Investeringsbegroting

Een bedrijf starten kost geld en daar moet je investeringen voor doen. Sommige zijn noodzakelijk, andere kun je beter later doen. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten heb je veel of weinig geld nodig bij de start. Ongeveer 30% van startende ondernemers gaat op zoek naar financiering door derden. 70% voorziet zelf in het startkapitaal. Hoeveel geld je nodig hebt, zet je in de investeringsbegroting.

Wat heb je aan een investeringsbegroting?

In de investeringsbegroting zet je op een rij wat je minimaal aan bedrijfsmiddelen en geld nodig hebt om je bedrijf te kunnen starten. Daarbij kijk je minstens een jaar vooruit. Deze begroting helpt je om meer overzicht te krijgen en daarmee grip op je financiën. Een investeringsbegroting is een onderdeel van het financieel plan.

Opbouw investeringsbegroting

De investeringsbegroting is onderverdeeld in bedrijfsmiddelen voor de lange termijn en de korte termijn. De gangbare benaming voor alle bedrijfsmiddelen in de financiële administratie is activa.

Vaste activa

De vaste activa zijn de bedrijfsmiddelen die meer dan één productieproces meegaan en die in de praktijk vaak langer dan een jaar in het bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld de computer, inventaris, bedrijfsauto, gestorte waarborgsom of betaalde goodwill (bij een overname). Op deze bedrijfsmiddelen schrijf je af volgens de regels van de Belastingdienst. Per jaar voer je dan een deel van de aankoopkosten als kosten op.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn de bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Denk hierbij aan aanloop- en openingskosten, uitstaande rekeningen aan klanten (debiteuren), voorraden en voorfinanciering btw. Aanloop- en openingskosten zijn kosten die je maakt voordat je omzet realiseert. Denk aan marktonderzoek, notariskosten, advieskosten, visitekaartjes en vaak ook levensonderhoud in de eerste periode na de start.

Tips bij de investeringsbegroting

  • Onderbouw de grote investeringen met offertes, zeker als je op zoek gaat naar externe financiers.
  • Vraag offertes op bij twee tot drie leveranciers om zo tot een juiste keuze te komen.
  • Houd rekening met onvoorziene kosten.
  • De investeringsbegroting is pas klaar als je er zelf achter staat.

Webinar

Bekijk het KVK Webinar Sturen op cijfers, grip op je financiën en leer van een ondernemer hoe prestatie-indicatoren helpen om op resultaten te sturen.

Voorbeeld

In het Geldboek voor ondernemers lees je meer over begroten en vind je een voorbeeld van een investeringsbegroting.

Meer informatie

Alternatieve financieringsvormen

Heb je een vraag over financiering of geldzaken?

Neem contact op met de KVK Financieringsdesk

Bel gratis 0800 10 14
  • Onafhankelijk persoonlijk advies

  • Ruim 30 gespecialiseerde en ervaren adviseurs

  • Iedere werkdag gratis bereikbaar

Heeft deze informatie je geholpen?