Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een onderdeel van de totale begroting van je onderneming. Met een exploitatiebegroting of resultatenbegroting laat je zien of je over een bepaalde tijd winst of verlies denkt te gaan maken. In de exploitatiebegroting zet je de verwachte omzet en kosten voor een langere periode, meestal een tot drie jaar. De kosten trek je af van de omzet. Zo bereken je of je winst kunt maken. De exploitatiebegroting hoort bij het financieel plan.

 Wat heb je aan een exploitatiebegroting?

In de exploitatiebegroting wordt duidelijk welke omzet je minimaal moet halen om de kosten te dekken en winst te maken. Je kunt deze begroting maken voor eigen gebruik en ook voor externe financiers.

Voorbeeld - Bedrijfsruimte

Als je bedrijfsruimte huurt, dan maak je daarvoor kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de maandelijkse huur, servicekosten of andere bijkomende kosten. Deze kosten zet je allemaal in de exploitatiebegroting.

In vijf stappen naar een exploitatiebegroting

1. Omzet bepalen

Bepaal hoeveel omzet je de komende drie jaar verwacht. Vermeld de omzet per jaar. Lees meer over omzet berekenen.

2. Inkoopwaarde bepalen

Bepaal de inkoopwaarde (of inkoopkosten) en trek deze van de omzet af. Zo bepaal je de brutowinst.

3. Bedrijfsresultaat inzichtelijk maken

Tel alle andere zakelijke kosten bij elkaar op. Bijvoorbeeld kosten voor personeel, bedrijfsruimte, internet, telefoon en verzekeringen. Voer ook de waardevermindering van je bedrijfsmiddelen als kosten op. Deze zet je onder het kopje afschrijvingen. Trek alle kosten van de brutowinst af, dit is het bedrijfsresultaat. Het bedrijfsresultaat noem je ook wel nettowinst uit onderneming vóór belastingen.

4. Belastingen aftrekken

Trek van het bedrijfsresultaat de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering af.

5. Nettowinst berekenen

Het bedrag dat je overhoudt als je alle kosten hebt afgetrokken, is de netto winst. Je inkomen (ondernemersbeloning) komt uit deze winst. Je kunt ervoor kiezen om een gedeelte van je winst in je bedrijf te laten zitten, of te gebruiken voor aflossing of uitbreiding.

Voorbeeld exploitatiebegroting

Omzet (in euro's)400.000
Af: inkoopwaarde omzet150.000
Brutowinst (in euro's)250.000
Huur20.000
Afschrijvingen15.000
Promotie- en communicatiekosten10.000
Vervoer10.000
Administratie10.000
Personeel75.000
Verzekeringen10.000
Energiekosten10.000
Af: totale kosten160.000
Netto winst (in euro's)90.000

 Tips bij de exploitatiebegroting

  • Maak verschillende versies van de begroting, bijvoorbeeld op basis van personeelskosten of energiekosten. Dan kun je beter inspelen op veranderingen en de cijfers in je begroting gemakkelijk bijstellen.
  • Als je al opdrachten of orders binnen hebt gehaald, neem die dan op in de toelichting bij je begroting.
  • Houd er rekening mee dat de totale personeelskosten ongeveer 30% hoger zijn dan het brutoloon. Dit komt door kosten voor pensioen- en werkgeversverzekeringen.
  • Heb je hulp nodig bij het opstellen van je begroting? Schakel dan een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.

Verschil exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw. In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. Je zet btw in een aparte kolom. Dat geeft extra inzicht in de btw-verrekening van elk kwartaal. Zo krijg je een specifieker inzicht in de (maand of kwartaal)saldo's van je liquiditeitsbegroting.