Financier de start van je bedrijf

Liquiditeitsbegroting

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Je hebt zo direct inzicht of er altijd genoeg geld is om je rekeningen te betalen. En ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van je financieel plan. Voor jezelf en voor je financiers.

Maak in 4 stappen je liquiditeitsbegroting

1. Beginsaldo

Bepaal het beginsaldo per 1e van de maand.

2. Inkomsten en uitgaven

Zet bij de volgende maanden op een rij welke inkomsten en uitgaven je verwacht.

3. Overschot of tekort

Stel vast of er in een bepaalde maand een overschot of een tekort is. Voorbeeld: Je hebt personeel in dienst. In mei moet je vakantiegeld uitkeren. In de liquiditeitsbegroting reserveer je in mei voldoende geld voor deze uitgaven en zorg je voor voldoende geld voor de andere uitgaven in die maand.

4. Aanvullende financiering

Zie je in een maand een tekort? Neem dan op tijd actie en regel zo snel mogelijk aanvullende financiering. Je kunt bijvoorbeeld extra werkkapitaal aanvragen.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Maand 1
 

Banksaldo begin van de maand
10.000

Ontvangsten klanten
  8.000

 
 

Betalingen aan leveranciers
  1.000

Huur
  1.000
Lonen
  2.000
Privé-opname 
  2.000

Af te dragen btw
  1.600

TOTAAL ontvangsten en uitgaven
     400


 

Banksaldo einde van de maand
10.400

Maand 2
 

Banksaldo begin van de maand
10.400

Ontvangsten klanten
  7.000

 
 

Betalingen aan leveranciers
     800

Huur
  1.000
Lonen
  2.000
Privé-opname 
  2.000

Af te dragen btw
  1.400

TOTAAL ontvangsten en uitgaven
   - 200


 

Banksaldo einde van de maand
10.200

Tips

  • Houd rekening met betaaltermijnen van jouw klanten. Gemiddeld betalen particulieren in Nederland na 30 dagen. Bedrijven betalen gemiddeld tussen 30 en 90 dagen.
  • Denk aan vakanties: als je bedrijf in de vakantieperiode dicht gaat, krijg je in die periode geen nieuwe opdrachten.
  • Sommige betalingen zijn op vaste momenten. Bijvoorbeeld belastingen, huur, telefoonkosten en lonen. Uitstel is dan niet mogelijk.
  • Vermeld btw in een aparte kolom. Houd rekening met de aangifte en betaling van btw. Je betaalt je btw aan de Belastingdienst in het kwartaal waarin je jouw factuur verstuurde. Soms betaal je dus btw voordat je het geld van je klant binnen hebt. Je krijgt elk kwartaal inzicht in de btw-verrekening en inzicht in de (maand- of kwartaal)saldo's.
  • Heb je hulp nodig bij het opstellen van je liquiditeitsbegroting? Schakel dan een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.

Verschil liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting

In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage