Financier de start van je bedrijf

Liquiditeitsbegroting

Met een liquiditeitsbegroting volg je het geld van je bedrijf. Je berekent hoeveel geld er op je bankrekening staat na inkomsten en uitgaven. Zo zie je meteen of er altijd genoeg geld is om de rekeningen te betalen. Je weet ook of je in bepaalde maanden extra geld nodig hebt. Of wanneer het slim is om bijvoorbeeld een nieuwe computer te kopen. De liquiditeitsbegroting is een onmisbaar onderdeel van het financieel plan, voor jou en voor financiers.

Verschil liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting

In een liquiditeitsbegroting laat je per maand of per kwartaal je inkomsten en uitgaven zien. Dit geeft uiteindelijk ook een overzicht op jaarbasis. In een exploitatiebegroting begroot je bedragen per jaar. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Maak in vier stappen je liquiditeitsbegroting

1. Beginsaldo

Bepaal het beginsaldo per eerste van de maand.

2. Inkomsten en uitgaven

Zet bij de volgende maanden op een rij welke inkomsten en uitgaven je verwacht.

3. Overschot of tekort?

Stel vast of er in een bepaalde maand genoeg of te weinig geld overblijft. Zorg dat je extra geld reserveert als dat nodig is. Voorbeeld: je hebt personeel in dienst. In mei moet je vakantiegeld uitkeren. In de liquiditeitsbegroting reserveer je in mei voldoende geld voor deze uitgaven. Zorg ook voor voldoende geld voor de andere uitgaven in die maand.

4. Aanvullende financiering

Zie je in een maand een tekort? Neem dan op tijd actie en regel zo snel mogelijk aanvullende financiering. Je kunt bijvoorbeeld extra werkkapitaal aanvragen.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Maand 1
 

Banksaldo begin van de maand
10.000

Ontvangsten klanten
  8.000

 
 

Betalingen aan leveranciers
  1.000

Huur
  1.000
Lonen
  2.000
Privé-opname 
  2.000

Af te dragen btw
  1.600

TOTAAL ontvangsten en uitgaven
     400


 

Banksaldo einde van de maand
10.400

Maand 2
 

Banksaldo begin van de maand
10.400

Ontvangsten klanten
  7.000

 
 

Betalingen aan leveranciers
     800

Huur
  1.000
Lonen
  2.000
Privé-opname 
  2.000

Af te dragen btw
  1.400

TOTAAL ontvangsten en uitgaven
   - 200


 

Banksaldo einde van de maand
10.200

Tips

  • Houd rekening met betaaltermijnen van je klanten. Gemiddeld betalen particulieren in Nederland na 30 dagen. Bedrijven betalen gemiddeld tussen 30 en 90 dagen.
  • Denk aan vakanties: als je bedrijf in de vakantieperiode dicht gaat, komen er in die periode geen nieuwe opdrachten binnen.
  • Sommige betalingen hebben vaste momenten. Je kunt ze niet uitstellen. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huur, telefoonkosten en lonen. Houd hier rekening mee.
  • Vermeld btw in een aparte kolom. Let op de aangifte en betaling van btw. Je geeft de btw aan in de periode waarin je een factuur verstuurt. Voor de meeste ondernemers is die periode een kwartaal. Vóór het einde van de volgende maand betaal je de btw aan de Belastingdienst. Soms betaal je hierdoor btw voordat je het geld van je klant binnen hebt.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je liquiditeitsbegroting? Schakel dan een boekhouder of accountant in via NOAB of NBA.


Read this article in English

Iedere ondernemer wil een financieel gezond bedrijf. Inzicht in je financiën is daarbij belangrijk. Gebruik de tips uit de video 'Financieel inzicht vergroten'.
Marty Zanen

Als KVK-adviseur geef ik via KVK.nl en social media tips over de start van een webshop en online ondernemerschap. Ik deel informatie met je over financiering en crowdfunding met speciale aandacht voor ondernemende jongeren en studenten.

InspiratiePage
Financiering