Bepaal je uurtarief

Het vaststellen van je uurtarief is best lastig. Te hoog schrikt klanten af, te laag levert misschien te weinig inkomen op en kan een onderwaardering zijn van je kwaliteiten. Hoe pak je het aan?

Wat een goed uurtarief is, bepaal je als ondernemer zelf. Bij het vaststellen van je uurtarief, houd je rekening met:

  • Het inkomen dat je wilt hebben. Bepaal wat je per maand minimaal nodig hebt om van te leven en je verplichtingen te kunnen betalen. Je uurtarief moet na aftrek van de bedrijfskosten voldoende zijn om minimaal dit bedrag over te houden.
  • De uurtarieven van concurrenten. Als je daar ver boven of onder zit, heb je je klant iets uit te leggen.
  • De wet van vraag en aanbod. Is er veel behoefte aan je dienst en zijn er weinig concurrenten die kunnen wat jij kan? Dan kun je een hoger uurtarief vragen dan wanneer je de zoveelste bent met dezelfde activiteit.

Uurtje factuurtje

Zo kom je tot een uurtarief. Doorloop onderstaande vier stappen of bekijk de video 'Rekenvoorbeeld van je uurtarief'.

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Stap 1: de zakelijke kosten

Er zijn vaste en variabele kosten. Daarnaast heb je start- of aanloopkosten. Eén van de grootste kostenposten is de huur van een kantoor- of andere werkruimte. Tenzij je vanuit huis werkt. Daarnaast is het verstandig om je te verzekeren. Verder kun je te maken krijgen met administratiekosten, inventarisatiekosten, verkoop- en representatiekosten, autokosten, rentekosten, afschrijvingskosten en verzekeringskosten. In de video 'Rekenvoorbeeld van je uurtarief' gaan we uit van 11.150 euro aan zakelijke kosten.

Stap 2: wat wil je overhouden?

Stel dat je 1.750 euro netto per maand wilt overhouden om van te leven. Per jaar is dat 21.000 euro. Daarnaast reserveer je 8% voor je vakantie: 1.680 euro. Je hebt dus een netto-inkomen nodig (na aftrek van de inkomstenbelasting) van 22.680 euro per jaar.

Belastingen

Als ondernemer met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting. Misschien kom je in aanmerking voor ondernemersaftrek of MKB-winstvrijstelling, maar veiligheidshalve reserveer je 30% voor de betaling van de inkomstenbelasting.

Bijdrage zorgverzekering

Naast je maandelijkse premie voor de zorgverzekering, betaal je als ondernemer ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering van 5,65%.

Om op jaarbasis 22.680 euro over te houden, ga je uit van deze rekensom:

Nettowinst€ 35.245100%
Inkomstenbelasting€ 10.57430%
Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering€ 1.9915,65%
Nettoinkomen€ 22.68064,35%

* In dit voorbeeld zijn persoonlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten

Stap 3: benodigde omzet

De omzet die je nodig hebt moet genoeg zijn voor:

  1. de zakelijke kosten (stap 1)
  2. het gewenste inkomen + belastingen (stap 2)

De noodzakelijke omzet is in dit voorbeeld dus: € 11.150 + € 35.245 = €46.395.

Stap 4: het uurtarief

Hoeveel uren denk je per jaar in rekening te kunnen brengen? Als je uitgaat van een vijfdaagse werkweek en dertig dagen voor vakantie en feestdagen blijven er 230 dagen in het jaar over om te werken. Dat zijn 1.840 uren.

Maar je kunt niet voor al die uren een rekening sturen, omdat je ook tijd kwijt bent aan zaken als acquisitie, netwerken, administratie, ideeën bedenken. Als startende ondernemer mag je al tevreden zijn als je 50 tot 60% van die 1.840 uren in rekening kunt brengen.

In ons voorbeeld kom je met 50% declarabele uren uit op een uurtarief van (46.395 euro/920 uren=) 51 euro.

Bijkomende kosten

Naast je uren heb je te maken met kosten die je gaat maken voor je klant. Denk aan reiskosten. Je kunt deze doorbelasten. Maak daarover vooraf afspraken. Neem in je algemene voorwaarden of contract op welke kosten wel en niet binnen je tarief vallen.

Tips

  • Werk met een variabel tarief. Voor een spoedopdracht reken je een hoger tarief. Bij een langere, vaste opdracht, geef je juist korting.
  • Houd je uurtarief jaarlijks tegen het licht. Misschien moet je je uurtarief verhogen.

Geldboek voor ondernemers

Het Geldboek voor ondernemers is een handig naslagwerk over geldzaken. Je vindt er informatie over begroten, administratie opzetten, belastingaangifte doen, financiering vinden en tips om financiële problemen te voorkomen. Ook de bepaling van je uurtarief komt aan bod.
Bekijk het Geldboek

Heeft deze informatie je geholpen?