Bepaal uw uurtarief

Het vaststellen van uw uurtarief is best lastig. Te hoog schrikt klanten af, te laag kan een onderwaardering zijn van uw kwaliteiten en levert misschien te weinig inkomen op. Hoe pakt u het aan?

Aanpak

Wat een goed uurtarief is, bepaalt u als ondernemer zelf. Bij het bepalen van uw uurtarief, houdt u rekening met:

  • Het inkomen dat u wilt hebben. Bepaal wat u per maand minimaal nodig heeft om van te leven en uw verplichtingen te betalen. Uw uurtarief moet na aftrek van de bedrijfskosten voldoende zijn om minimaal dit bedrag over te houden.
  • De uurtarieven van concurrenten. Als u daar ver boven of onder zit, heeft u uw klant iets uit te leggen.
  • De wet van vraag en aanbod. Is er veel behoefte aan uw dienst en zijn er weinig concurrenten die kunnen wat u kunt? Dan kunt u een hoger uurtarief vragen dan wanneer u de zoveelste bent met dezelfde activiteit.

Uurtje factuurtje

Zo komt u tot een uurtarief. Doorloop de vier stappen of bekijk de video 'Hoe bepaal ik mijn uurtarief?'

Kamer van Koophandel

Hoe bepaal ik mijn uurtarief?

Stap 1: De zakelijke kosten

Er zijn vaste en variabele kosten. Daarnaast heeft u start- of aanloopkosten. Eén van de grootste kostenposten is de huur van een kantoor- of andere werkruimte. Tenzij u van huis uit gaat werken. Daarnaast is het verstandig om u te verzekeren. U kunt verder te maken krijgen met administratiekosten, inventarisatiekosten, verkoop-/representatiekosten, autokosten, rentekosten, afschrijvingskosten en verzekeringskosten.

Stap 2: Wat wilt u overhouden?

Stel dat u € 1750 netto per maand wilt overhouden om van te leven. Dat is € 21.000 per jaar. Daarnaast kiest u ervoor om 8% voor uw vakantie te reserveren: € 1680. Dit betekent dat u een nettobedrijfsresultaat moet realiseren van € 22.680 per jaar. Let op: dit bedrag is wat u wilt overhouden ná belastingheffing. Als u een eenmanszaak heeft, betaalt u inkomstenbelasting. Door de zelfstandigenaftrek (indien van toepassing), de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt u in het eerste jaar circa 30% inkomstenbelasting. Om €22.680 over te houden, moet u dus een brutobedrijfsresultaat realiseren van € 29.484 (in dit voorbeeld zijn persoonlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten).

Stap 3: Benodigde omzet

Inkomen en zakelijke kosten maken samen in dit voorbeeld een benodigde omzet van € 40.634. U behaalt die omzet door de uren die u in rekening brengt te vermenigvuldigen met uw uurtarief. Uw zakelijke kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Stap 4: Het uurtarief

Hoeveel uren denkt u per jaar in rekening te kunnen brengen? Uitgaande van een vijfdaagse werkweek en dertig dagen voor vakantie en feestdagen blijven er 230 dagen in het jaar over om te werken. Dat zijn 1840 uren. Maar lang niet elk gewerkt uur is ook declarabel. Als startende ondernemer mag u al tevreden zijn al u 50 tot 60% van die 1840 uren in rekening kunt brengen. In het voorbeeld met 50% declarabele uren, komt u op een uurtarief van € 44.

Bijkomende kosten

Naast uw uren heeft u te maken met kosten die u gaat maken voor uw klant. Denk aan reiskosten. U kunt deze doorbelasten. Maak daarover vooraf afspraken. Neem in uw algemene voorwaarden of contract op welke kosten wel en niet binnen uw tarief vallen.

Tips

  • Werk met een variabel tarief. Voor een spoedopdracht rekent u een hoger tarief. Bij een langere, vaste opdracht, geeft u juist korting.
  • Houd uw uurtarief jaarlijks tegen het licht. Wellicht moet u uw uurtarief verhogen.

Geldboek voor ondernemers

Het Geldboek voor ondernemers is een handig naslagwerk over geldzaken. U vindt er informatie over begroten, administratie opzetten, belastingaangifte doen, financiering vinden en tips om financiële problemen te voorkomen. Ook de bepaling van uw uurtarief komt aan bod.
Bekijk het Geldboek