Innoveren? De overheid subsidieert je

Ontwikkel je nieuwe innovatieve producten, ben je bezig met procesinnovatie in je bedrijf of wil je verduurzamen? De overheid stimuleert vernieuwing in het mkb met subsidies en fiscale regelingen. Hierdoor krijg je een deel van de kosten vergoed of betaal je minder belasting.

De overheid subsidieert innovatie met regelingen voor research & development, innovatieve producten, procesinnovatie, energie- en milieu-investeringen. Bekijk waarvoor jouw bedrijf in aanmerking komt.

Lagere R&D-kosten met de WBSO

Besteden jij en jouw medewerkers tijd aan research & development (R&D)? Dan is de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) misschien interessant. Via de WBSO kun je de loonkosten voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteed je jaarlijks minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kun je hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Voor medewerkers die zich bezighouden met innovatie kun je via de WBSO een vermindering van de loonbelasting aanvragen. Voorwaard is wel dat het om technisch nieuwe ontwikkelingen voor je bedrijf gaat. Of dat zo is moet je vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij akkoord ontvang je een S&O-verklaring. Gebruik ook de regelhulp. Dan weet je of je WBSO kunt aanvragen en welk voordeel het jou kan opleveren.

Lagere winstbelasting met de innovatiebox

Breng je nieuwe innovatieve producten op de markt op basis van eigen R&D? Dan kun je in bepaalde gevallen gebruikmaken van de innovatiebox. Deze regeling is alleen interessant voor vennootschapsbelastingplichtige bedrijven zoals bv's. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt een effectief belastingtarief van 9%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit.
Wil je gebruikmaken van de innovatiebox? Dan heb je een S&O-verklaring nodig en in sommige gevallen ook een octrooi. Op de website van de Belastingdienst lees je hoe het werkt en welk voordeel de innovatiebox jou kan opleveren.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling)

Wil je als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? En moet je daarvoor investeren in onderzoek en ontwikkeling maar is de financiële drempel daarvoor hoog? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor jou. Ben je actief in een van de topsectoren? Zoek je geld om de haalbaarheid van een innovatie te onderzoeken of om samen met andere ondernemers onderzoek te doen? Ook dan is deze regeling interessant voor jou.

Er zijn drie mogelijkheden voor subsidie:

  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw product. Dat kan bijvoorbeeld met een marktonderzoek, een concurrentieanalyse of een technisch experiment.
  • Onderzoeken en ontwikkelen samen met andere bedrijven (R&D samenwerking). Denk hierbij aan een onderzoek of experiment gericht op ontwikkeling van een nieuw product. Deze regeling benut je samen met minimaal 1 andere ondernemer.
  • Koop je kennis in bij een externe partij, zoals een kennisinstelling? Vraag dan een kennisvoucher aan.

Lees meer over de MIT-regeling en hoe je die aanvraagt. De MIT-regeling staat maar een paar maanden per jaar open voor aanvragen.

Procesinnovatie

Wil je processen in je bedrijf vernieuwen of verbeteren door de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan zijn naast de WBSO-regeling, de volgende regelingen misschien interessant voor jou.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je investeert in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, mag je via de EIA-regeling een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Via de energielijst check je of jouw investering hier recht op geeft.

Milieu-investeringen

Je hebt soms voordeel als je investeringen doet om schade aan het milieu te beperken. Investeringen die op de Milieulijst staan, leveren een extra aftrekpost op Milieu-investeringsaftrek (MIA) of kun je versneld afschrijven (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)). Hierdoor gaat jouw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting omlaag. De MIA/Vamil-regeling geldt voor onder andere milieumaatregelen in de industrie, landbouw- en transportsector.

Ondernemers hebben te maken met verschillende klimaatmaatregels. Bekijk welke er voor jouw bedrijf gelden en of je gebruik kunt maken van regelingen.

WBSO bij procesinnovatie

De WBSO-regeling (zie hierboven) kan ook de kosten bij procesinnovatie verlagen. In de publicatie ‘Procesinnovatie - Belastingvoordeel voor innovatieve ondernemers’ vind je een aantal aansprekende voorbeelden van procesinnovaties die met steun van de WBSO tot stand kwamen.