Kleineondernemers­regeling gebruiken

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de omzetbelasting. Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Je mag de KOR in elke rechtsvorm gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro per jaar blijft. De KOR geeft alleen vrijstelling voor de omzetbelasting. Voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting, moet je aangifte blijven doen en op tijd betalen.

Bepaal je uurtarief

Vul in wat je wil verdienen en ontdek welk uurtarief daarbij past

Bereken het nu

Omzetgerelateerd

Vanaf 2020 geldt een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de KOR met btw belast zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens telt ook de btw-vrijgestelde omzet mee die je verkreeg uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten

De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Vrijwillige regeling

Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan voor de vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Je keuze geldt voor minimaal drie jaar. Of tot je over de 20.000 euro omzet heen gaat. Met de KOR bereken je geen btw op je leveringen. De btw op kosten (voorbelasting) mag je ook niet aftrekken. Een beperkte administratie is genoeg en je hoeft geen btw-aangifte te doen.

Je hoeft je klant geen factuur te geven, maar het mag wel. Je vermeldt dan geen btw-percentage of btw-bedrag. In plaats daarvan komt de zin 'Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB'. Als je deelneemt aan de KOR hoeft je eventuele factuur niet aan de factuureisen te voldoen.

Stoppen met de KOR

Er zijn twee momenten waarop je met de KOR kunt stoppen: als je de omzetgrens voor de KOR overschrijdt. Of als je minimaal drie jaar aan de KOR hebt deelgenomen.

Overschrijden van 20.000 euro-grens

Maak je meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Je moet je dan direct afmelden voor de KOR. Vanaf de levering waarmee je over de 20.000 euro-grens gaat, ga je btw in rekening brengen. Vanaf dat moment moet je ook weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet vóór overschrijding blijft vrij van btw. De volgende drie jaar kun je de KOR niet gebruiken.

Afmelden voor de KOR na drie jaar

Na drie jaar deelname aan de KOR kun je besluiten om niet meer van de vrijstelling gebruik te maken. Je kunt je dan zelf afmelden voor de KOR. Als je niets doet, loopt de KOR gewoon door.

Is de KOR voor jou interessant?

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan het gebruik van de KOR voordelen opleveren. Je hoeft geen btw-administratie bij te houden en ook geen btw-aangifte te doen. Kijk welke situatie bij jou past en of de KOR interessant is:

  • Heb je vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de KOR wordt jouw marge hoger. Dan is de KOR interessant voor jou.
  • Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijke kosten verrekenen. Je 'inkoopprijs' wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.
  • Ben je van plan om een grote investering te doen? Als je de KOR gebruikt kun je de betaalde btw niet terugvragen. Je investeringsbedrag wordt daardoor hoger.
  • Heb je in de afgelopen vijf jaren btw op investeringen als voorheffing afgetrokken? En  is de afgetrokken btw gedeeld door vijf jaren meer van 500 euro? Dan krijg je te maken met een herziening van de btw. Je moet dat bedrag aan btw dan terugbetalen. Voor investeringen in onroerend goed reken je met tien jaren.
  • Verhuur je een pand btw-belast? Dan kun je de KOR niet gebruiken.
  • Heb je buitenlandse klanten of transacties waarbij de btw is verlegd? Dan moet je toch aangifte omzetbelasting doen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Twijfel je nog? Laat je adviseren door je (fiscaal) adviseur.

Checklist kleineondernemersregeling

In de video Checklist kleineondernemersregeling krijg je in zeven stappen uitleg over de KOR.

Checklist kleineondernemersregeling (KOR)

De KOR gebruiken

Ben je al ondernemer en wil je de KOR gebruiken?

Kom dan in actie. Je kunt met ingang van een nieuw aangiftetijdvak (meestal een kwartaal) deelnemen. Zorg dat je aanmelding uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum binnen is bij de Belastingdienst.

Start je binnenkort en wil je de KOR gebruiken?

Je kunt de KOR pas aanvragen als je ondernemer bent en een omzetbelastingnummer hebt ontvangen van de Belastingdienst. De eerstvolgende mogelijkheid om de KOR te gebruiken is per het volgende kwartaal. Meld je uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij de Belastingdienst. Over de kwartalen waarin je nog niet aan de KOR deelneemt moet je aangifte btw indienen. Je kunt de KOR toepassen als je een schriftelijke bevestiging van deelname van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Omzet minder dan 1.800 euro en geen inschrijving KVK

Heb je een jaaromzet van maximaal 1.800 euro en kun je niet inschrijven bij KVK? Dan mag je de vrijstelling voor kleine ondernemers toepassen. Je meldt je dan niet bij de Belastingdienst aan als ondernemer voor de btw. Een melding doen bij de Belastingdienst hoeft ook niet. Je maakt dan gebruik van de vrijwillige registratiedrempel. Je bent niet gebonden aan de minimale toepassingsduur van de kleineondernemersregeling van drie jaar. 

Je kunt altijd later nog besluiten om je aan te melden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Dat moet in ieder geval als je meer dan 1.800 euro omzet maakt. Controleer of je je bij KVK moet inschrijven in het Handelsregister. Bij een omzet tot 20.000 euro kun je de kleineondernemersregeling aanvragen.

Eenmanszaak, zonnepanelen en de KOR

Heb je een eenmanszaak en overweeg je zonnepanelen voor je woning te kopen? Vanaf 2023 is de btw voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij je woning 0%. Bij installatie van zonnepanelen op een pand met zowel een woon- als verblijfsfunctie geldt ook het 0%-tarief. De keuze om zakelijk de KOR te gebruiken heeft zo privé geen gevolgen meer. Voor de levering en installatie van zonnepanelen op een ander pand dan een woning, blijft het btw-tarief 21%.

Let op als je nu een eenmanszaak start en je vóór 2023 zonnepanelen op je woning hebt gekocht. De betaalde btw op de zonnepanelen heb je waarschijnlijk teruggevraagd en daarna voor de KOR gekozen. Deelname aan de KOR geldt voor minimaal drie jaar. Ook nu je een onderneming start. Je kunt de deelname niet tussentijds beëindigen. In die drie jaar kun je de betaalde btw op kosten en investeringen voor je eenmanszaak ook niet terugvragen. Na drie jaar kun je je afmelden voor de KOR. Als je omzet in de drie jaar boven de 20.000 per jaar komt, moet je je afmelden.

Wijzigingen in de KOR

Vanaf 1 januari 2025 komen er wijzigingen in de KOR. De verplichte minimale toepassingstermijn van drie jaar deelname vervalt. Je hoeft na het stoppen met de KOR ook geen drie jaar meer te wachten voordat je weer van de regeling gebruik kunt maken. Deze wachttijd gaat straks in per het kwartaal waarin de regeling stopt tot en met het volgende kalenderjaar.

In de vrijstelling voor kleine ondernemers gaat de registratiedrempel van 1.800 euro nu, omhoog naar 2.200 euro in 2025.

Vanaf 2025 kun je ook in andere EU-landen gebruikmaken van de daar geldende kleineondernemersregeling. Ondernemers uit andere EU-landen kunnen ook de Nederlandse KOR gebruiken. De totale jaaromzet in de EU moet onder de 100.000 euro blijven. Dat is de zogenoemde Unie-omzetdrempel.

Meer informatie over de KOR vind je op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan elke werkdag via de chat.