Bepaal je uurtarief

Je uurtarief vaststellen, is best lastig. Te hoog schrikt klanten af. Te laag levert misschien te weinig inkomen op en doet geen recht aan je kwaliteiten. Zo pak je het aan.

Drie uitgangspunten

Je bepaalt zelf wat een goed uurtarief is. Bij de berekening van je uurtarief houd je rekening met:

 • Het inkomen dat je nodig hebt
  Bepaal wat je per maand minimaal nodig hebt. Van dit bedrag leef je en betaal je alle rekeningen. Je uurtarief moet na aftrek van bedrijfskosten voldoende zijn, zodat je minimaal dit bedrag overhoudt.
 • De uurtarieven van concurrenten
  Zorg voor een goede uitleg aan je klant als je ver boven of onder het uurtarief van concurrenten zit.
 • Je onderscheidend vermogen
  Zijn er weinig concurrenten die jouw niveau halen? Vraag dan een hoger uurtarief dan wanneer je de zoveelste bent met dezelfde activiteit.

Uurtarief berekenen

Een uurtarief bepaal je in de volgende vier stappen. Je ziet ze ook in de video 'Rekenvoorbeeld van je uurtarief'. Let op: De video rekent nog met een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van 5,75%. Dat is het tarief van 2021. In 2023 is deze bijdrage 5,43%.

Rekenvoorbeeld van je uurtarief

Stap 1: de zakelijke kosten

Er zijn vaste en variabele kosten. Daarnaast heb je start- of aanloopkosten. Eén van de grootste kostenposten is de huur van een kantoor- of andere werkruimte. Maar niet als je vanuit huis werkt. Denk verder aan administratiekosten, verkoop- en representatiekosten, autokosten, rentekosten, afschrijvingskosten en zakelijke verzekeringskosten. In de video 'Rekenvoorbeeld van je uurtarief' gaan we uit van 11.150 euro aan zakelijke kosten.

Stap 2: wat wil je overhouden?

Stel dat je 1.750 euro netto per maand wilt overhouden. Daarvan leef je en spaar je voor je pensioenopbouw. Per jaar is dat 21.000 euro. Daarnaast reserveer je 8% voor je vakantie: 1.680 euro. Je hebt dus een netto-inkomen (na aftrek van de inkomstenbelasting) nodig van 22.680 euro per jaar.

Belastingen

Als ondernemer met een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting. Misschien kom je in aanmerking voor ondernemersaftrek of MKB-winstvrijstelling. Hierdoor betaal je een lager bedrag aan belasting. Reserveer voor de zekerheid 30% voor het betalen van de inkomstenbelasting.

Bijdrage zorgverzekering

Naast je maandelijkse premie voor de zorgverzekering, betaal je ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering van 5,43%.

Wil je op jaarbasis 22.680 euro overhouden? Ga dan uit van deze rekensom*:

Nettowinst€ 35.124 100%
Inkomstenbelasting€ 10.537 30%
Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering€ 1.907 5,43%
Netto-inkomen€ 22.680 64,57%

De inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering zijn samen 35,43% van je nettowinst. Er blijft dus 64,57% van je netto winst als inkomen voor jou over. In dit voorbeeld is dat gelijk aan 22.680 euro. Reken dit terug naar 1% (22.680 gedeeld door 64,57 is 351,24) en vermenigvuldig de uitkomst met de percentages van de nettowinst, inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering.

* Dit voorbeeld houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden

Stap 3: benodigde omzet

De omzet die je nodig hebt moet genoeg zijn voor:

 1. de zakelijke kosten (stap 1)
 2. het gewenste inkomen + belastingen (stap 2)

De noodzakelijke omzet is in dit voorbeeld dus: € 11.150 + € 35.124 = € 46.274

Stap 4: het uurtarief

Hoeveel uren bereken je per jaar door aan je klanten? Als je uitgaat van een vijfdaagse werkweek en dertig dagen voor vakantie en feestdagen, blijven er 230 werkdagen in het jaar over. Dat zijn 1.840 uren.

Maar je stuurt niet voor al die uren een rekening. Je bent ook tijd kwijt aan klanten vinden, netwerken, administratie en ideeën bedenken. Als startende ondernemer is het mooi als je 50 tot 60% van die 1.840 uren in rekening brengt.

In het voorbeeld kom je met 50% declarabele uren uit op een uurtarief van 46.274 euro gedeeld door 920 uren, is 51 euro. Je berekent over je uurprijs van 51 euro 21% of 9% btw, afhankelijk van de aard van je dienst. Of je gebruikt een btw-vrijstelling of verleggingsregeling.

Rekentool uurtarief

Gebruik de KVK Rekentool uurtarief. Daarmee bereken je jouw uurtarief op basis van een gewenst netto inkomen.

Rekentool uurtarief

Bijkomende kosten

Naast je uren maak je kosten voor je klant. Denk aan reiskosten. Je kunt deze doorbelasten. Maak daarover vooraf afspraken en bespreek of deze kosten in je uurtarief zitten of apart op je factuur komen. Neem ook in je algemene voorwaarden of contract op welke kosten wel en niet binnen je tarief vallen. Dit voorkomt problemen achteraf.

Alternatieven uurtarief

Een alternatief voor het uurtarief is de vaste projectprijs. Bij een projectprijs voor aangenomen werk stel je een eindprijs vast voor een project, pakket, traject of methode. Je klant betaalt voor het eindresultaat. De uren die je besteedt zijn je eigen verantwoording. Je kunt bijvoorbeeld (een deel van) het werk uitbesteden. Leg vast welke werkzaamheden onder de opdracht vallen en welke niet.

Bij terugkerende werkzaamheden kun je kiezen voor een abonnementsvorm. Je klant betaalt een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar en jij levert de afgesproken dienst of product.

Het doel van een vaste projectprijs of een abonnement is meer zekerheid over je inkomen. En je weet vooraf wat en wanneer je moet leveren. Dit maakt plannen van je werk makkelijker.

Tips

 • Werk met een variabel tarief. Voor een spoedopdracht reken je een hoger tarief. Bij een langere, vaste opdracht, geef je juist korting.
 • Wil je jouw uurtarief aanpassen met de prijsontwikkeling in de markt? Gebruik daarvoor een prijsindex van het CBS, bijvoorbeeld de consumentenprijsindex (CPI). De prijsindex geeft de prijsontwikkeling ten opzichte van een vorig jaar aan.
 • Houd je uurtarief in ieder geval jaarlijks tegen het licht en vaker bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld de sterke stijging van energiekosten en grondstoffen. Misschien moet je je uurtarief verhogen.
 • Onderhandel effectief met je opdrachtgevers in de laatste stap van je verkoopproces. In deze video geven we vijf tips.
 • Schakel hulp in van een boekhouder of accountant via NOAB of NBA als je er zelf niet uit komt.
 • Uitleg van financiële termen als omzet, netto, aftrek en afschrijving vind je in deze begrippenlijst.