Private equity financiering voor mkb'ers

Bijna elke dag staat er wel iets in de krant over private equity. Maar wat is het? En wat kun je er mee als mkb-ondernemer, startup of scaleup? Private equity betekent niets anders dan privévermogen. Het gaat hierbij om investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren.

Beursgenoteerde bedrijven zoals Shell of ABNAMRO geven aandelen uit op de beurs en halen zo geld binnen. Als niet-beursgenoteerd bedrijf klop je voor financiering aan bij een bank, private investeerders of alternatieve financiers. Private investeerders financieren meestal door het kopen van aandelen in je bedrijf.

Voorzichtige buitenlandse investeerders

De wereldwijde investeringen in startups en scaleups zijn in de eerste twee kwartalen van 2022 gedaald naar het niveau van eind 2020. Dit komt vooral door hoge inflatie, stijgende rente en oorlog in Oekraïne. De verwachting is dat de daling doorgaat zolang de economische onzekerheid blijft.

In 2022 wordt in Europa vooral geïnvesteerd in duurzame bedrijven. Dat loopt via zogenoemde Environmental, Social & Governance (ESG)-investeringen. In Nederland ging het grote durfkapitaal naar een aantal softwarebedrijven en betaaldienstverleners (bron: KPMG).

Een combinatie van private en overheidsinvesteerders spreidt het risico voor financiers.

Risico van private equity

Private equity is een verzamelnaam voor verschillende financieringsvormen. Het is risicodragend vermogen. Dat is geld dat via uitgifte van aandelen in een onderneming zit. Aandelen kunnen meer of minder waard worden. Het risico is voor de financier die aandeelhouder is.

Rendement

Tegenover het risico staat een beloning. Een private equity investeerder of private equity fonds wil je bedrijf laten groeien zodat het meer waard wordt. Na een aantal jaren verkoopt de private equity financier zijn aandelen voor een hoger bedrag. Dat is het verdienmodel van private equity.

Vormen van private equity

Business angels

Een business angel is iemand die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. De business angel is of was zelf ondernemer en kan je met raad en daad bijstaan. Business angels, ook wel informele investeerders of angel investors genoemd, vind je via Nederlandse en internationale netwerken.

Venture capital

Venture capital heet ook wel durfkapitaal. Een venture capital fonds is een investeringsfonds of participatiemaatschappij. De maatschappij richt zich op risicovolle investeringen in startende, innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital heet ook wel durfkapitaal. Veel venture capital fondsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en richten zich op een sector of branche.

Seed Business Angel fonds

Een Seed Business Angel fonds is een apart soort venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders. De andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal 5 jaar bestaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een overzicht per sector.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. Het geld, tientallen tot honderden miljoenen euro's, zit in een fonds. Met dat fonds investeert de participatiemaatschappij vanaf 250.000 euro tot miljoenen euro's in kansrijke bedrijven.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro.

Wanneer biedt private equity kansen?

Private equity is een optie bij:

  • de start van innovatieve ondernemingen met een relatief hoog risico (startups)
  • groei van niet-beursgenoteerde ondernemingen via bijvoorbeeld een overname of internationalisering
  • een Management Buy Out (MBO): het zittende management koopt het bedrijf of een onderdeel ervan verzelfstandigt
  • een Management Buy In (MBI): nieuw management van buiten het bedrijf koopt het bedrijf
  • overbruggingsfinanciering
  • bedrijfsverkoop

Voordeel van private equity

Bij private equity krijg je niet alleen geld. De private equity fondsen en investeringsfondsen zetten actief hun netwerk, kennis en ondernemerservaring in voor de groei van je bedrijf.

Nadeel

De financier krijgt in ruil voor aandelen medezeggenschap over de onderneming. Dat kan tot veranderingen in organisatiestructuur, strategie, management en medewerkers leiden.

Aanvraag voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag voor een private equity een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing krijg je sneller een positief antwoord op je financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen je op weg.