Private equity financiering voor mkb'ers

Bijna elke dag staat er wel iets in de krant over private equity. Maar wat is het? En wat kun je er mee als mkb-ondernemer, startup of scale-up? Private equity betekent niets anders dan privévermogen. Het gaat hierbij om investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren.

Beursgenoteerde bedrijven zoals Shell of ABNAMRO geven aandelen uit op de beurs en halen zo geld binnen. Als niet-beursgenoteerd bedrijf klop je voor financiering aan bij een bank, private investeerders of alternatieve financiers. Private investeerders financieren meestal door het kopen van aandelen in je bedrijf.

Risico van private equity

Private equity is een verzamelnaam voor verschillende financieringsvormen. Het is risicodragend vermogen. Dat is geld dat via uitgifte van aandelen in een onderneming zit. Aandelen kunnen meer of minder waard worden. Het risico is voor de financier die aandeelhouder is.

Rendement

Tegenover het risico staat een beloning. Een private equity investeerder of private equity fonds wil je bedrijf laten groeien zodat het meer waard wordt. Na enkele jaren verkoopt de private equity financier zijn aandelen voor een hoger bedrag. Dat is het verdienmodel van private equity.

Vormen van private equity

Business angels

Een business angel is iemand die alleen of samen met anderen zakelijk vanaf 50.000 euro investeert in ondernemingen. De business angel is of was zelf ondernemer en geeft je hulp en advies. Business angels, ook wel informele investeerders of angel investors genoemd, vind je via Nederlandse en internationale netwerken.

Venture capital

Venture capital heet ook wel durfkapitaal. Een venture capital fonds is een investeringsfonds of participatiemaatschappij. De maatschappij richt zich op risicovolle investeringen in startende, innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een venture capital fonds investeert vanaf 200.000 euro. Venture capital heet ook wel durfkapitaal. Veel venture capital fondsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). De fondsen richten zich vaak op een sector of branche.

Seed Business Angel fonds

Een Seed Business Angel fonds is een apart soort venture capital fonds. De helft van het geld komt van private investeerders. De andere helft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n fonds richt zich op innovatieve starters, die maximaal vijf jaar bestaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt een overzicht per sector.

Participatiemaatschappijen

Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, beleggingsfondsen en banken. Het geld, tientallen tot honderden miljoenen euro's, zit in een fonds. Met dat fonds investeert de participatiemaatschappij vanaf 250.000 euro tot miljoenen euro's in kansrijke bedrijven.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM)

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is een door een provincie gefinancierde participatiemaatschappij. ROM’s financieren vanaf 50.000 euro.

Een keuze maken

Je kiest een private equity financier op basis van het bedrag dat je nodig hebt. Bovendien let je op de werkwijze van de verschillende investeerders. Welke werkwijze sluit het beste aan bij jouw manier van werken? En waar heeft je bedrijf behoefte aan? Zet alles voor jezelf goed op een rij. Houd er rekening mee dat een privéinvesteerder altijd tijd en aandacht van jou wil. Deze moet je ook kunnen bieden voor een succesvolle samenwerking.

Wanneer private equity inzetten?

Private equity is een optie bij:

  • de start van innovatieve ondernemingen met een relatief hoog risico (startups)
  • groei van niet-beursgenoteerde ondernemingen via bijvoorbeeld een overname of nieuwe activiteiten in het buitenland
  • een Management Buy Out (MBO): het zittende management koopt het bedrijf of een onderdeel ervan verzelfstandigt
  • een Management Buy In (MBI): nieuw management van buiten het bedrijf koopt het bedrijf
  • overbruggingsfinanciering
  • bedrijfsverkoop

Voordeel en nadeel van private equity

Bij private equity krijg je niet alleen geld. De private equity fondsen en investeringsfondsen zetten hun netwerk, kennis en ondernemerservaring in voor de groei van je bedrijf. Dit kun je dien als een voordeel. Aan de andere kant krijgt de financier in ruil voor aandelen inspraak in je onderneming. Dat kan tot veranderingen in organisatiestructuur, strategie, management en medewerkers leiden.

Aanvraag voorbereiden

Ga je een financieringsaanvraag voor private equity voorbereiden? Gebruik als hulpmiddel een ondernemingsplan, je jaarcijfers en het Business Model Canvas. In het ‘Stappenplan business angels’ zie je met welke stappen een goede samenwerking met een investeerder realiseert.

Hulp inschakelen

Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing krijg je sneller een positief antwoord op je aanvraag. Deze adviseurs helpen je op weg. Heb je vragen? Bel dan met de KVK Financieringsdesk via 0800 10 14. Bekijk ook de video Financiering regelen. De video legt uit hoe je aan financiering voor je bedrijf komt en welke stappen je daarvoor moet zetten.