Vergoeding voor je meewerkende partner

Je hebt een eenmanszaak en je partner werkt mee in je bedrijf. Hoe regel je de beloning van dit werk en welke soort vergoeding is het meest gunstig? We zetten de vijf mogelijkheden op een rij.

Je hebt vijf mogelijkheden voor de beloning van je meewerkende partner:

  • meewerkaftrek
  • reële beloning / arbeidsbeloning partner
  • formele arbeidsovereenkomst
  • vennootschap onder firma
  • besloten vennootschap

1. Meewerkaftrek

Als je kiest voor meewerkaftrek betaal je minder belasting over de winst. Je mag een percentage aftrekken van de winst. Hoe meer uren je partner meewerkt, hoe hoger dit percentage is. De meewerkaftrek krijg je als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  • De Belastingdienst ziet je als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • Je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar.
  • Je fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in je onderneming, of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan 5.000 euro.

2. Arbeidsbeloning ofwel reële beloning

Voor de gewerkte uren krijgt je meewerkende partner een vergoeding. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet redelijk zijn voor het werk dat je partner doet. Krijgt je fiscale partner 5.000 euro of meer aan arbeidsbeloning? Dan mag je dat bedrag aftrekken van de winst. Je meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Elk jaar mag je opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of reële beloning / arbeidsbeloning.

3. Formele arbeidsovereenkomst

Je neemt je meewerkende partner in loondienst en sluit een arbeidsovereenkomst af. Je partner heeft dezelfde rechten en plichten als eventueel overig personeel. Er moet een gezagsverhouding zijn tussen jou en je partner. Over het loon van je partner betaal je loonheffingen. Als je partner je eerste werknemer is, meld je je aan als werkgever bij de Belastingdienst.

4. Meewerkend partner in een vof

Samen met je meewerkende partner richt je een vennootschap onder firma (vof) op. Gaat het om een echtpaar (getrouwd of geregistreerd partnerschap)? Dan wordt het ook wel een man-vrouwfirma genoemd. Deze variant van de vof geldt voor alle echtparen, ongeacht sekse en is geen aparte rechtsvorm. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie allebei aansprakelijk zijn met je privévermogen. Huwelijkse voorwaarden hebben hierdoor geen effect.

Ziet de Belastingdienst jullie allebei als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je ook allebei recht op de ondernemersaftrek. Je moet per persoon wel voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar.

Is je rechtsvorm een eenmanszaak? Dan kun je die omzetten naar een vof. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris. Overleg met een adviseur of fiscalist over mogelijke fiscale gevolgen.

5. Meewerkend partner in een bv

Met je meewerkende partner kun je kiezen voor een besloten vennootschap (bv). Een notaris richt de bv op. Een bv is een rechtspersoon en heeft verschillende voordelen. Zo ben je (in principe) niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Hier zijn uitzonderingen op. Bestuurders zijn bijvoorbeeld aansprakelijk bij wanbeleid, of als de bv nog niet is ingeschreven in het Handelsregister.

De bv heeft een of meer bestuurders. Vaak met de titel directeur. Jij en je partner kunnen allebei directeur zijn. Heb je zelf, of samen met je fiscale partner, meer dan 5% van de aandelen? Dan ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je krijgt te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dat geldt ook voor je meewerkende fiscale partner. Het gebruikelijk loon is in 2024 minimaal 56.000 euro.

Gaat je partner meewerken in een al bestaande onderneming? Dan kun je de onderneming ook onderbrengen in een bv. Je wijzigt dan de rechtsvorm. Bijvoorbeeld van eenmanszaak naar bv. Hiervoor ga je naar een notaris.

Samen aandeelhouder in een bv

De aandeelhouders zijn eigenaar van de bv. Ze krijgen dividend als beloning. Zijn jullie allebei aandeelhouder? De vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming van de winst. Dat staat meestal in de statuten. De winst kan als dividend naar de aandeelhouders gaan. De bv houdt over deze winstuitkering dividendbelasting in. Bezit je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen? Dan wordt de winstuitkering daarna in privé belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Wat is fiscaal gunstig?

Je persoonlijke situatie bepaalt welke mogelijkheid voor jou en je meewerkende partner fiscaal het meest gunstig is. Andere inkomsten van je partner hebben misschien ook fiscale gevolgen. Vraag daarom een accountant of boekhouder om advies.