Factuurverklaring voor export van preferentiële goederen

Een factuurverklaring is een standaardtekst op je verkoopfactuur. Als exporteur verklaar je hiermee dat de goederen die je aan je klant levert van 'preferentiële oorsprong' zijn. Je klant betaalt hierdoor geen of minder invoerrechten. Je kunt deze factuurverklaring alleen gebruiken als je goederen voldoen aan de oorsprongseisen.

‘Preferent’ betekent dat je producten een bevoorrechte positie hebben. Voor een product van preferentiële oorsprong betaal je minder invoerrechten. Het product moet dan wel voldoen aan specifieke oorsprongseisen. Deze eisen staan in het handelsverdrag dat de EU met je bestemmingsland heeft afgesloten. In dit artikel lees je wanneer je een factuurverklaring gebruikt en welke soorten factuurverklaringen er zijn.

Voorwaarden gebruik

Factuurverklaringen gebruik je alleen voor landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De goederen die je exporteert moeten van preferentiële oorsprong zijn uit de EU. Daarom noem je een factuurverklaring ook wel preferentiële oorsprongsverklaring. Je plaatst een factuurverklaring zelf op je factuur. Hiervoor gebruik je een standaardtekst, die per land of groep landen verschilt en 4 tot 12 maanden geldig is.

3 soorten factuurverklaringen

Je kunt een factuurverklaring gebruiken voor een zending met een beperkte waarde tot 6.000 euro. Als het factuurbedrag hoger is dan 6.000 euro heb je van de douane aanvullend een vergunning of registratie nodig:

 1. Factuurverklaring voor zendingen met beperkte waarde.
  Deze factuurverklaring gebruik je voor zendingen waarbij de waarde van de goederen van preferentiële EU-oorsprong lager is dan 6.000 euro.
 2. Factuurverklaring met vergunning TE (Toegelaten Exporteur).
  Deze factuurverklaring gebruik je voor zendingen waarbij de waarde van de goederen van preferentiële EU-oorsprong meer is dan 6.000 euro. Hiervoor heb je een vergunning Toegelaten Exporteur (TE) nodig. Het nummer van je vergunning vermeld je in de verklaring. Je vraagt deze vergunning aan bij de Nederlandse Douane.
  Voor exportzendingen naar Turkije geldt een aparte vergunning TE, namelijk voor goederen die met een ATR-certificaat verlaging van invoerrechten krijgen.
 3. Factuurverklaring met REX-registratienummer (Geregistreerd Exporteur).
  Deze factuurverklaring gebruik je als de waarde van goederen van preferentiële EU-oorsprong meer is dan 6.000 euro. Voor LGO-landen geldt een drempelbedrag van 10.000 euro. Hiervoor moet je jezelf bij de Nederlandse Douane registeren als ‘Registered Exporter’ (REX). Je REX-registratienummer vermeld je in de factuurverklaring.
 

Andere benamingen

In het internationale handelsverkeer bestaan verschillende termen voor de factuurverklaring:

 • Attest van Oorsprong
 • Origin declaration
 • Statement on origin

Andere exportdocumenten nodig?

Je klant kan in plaats van een factuurverklaring ook vragen naar een ander preferentieel oorsprongsdocument. Bijvoorbeeld een EUR.1-certificaat of een EUR-MED. KVK geeft deze exportdocumenten af.

InfoPage