Factuurverklaring bij import

Met een factuurverklaring, een oorsprongsverklaring die de exporteur op zijn verkoopfactuur plaatst, betaal je als importeur voor de meeste producten minder of geen invoerrechten. Deze verklaring is alleen geldig als je importeert uit bepaalde landen waarmee de Europese Unie (EU) een handelsverdrag heeft. Een factuurverklaring is alleen mogelijk voor producten van preferentiële oorsprong.

De buitenlandse exporteur plaatst de verklaring op zijn factuur. Hij verklaart hiermee dat de producten die hij aan jou levert van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat ze gemaakt zijn in het verdragsland en voldoen aan de regels om de oorsprong van dat land te krijgen. Uitleg over deze oorsprongsregels verkrijgt de exporteur meestal van de douane van het verdragsland. Je komt als importeur alleen in aanmerking voor tariefpreferentie (verlaging van invoerrechten) bij rechtstreeks vervoer vanuit het verdragsland naar de EU.

Beperkte waarde

Voor de meeste handelsovereenkomsten geldt dat de exporteur een factuurverklaring mag gebruiken voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Hebben de preferentiële oorsprongsproducten een hogere waarde? Dan toont de exporteur de preferentiële oorsprong van zijn producten op een van de volgende manieren aan:

 • De exporteur vraagt een EUR.1-certificaat of een EUR-MED-certificaat aan bij de instantie (meestal de douane) in het land van verzending.
 • De exporteur beschikt over een vergunning ‘Approved Exporter’ (Toegelaten Exporteur) van de douane van het land van verzending. In dat geval gebruikt hij een factuurverklaring voorzien van het vergunningnummer (customs authorisation number). Een EUR.1 of EUR-MED-certificaat is dan niet nodig.

Landenoverzicht

In de Access2Markets-database van de Europese Commissie staat een alfabetische landenlijst. Door op een land te klikken zie je of dat land een handelsovereenkomst heeft met de EU. De landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft gebruiken bijna allemaal factuurverklaringen. Voor een aantal landen gelden echter afwijkende regels voor het gebruik van de factuurverklaring of zij gebruiken geen of andere oorsprongsverklaringen. Het gaat om de volgende landen:

Andorra

De factuurverklaring is alleen geldig voor bepaalde producten van preferentiële oorsprong uit Andorra. Namelijk voor producten die vallen onder hoofdstukken 1 tot en met 24 van het Geharmonieerd Systeem van de Wereld Douane Organisatie. Ofwel producten die beginnen met goederencodes tussen 01 en 24. Dit betreft dieren en producten van dierlijke oorsprong, planten en producten daarvan (waaronder ook groenten en fruit), oliën en dergelijke, bereid voedsel, drank en tabak. Op alle andere producten is de douane-unie tussen de EU en Andorra van toepassing. Dit betekent dat je voor die producten nooit invoerrechten betaalt als ze van herkomst zijn uit Andorra (dat wil zeggen geproduceerd in Andorra of eerder vanuit een ander land ingevoerd in Andorra). Een factuurverklaring is voor die producten dus overbodig.

Turkije

Importeer je producten uit Turkije? Dan is een factuurverklaring voor zendingen tot 6.000 euro aan preferentiële oorsprongsproducten alleen mogelijk voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten. Voor zendingen boven 6.000 euro geldt voor deze producten een EUR.1 of een EUR-MED-certificaat (tenzij de Turkse exporteur beschikt over een vergunning ‘Approved Exporter’). Voor alle andere producten vraag je aan jouw Turkse leverancier een ATR-certificaat.

Zuid-Korea

Zuid-Korea gebruikt ook de factuurverklaring (origin declaration) voor zendingen waarvan de waarde van preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Ligt dit hoger dan moet de Zuid-Koreaanse exporteur altijd beschikken over een vergunning ‘Approved Exporter’. Zuid-Korea werkt namelijk niet met EUR.1- of EUR-MED-certificaten. Als importeur kan je controleren of het nummer van de Zuid-Koreaanse vergunning (customs authorisation number) klopt. In 'Mededeling nr. 22' van het Handboek Douane staat meer informatie over het gebruik van een factuurverklaring bij het handelsverkeer met Zuid-Korea.

Ivoorkust

Importeer je preferentiële oorsprongsproducten uit Ivoorkust? Sinds 2 december 2022 werkt Ivoorkust niet meer met EUR.1-certificaten of de vergunning ‘Approved Exporter’. Voor importzendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro gebruik je de factuurverklaring (origin declaration) van de Ivoriaanse exporteur. Bij een hogere waarde moet de Ivoriaanse exporteur zijn REX-registratienummer invullen in de factuurverklaring.

Zimbabwe en Madagaskar

Bij import uit Zimbabwe gebruik je de factuurverklaring (invoice declaration) van de Zimbabwaanse exporteur voor zendingen waarvan de waarde van preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Zimbabwe werkt niet met EUR.1-certificaten, EUR-MED-certificaten of de vergunning ‘Approved Exporter’. Bij een hogere waarde moet de Zimbabwaanse exporteur zijn REX-registratienummer invullen in de factuurverklaring.

Sinds 1 januari 2023 geldt hetzelfde voor import van preferentiële oorsprongsproducten uit Madagaskar. Malagassische exporteurs werken niet meer met EUR.1-certificaten of de Vergunning ‘Approved Exporter’. Je hebt een factuurverklaring (invoice declaration) nodig van de Malagassische exporteur voor importzendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Bij een hogere waarde heb je van Malagassische exporteurs een factuurverklaring nodig met daarin hun REX-registratienummer.

Canada

Importeer je preferentiële oorsprongsproducten uit Canada? EUR.1- of EUR-MED-certificaten zijn niet mogelijk. Zowel voor importzendingen onder als boven 6.000 euro mag de Canadese exporteur de factuurverklaring (origin declaration) gebruiken. De Canadese exporteur vermeldt zijn door de Canadese overheid toegekende ondernemingsnummer (Business Number) in de factuurverklaring. In ‘Mededeling nr. 6’ van het Handboek Douane vind je ook informatie over deze factuurverklaring.

Singapore

Voor import uit Singapore geldt hetzelfde als voor import uit Canada. EUR.1- of EUR-MED-certificaten zijn niet mogelijk. Singapore werkt niet met de gebruikelijke factuurverklaring maar met een Attest van Oorsprong (statement on origin). Deze oorsprongsverklaring is geldig voor preferentiële oorsprongsproducten uit Singapore ongeacht de waarde van de zending. Alleen in Singapore geregistreerde bedrijven die in het bezit zijn van een Unique Entity Number (UEN) mogen het Attest van Oorsprong afgeven. De Singaporese exporteur vermeldt het UEN in het Attest van Oorsprong. In ‘Mededeling nr. 10’ van het Handboek Douane vind je ook informatie over het Attest van Oorsprong.

Vietnam

Het vrijhandelsakkoord met Vietnam trad op 1 augustus 2020 in werking. Binnen het vrijhandelsakkoord met Vietnam mag een Vietnamese exporteur een factuurverklaring (origin declaration) gebruiken voor zendingen waarbij de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Bij zendingen met een hogere waarde gebruikt de Vietnamese exporteur voor preferentiële oorsprongsgoederen een EUR.1-certificaat. Afgifte van een vergunning ‘Approved Exporter’ is voorlopig nog niet mogelijk in Vietnam.

Vietnam viel tot 1 januari 2023 ook nog onder het Algemeen Preferentieel Systeem (APS-akkoord, zie onderdeel ‘Importeren uit ontwikkelingslanden’ verderop in dit artikel). Hierdoor paste de EU al voor de start van het vrijhandelsakkoord tariefpreferentie toe voor preferentiële oorsprongsproducten uit Vietnam. Je mocht zelf beslissen of je goederen invoerde onder het vrijhandelsakkoord of onder het APS-akkoord. Per akkoord konden de hoogte van de tariefpreferentie en de oorsprongsregels voor producten verschillen.

Voerde je voor 1 januari 2023 Vietnamese preferentiële oorsprongsproducten in op basis van het APS-akkoord? Nu is tariefpreferentie alleen mogelijk als de Vietnamese producten voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels van het vrijhandelsakkoord. Dit toon je voor zendingen tot 6.000 euro aan met een factuurverklaring van de Vietnamese exporteur. En voor zendingen boven 6.000 euro met een EUR.1-certificaat uit Vietnam.

In ‘Mededeling nr. 11’ van het Handboek Douane vind je informatie over de vrijhandelsovereenkomst met Vietnam.

San Marino

San Marino werkt niet met factuurverklaringen. Met San Marino vormt de EU een douane-unie. Hierdoor mag je alle goederen (met uitzondering van kolen en staal) van herkomst uit San Marino vrij van invoerrechten invoeren. Van herkomst uit San Marino betekent dat het product in San Marino is geproduceerd of dat het eerder vanuit een ander land in San Marino is ingevoerd.

Ontwikkelingslanden (APS-landen)

Op deze landen is het Stelsel van algemene preferenties van toepassing ofwel het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). De APS-landen in de landenlijst herken je door één van onderstaande toevoegingen:

 • Stelsel van algemene preferenties (SAP)
 • Stelsel van algemene preferenties Plus (SAP +)
 • Alles behalve wapens (EBA)

De meeste exporteurs uit APS-landen gebruiken voor export van preferentiële oorsprongsproducten naar de EU geen factuurverklaring maar een Attest van Oorsprong (zie verderop in dit artikel bij ‘Importeren uit ontwikkelingslanden’).

Japan

Japan werkt niet met de gebruikelijke factuurverklaring. Voor de invoer van preferentiële oorsprongsproducten uit Japan heb je een attest van oorsprong nodig of je doet een beroep op ‘importer’s knowledge’ (zie verderop in dit artikel bij ‘Importeren uit Japan’).

Verenigd Koninkrijk

Net als bij Japan geldt dat je bij invoer van preferentiële oorsprongsproducten uit het Verenigd Koninkrijk een Attest van Oorsprong nodig hebt of een beroep kunt doen op importer's knowledge (zie verderop in dit artikel bij ‘Importeren uit het Verenigd Koninkrijk’).

Voorgeschreven tekst

De factuurverklaring is een voorgeschreven tekst. Als de buitenlandse exporteur hiervan afwijkt, kan de verklaring haar geldigheid verliezen. Het gevolg is dat jij als importeur niet in aanmerking komt voor een lager invoerrecht.

Factuurverklaring PEM-landen, alternatief voor EUR.1-certificaat

Deze verklaring gebruik je bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit de verdragslanden vermeld in de kolom ‘PEM-landen (Regionale Conventie)’ op pagina’s drie en vier van dit overzicht. PEM-landen zijn landen die deel uitmaken van de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst. De tekst van deze factuurverklaring vind je onder voorbeeld één van dit overzicht.

Factuurverklaring PEM-landen, alternatief voor EUR-MED-certificaat

Deze verklaring komt weinig voor en is alleen relevant bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit de PEM-landen vermeld in de kolom ‘PEM-landen (Regionale Conventie)’ op pagina’s drie en vier van dit overzicht. De verklaring biedt meer mogelijkheden als je uit een PEM-land ingevoerde producten, al dan niet bewerkt, wil re-exporteren naar een ander PEM-land. De tekst van deze factuurverklaring vind je onder voorbeeld twee van dit overzicht. Voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten hoger is dan 6.000 euro heb je voor het aantonen van de preferentiële oorsprong een EUR-MED-certificaat nodig.

Overgangsregels

Let op: sinds 1 september 2021 gelden voor de handel tussen de EU en een aantal PEM-landen alternatieve oorsprongsregels. Deze alternatieve regels staan ook bekend als ‘overgangsregels’ ofwel ‘transitional rules’. Deze overgangsregels gelden als alternatief naast de bestaande oorsprongsregels van de Regionale Conventie.

Het systeem van overgangsregels geldt alleen voor de import van preferentiële oorsprongsproducten uit de PEM-landen, in de kolom ‘PEM-landen (Overgangsregels)’ op pagina drie van dit overzicht, die het systeem hebben geïmplementeerd. Dit is nog niet voor alle landen in deze kolom het geval. Een overzicht van PEM-landen die sinds 1 januari 2022 de overgangsregels toepassen vind je in dit publicatieblad van de Europese Unie. Voor het aantonen van de preferentiële oorsprong volgens de overgangsregels geldt de factuurverklaring onder voorbeeld elf van het overzicht. Het gebruik van deze factuurverklaring komt weinig voor. Het biedt mogelijkheden als je uit een PEM-land dat de overgangsregels toepast, producten invoert en deze vervolgens, al dan niet bewerkt, wil re-exporteren naar een ander PEM-land dat de overgangsregels toepast. Let op: voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten hoger is dan 6.000 euro heb je voor het aantonen van de preferentiële oorsprong - volgens de overgangsregels - een EUR.1 certificaat nodig in plaats van een EUR-MED certificaat.

Factuurverklaring diverse overeenkomstlanden, alternatief voor EUR.1-certificaat

Deze verklaring gebruik je bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit Ivoorkust, Zuid-Korea, Zimbabwe, Madagaskar en de landen vermeld in de kolommen ‘Overige overeenkomstlanden’ en ‘EPO Oostelijk Zuid-Afrika’ in dit overzicht. De tekst van deze factuurverklaring vind je onder voorbeeld 10 van het overzicht.

Let op: voor zendingen uit Ivoorkust waarvan de waarde van preferentiële oorsprongsproducten hoger is dan 6.000 euro moet de Ivoriaanse exporteur zijn REX-registratienummer in de factuurverklaring invullen. Dit geldt ook voor zendingen uit Zimbabwe en Madagaskar. Ivoriaanse, Zimbabwaanse en Malagassische exporteurs gebruiken het REX-registratienummer in plaats van het ‘customs authorization number’.

Factuurverklaring Canada

Deze verklaring zorgt voor tariefpreferentie bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit Canada. De tekst van deze factuurverklaring vind je onder voorbeeld drie van dit overzicht.

Factuurverklaring Vietnam

Deze verklaring zorgt voor tariefpreferentie bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit Vietnam. De tekst van deze factuurverklaring vind je onder voorbeeld zes van dit overzicht.

Attest van Oorsprong Singapore

Deze verklaring zorgt voor tariefpreferentie bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit Singapore. De exporteur in Singapore mag het Attest van Oorsprong alleen in de Engelse taal opstellen. De tekst van deze oorsprongsverklaring vind je onder voorbeeld vijf van dit overzicht.

Importeren uit ontwikkelingslanden

Importeer je preferentiële oorsprongsproducten uit minder ontwikkelde landen? Dan kom je meestal ook in aanmerking voor een verlaging van invoerrechten. Deze landen vallen onder het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). De APS landen hebben in het alfabetische landenoverzicht de toevoegingen ‘Stelsel van algemene preferenties (SAP)’, ‘Stelsel van algemene preferenties Plus (SAP +)’ en ‘Alles behalve wapens (EBA)’.

Exporteurs uit APS-landen gebruiken voor export van preferentiële oorsprongsproducten naar de EU een Attest van Oorsprong (statement on origin). Het Attest van Oorsprong is net als de factuurverklaring een oorsprongsverklaring die de exporteur op zijn verkoopfactuur plaatst.

REX-registratie

Het Attest van Oorsprong is de opvolger van het Certificaat van Oorsprong Form A. De APS-landen konden kiezen uit drie transitieperiodes (gelegen tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2020) om over te stappen van Form A naar het Attest van Oorsprong.

Exporteurs uit APS-landen die werken met een Attest van Oorsprong hebben een REX-nummer nodig als de exportzending bestaat uit preferentiële oorsprongsproducten boven een bedrag van 6.000 euro. De exporteur krijgt dit nummer na registratie in de REX (Registered Exporter) database in zijn land. Het toegekende REX-nummer vermeldt hij vervolgens in het Attest van Oorsprong. Voor een zending waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten onder de 6.000 euro blijft is geen REX-nummer nodig. De tekst van het Attest van Oorsprong vind je onder voorbeeld zeven van dit overzicht of op pagina drie en vier van ‘Mededeling nr. 4’ van het Handboek Douane.

Er zijn ook APS-landen die uiteindelijk niet zijn overgegaan op het REX-systeem. Voor import van preferentiële oorsprongsproducten (ongeacht de waarde) uit deze landen kom je niet in aanmerking voor een verlaging van invoerrechten. Het gaat om landen die in het schema onder ‘Dates of application of the REX system for all GSP beneficiary countries’ staan met de vermelding ‘REX system not yet applied’ in de tweede kolom.

Meerdere overeenkomsten

Kenia, Lesotho, de Comoren, de Salomonseilanden, Syrië en Mozambique maken naast het APS-akkoord ook deel uit van andere overeenkomsten met de EU. Hierdoor werkt het merendeel van deze landen zowel met de factuurverklaring inclusief de vergunning Approved Exporter (zie voorbeeld tien van dit overzicht voor de tekst van de factuurverklaring) en het EUR.1 document als met het Attest van Oorsprong.
Syrië past het REX-systeem niet toe, dus een Attest van Oorsprong is niet mogelijk. Syrië werkt alleen met het EUR.1-certificaat.

Omdat het tarief van invoerrechten voor een product kan verschillen bij invoer met een factuurverklaring/EUR.1 of een Attest van Oorsprong, kun je vooraf via het Gebruikstarief van de douane nagaan welk bewijsstuk van oorsprong eventueel het meeste voordeel oplevert. Houd er rekening mee dat de oorsprongsregels voor het gebruik van een factuurverklaring/EUR.1 kunnen afwijken van de oorsprongsregels die gelden voor de afgifte van een Attest van Oorsprong.

Importeren uit Japan

Op 1 februari 2019 trad het handelsverdrag tussen de EU en Japan in werking. Hierdoor betaal je als importeur van Japanse preferentiële oorsprongsproducten in de meeste gevallen geen invoerrechten meer. Japan werkt niet met de gebruikelijke factuurverklaring.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde invoerrecht heb je als importeur twee mogelijkheden:

1. Importer's knowledge

Je doet een beroep op 'importer's knowledge'. Je hebt hiervoor documentatie van de Japanse exporteur nodig waaruit blijkt dat de geleverde producten van Japanse preferentiële oorsprong zijn. De Nederlandse/EU-Douane mag bij invoer op basis van importer's knowledge inzage eisen in deze documentatie. In dat geval moet je binnen drie maanden na het verzoek tot inzage de preferentiële status aantonen. Doe je dit niet? Dan verlies je het recht op tariefpreferentie. Je bent altijd verplicht de documentatie zeven jaar te bewaren.

2. Attest van Oorsprong

Het Attest van Oorsprong of 'statement on origin' is een oorsprongsverklaring die de Japanse exporteur op zijn factuur plaatst. Hij verklaart hiermee dat de goederen van preferentiële Japanse oorsprong zijn. Het Attest van Oorsprong moet de Japanse exporteur bij voorkeur in de Engelse taal opstellen. Ook moet hij zijn 'Japan Corporate Number' vermelden in de tekst. Dit nummer is eventueel te verifiëren op de website van de Japanse National Tax Agency in Japan. De tekst van het Attest van Oorsprong vind je onder voorbeeld vier van dit overzicht.

Bij import in Nederland/EU met importer's knowledge of het Attest van Oorsprong is de waardegrens van 6.000 euro niet van belang. Beiden zijn bij import te gebruiken ongeacht de waarde van de zending.

Meer informatie over het attest van oorsprong Japan vind je in ‘Mededeling nr. 8’ van het Handboek Douane.

Importeren uit het Verenigd Koninkrijk

De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK is sinds 1 mei 2021 in werking. Door het akkoord betaal je geen invoerrechten op producten van preferentiële oorsprong uit het VK. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrecht heb je als importeur de keuze tussen een Attest van Oorsprong en importer’s knowledge.

1. Attest van Oorsprong

De Britse leverancier plaatst een Attest van Oorsprong ofwel ‘statement on origin’ op zijn verkoopfactuur. Hiermee verklaart hij dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit het VK. In het attest vermeldt hij, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, zijn Britse EORI-nummer. Dit nummer krijgt hij van de Britse douane. De tekst van het Attest van Oorsprong vind je onder voorbeeld negen van dit overzicht. Het EORI-nummer vult hij in het Attest van Oorsprong in als ‘Exporter Reference No.’

2. Importer’s knowledge

Doe je een beroep op importer’s knowledge om vrijstelling van invoerrechten te krijgen? Zorg dan dat je over direct bewijs beschikt dat is verstrekt door de Britse exporteur. Uit dit bewijs moet blijken dat de door de Britse exporteur geleverde producten van preferentiële oorsprong zijn uit het VK. Geldig bewijs is bijvoorbeeld een kostencalculatie met bijbehorende preferentiële leveranciersverklaringen of een productieprocesbeschrijving waaruit de preferentiële oorsprong blijkt. Overleg vooraf met de Nederlandse Douane wat zij acceptabel vindt als bewijs. Als de Britse leverancier deze informatie niet prijsgeeft vraag dan om een Attest van Oorsprong. Het gebruik van importer’s knowledge is bijvoorbeeld een optie bij moeder-dochtertransacties. Meer informatie vind je in ‘Mededeling nr. 12’ van het Handboek Douane.

Noord-Ierland en Britse overzeese gebieden

Noord-Ierland hoort bij het VK maar heeft een aparte status in het handelsverkeer met de EU. Importeer je uit Noord-Ierland dan blijft het Europese btw-stelsel gelden. Op deze zendingen zijn de EU-regels van intracommunautaire verwervingen van toepassing. Je betaalt geen invoerrechten en het maakt niet uit welke oorsprong de goederen hebben. Je hebt dus bij het importeren van goederen uit Noord-Ierland geen Attest van Oorsprong of importer’s knowledge nodig.

De Britse overzeese gebieden (Britse LGO) vallen buiten de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Dit betekent dat je bij invoer van producten uit deze gebieden geen aanspraak kunt maken op een verlaging van invoerrechten.

Importeren uit Landen en Gebieden Overzee (LGO)

Bij invoer van preferentiële oorsprongsproducten uit de landengroep LGO geldt ook tariefpreferentie. Tot LGO behoren overzeese landen en gebieden die een bijzondere relatie hebben met Denemarken, Frankrijk en Nederland. In het geval van Nederland gaat het om Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Een overzicht van LGO vind je in de Access2Markets-database. Voor export van preferentiële oorsprongsproducten naar de EU gebruiken de LGO’s het Attest van Oorsprong (statement on origin) in plaats van de factuurverklaring.

De exporteur plaatst het Attest van Oorsprong op zijn verkoopfactuur. Bij een zending naar de EU waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten meer bedraagt dan 10.000 euro heeft de exporteur een REX-nummer nodig. Hiervoor registreert hij zich lokaal als Registered Exporter. Het toegekende REX-nummer vermeldt hij in het Attest van Oorsprong. De tekst van het Attest van Oorsprong vind je onder voorbeeld acht van dit overzicht of op pagina vier van ‘Mededeling nr. 26’ van het Handboek Douane.

Binnen LGO is het eiland Saint-Barthélemy nog niet over op het REX-systeem. Voor preferentiële oorsprongsproducten uit dit Franse overzeese gebied verleent de EU bij invoer geen tariefpreferentie.

Wel of geen invoerrechten betalen?

Wil je weten of voor jouw importproduct een verlaagd invoerrecht geldt? Raadpleeg dan de Access2Markets database van de Europese Commissie.

 • Vul de HS-code van jouw importproduct in. Een HS-code (Harmonized System-code) is een goederencode die de douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. Ieder product kent een andere HS-code.
 • Selecteer het land waaruit je importeert in het veld 'Land waaruit' en selecteer Nederland (of een andere EU-lidstaat) in het veld 'Land waarheen'.
 • Klik op 'zoeken'.
 • Blader vervolgens verder in de lijst van goederen totdat je terechtkomt bij de omschrijving van jouw product en de goederencode die daarachter staat.
 • Klik vervolgens op de goederencode van je product.
 • Je komt nu in het onderdeel ‘Tarieven’ terecht. Hier vind je in de invoerrechten terug voor jouw product. In de regel 'ERGA OMNES-Douanerecht derde landen' zie je het invoerrecht dat de EU normaliter heft bij invoer van jouw product. Importeer je het product uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft dan zie je een regel met ‘tariefpreferenties' staan. Het invoerrecht is dan meestal verlaagd of zelfs vrijgesteld (0%). Je komt alleen in aanmerking voor tariefpreferentie als het product van preferentiële oorsprong is uit het verdragsland.

Onjuist gebruik

Twijfelt de Nederlandse/EU douane op het moment van invoer aan de preferentiële oorsprongsstatus van de goederen? Als na controle blijkt dat de producten waar de factuurverklaring of het Attest van Oorsprong betrekking op heeft, niet van preferentiële oorsprong zijn, dan betaal je als importeur alsnog de eventuele invoerrechten. Soms leidt dit ook tot naheffing van invoerrechten over eerdere zendingen.

Factuurverklaring bij export

Ben je exporteur in plaats van importeur? En exporteer je preferentiële oorsprongsproducten naar landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft? Ook dan geldt meestal het gebruik van factuurverklaringen (eventueel met vergunning Toegelaten Exporteur), het EUR.1- of EUR-MED-certificaat of het Attest van Oorsprong. Met een aantal verdragslanden heeft de EU een eenzijdig handelsverdrag. Hierdoor komen importeurs in deze landen bij invoer van preferentiële oorsprongsproducten uit de EU niet in aanmerking voor een verlaging van invoerrecht (terwijl dit andersom wel het geval is). Verleent een verdragsland wel tariefpreferentie op preferentiële oorsprongsproducten uit de EU? Dan zorg jij als exporteur voor de oorsprongsverklaringen of –documenten.

Houd rekening met mogelijk afwijkende oorsprongsregels per land of landengroep. Zo heb je voor exportzendingen naar Japan, het VK, Canada, Ivoorkust, Zimbabwe, Madagaskar, Ghana, Singapore en Vietnam, waarbij de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten meer bedraagt dan 6.000 euro, een REX (Geregistreerde Exporteur) nummer nodig. Een REX-nummer vraag je aan bij de Nederlandse Douane.

Heb je vragen over de oorsprongsregels of het gebruik van factuurverklaringen, EUR.1-certificaten, EUR-MED-certificaten, Attesten van Oorsprong bij import of export naar een verdragsland? De afdeling Exportdocumenten van KVK helpt je verder. Team West: 088 585 18 87. Team Oost/Zuid: 088 585 18 89.