Factuurverklaring bij import: betaal minder invoerrechten

Met een factuurverklaring betaal je als Nederlandse importeur meestal minder of geen invoerrechten. Deze verklaring is alleen geldig als je direct importeert uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft. De factuurverklaring is een tekst die je buitenlandse leverancier uit het verdragsland op de factuur zet. In dit artikel lees je alles over het gebruik van de factuurverklaring.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

De leverancier mag een factuurverklaring alleen gebruiken voor producten die van preferentiële oorsprong zijn. Dit betekent dat de producten voldoen aan de oorsprongsregels uit het handelsverdrag. Deze regels bepalen welk deel van het product moet zijn gemaakt of verwerkt in het verdragsland. De naam van de factuurverklaring verschilt per verdragsland. Zo kom je in verdragen behalve factuurverklaring ook oorsprongsverklaring of attest van oorsprong tegen. Ook de teksten zijn soms anders.

Waarde van de zending

De leverancier gebruikt de factuurverklaring voor zendingen met een lage waarde. Dit zijn zendingen waarbij de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Voor leveranciers uit Landen en Gebieden Overzee (LGO) is een uitzondering. Onder LGO vallen bijvoorbeeld Aruba en Curaçao. Leveranciers uit LGO mogen de factuurverklaring gebruiken tot 10.000 euro.

Bij zendingen met een hogere waarde bewijzen leveranciers de preferentiële oorsprong van producten op een andere manier:

  • Met een EUR.1-certificaat of een EUR-MED-certificaat. Dit certificaat vraagt een leverancier per zending aan bij de douane van het verdragsland.
  • Met een factuurverklaring waarin leveranciers het nummer van hun vergunning Approved exporter (Toegelaten Exporteur) zetten. De leverancier vraagt deze vergunning aan bij de douane van het verdragsland. Voordeel van deze vergunning is dat de leverancier niet voor elke zending een EUR.1 of EUR-MED-certificaat hoeft aan te vragen bij de douane.
  • Met een factuurverklaring waarin leveranciers hun REX-registratienummer invullen. Hiervoor melden zij zich via de officiële organisaties in hun land aan in het REX-systeem. REX staat voor Registered Exporter.
  • Met een factuurverklaring met een ander registratienummer. Bijvoorbeeld een ondernemingsnummer.

Welke van bovenstaande bewijzen de leveranciers gebruiken, hangt af van het verdragsland. Zo werken bijvoorbeeld leveranciers uit ontwikkelingslanden met een REX-registratienummer. En leveranciers uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen met EUR.1 certificaten of met vergunningen Approved Exporter.

Controle op verklaringen

Soms controleert de Nederlandse douane de factuurverklaring die bij de importzending zit. Blijkt na controle dat de producten niet van preferentiële oorsprong zijn? Dan betaal je als importeur alsnog invoerrechten. En misschien een naheffing van invoerrechten over eerdere zendingen met dezelfde producten.

Verdragslanden

In de brochure TE, REX en voorbeeldteksten factuurverklaringen zie je op pagina 3 tot en met 6 een overzicht van ruim 150 landen en gebieden waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Importeer je producten van preferentiële oorsprong uit deze landen? Dan betaal je minder of geen invoerrechten. Op pagina 2 zie je per verdragsland of -gebied in de kolom ‘Naam oorsprongsverklaring/ factuurverklaring’ welke naam wordt gebruikt voor de factuurverklaring: factuurverklaring (invoice declaration), oorsprongsverklaring (origin declaration) of attest van oorsprong (statement on origin).

Teksten van verklaringen

Voorbeeldteksten van de factuurverklaring, oorsprongsverklaring en het attest van oorsprong vind je in de brochure TE, REX en voorbeeldteksten factuurverklaringen. In de laatste kolom op pagina 2 lees je welke tekst nodig is bij import uit een bepaald land of gebied.

Een aantal verdragslanden heeft speciale regels bij het gebruik van de verklaringen:

Andorra

Een leverancier uit Andorra gebruikt alleen een factuurverklaring voor producten die beginnen met goederencodes 01 tot en met 24. Dit zijn:

  • dieren en producten van dierlijke oorsprong
  • planten en producten daarvan. Hieronder vallen ook groenten en fruit
  • oliën en dergelijke
  • bereid voedsel
  • drank en tabak

Op andere producten is de douane-unie tussen de EU en Andorra van toepassing. Hierdoor betaal je voor deze andere producten geen invoerrechten als ze van herkomst zijn uit Andorra. Van herkomst wil zeggen dat de producten gemaakt zijn in Andorra. Of eerder vanuit een ander land zijn ingevoerd in Andorra.

Canada

Voor zendingen uit Canada gebruiken Canadese leveranciers een oorsprongsverklaring. Het maakt niet uit of de waarde onder of boven de 6.000 euro is. De leveranciers zetten hun  Canadese ondernemingsnummer (Business Number) in de verklaring. In Mededeling nr. 6 van het Handboek Douane vind je meer informatie.

Ghana

Ghanese leveranciers gebruiken een oorsprongsverklaring voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro. Is de waarde hoger? Dan hebben deze leveranciers een Exporter Registration Number nodig. Dit nummer vragen ze aan via ICUMS, het online systeem van de Ghanese douane. De leveranciers zetten het nummer in de oorsprongsverklaring. Het nummer bestaat uit 17 karakters en begint altijd met de letters GHEU.

Ivoorkust

Voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten lager is dan 6.000 euro gebruiken Ivoriaanse leveranciers een oorsprongsverklaring. Bij een hogere waarde moeten deze leveranciers hun REX-registratienummer invullen in de verklaring. Hiervoor melden zij zich via de douane in Ivoorkust aan in het REX-systeem. Dit systeem is ontwikkeld door de Europese Commissie. Het is een database voor de registratie van leveranciers die zelf oorsprongsverklaringen en attesten van oorsprong afgeven.

Japan

Als je preferentiële oorsprongsproducten uit Japan invoert, heb je een attest van oorsprong nodig. Japanse leveranciers moeten hun Japan Corporate Number in deze verklaring zetten. Op de website van de Japanse National Taks Agency controleer je of dit nummer klopt.

Je kunt in plaats van een attest van oorsprong ook kiezen voor importer's knowledge. Je geeft dan als importeur aan dat je zelf kennis hebt over de preferentiële Japanse oorsprong van de producten. Hiervoor heb je bewijs van de Japanse leverancier nodig. Bijvoorbeeld een kostenberekening en productiebeschrijving waaruit de preferentiële Japanse oorsprong blijkt. De Nederlandse Douane of een andere douane in de EU mag bij invoer vragen om dit bewijs. Omdat het vaak vertrouwelijke informatie is, krijg je dit waarschijnlijk niet van je leverancier. Behalve als het gaat om in- en verkoop tussen moeder-dochterbedrijven. Is dat niet het geval? Vraag dan om een attest van oorsprong.

Bij importer’s knowledge en bij het attest van oorsprong maakt het niet uit of de waarde van de zending onder of boven de 6.000 euro ligt. Meer informatie lees je in Mededeling nr. 8 van het Handboek Douane.

Landen en Gebieden Overzee (LGO)

Landen en Gebieden Overzee (LGO) hebben een speciale relatie met Denemarken, Frankrijk en Nederland. Voor Nederland gaat het om Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Een overzicht van LGO vind je in Access2Markets. Leveranciers in LGO gebruiken het attest van oorsprong. Voor zendingen met preferentiële oorsprongsproducten boven de 10.000 euro hebben deze leveranciers een REX-nummer nodig. Dit krijgen ze na aanmelding via de officiële organisaties in hun land in het REX-systeem. Het REX-nummer zetten ze in het attest van oorsprong. Meer informatie lees je in Mededeling nr. 26 van het Handboek Douane.

Madagaskar, Zimbabwe en de Seychellen

Madagaskar, Zimbabwe en de Seychellen gebruiken de factuurverklaring voor zendingen onder de 6.000 euro. Bij een hogere waarde moeten de leveranciers hun REX-registratienummer invullen in de factuurverklaring. Hiervoor moeten zij zich via de officiële organisaties in hun land aanmelden in het REX-systeem.

Ontwikkelingslanden (APS-landen)

Veel ontwikkelingslanden of minder ontwikkelde landen vallen onder het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Leveranciers uit APS-landen gebruiken een attest van oorsprong. Voor zendingen met preferentiële oorsprongsproducten boven de 6.000 euro is een REX-nummer nodig. Leveranciers krijgen dit nummer na aanmelding via de officiële organisaties in hun land in het REX-systeem. Dit nummer moeten ze in het attest van oorsprong zetten. Voor zendingen onder de 6.000 euro is geen REX-nummer nodig. Meer informatie staat in Mededeling nr. 4 van het Handboek Douane.

Er zijn APS-landen die het REX-systeem niet gebruiken. Bij import van preferentiële oorsprongsproducten uit deze landen krijg je geen verlaging van invoerrechten. Ook niet als de waarde onder de 6.000 euro ligt. Je vindt deze landen in het schemaonder Dates of application of the REX system for all GSP beneficiary countries. Er staat dan REX system not yet applied bij.

PEM-landen (Pan-Europese-Mediterrane overeenkomst)

PEM-landen zijn landen die horen bij de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst. Leveranciers uit PEM-landen gebruiken de oorsprongsverklaring voor zendingen tot 6.000 euro. Voor zendingen met een hogere waarde is een EUR.1- of EUR-MED-certificaat of een vergunning Approved Exporter nodig.

Singapore

Voor zendingen uit Singapore gebruikt de Singaporese leverancier een attest van oorsprong. Het maakt niet uit of de waarde onder of boven de 6.000 euro ligt. Alleen Singaporese bedrijven met een Unique Entity Number (UEN) mogen een attest van oorsprong op hun factuur zetten. De Singaporese leverancier zet het UEN in het attest van oorsprong. Meer informatie lees je In Mededeling nr. 10 van het Handboek Douane.

Turkije

Importeer je producten uit Turkije? Dan kan een factuurverklaring alleen voor de meeste landbouwgoederen en sommige staalproducten van preferentiële Turkse oorsprong. Voor zendingen van deze producten boven 6.000 euro is een EUR.1 of een EUR-MED-certificaat of een vergunning Approved Exporter nodig. Voor alle andere producten vraag je aan je Turkse leverancier een ATR-certificaat. Dit certificaat bewijst de Turkse herkomst van producten. Van Turkse herkomst betekent dat een product in Turkije is gemaakt. Of eerder vanuit een ander land is ingevoerd in Turkije.

Verenigd Koninkrijk (VK)

Als je preferentiële oorsprongsproducten uit het VK invoert heb je een attest van oorsprong nodig. Britse leveranciers zetten hun Britse EORI-nummer als Exporter Reference No in het attest van oorsprong. Het EORI-nummer krijgen zij van de Britse douane.
 
Je kunt in plaats van een attest van oorsprong ook kiezen voor importer's knowledge. Je geeft dan als importeur aan dat je zelf kennis hebt over de preferentiële Britse oorsprong van de producten. Hiervoor heb je bewijs van de Britse leverancier nodig. Bijvoorbeeld een kostenberekening en een productiebeschrijving waaruit de preferentiële Britse oorsprong blijkt. De Nederlandse Douane of de douane in een ander EU-land mag vragen om dit bewijs. Omdat het vaak vertrouwelijke informatie is, krijg je deze informatie waarschijnlijk niet van je leverancier. Behalve als het gaat om in- en verkoop tussen moeder-dochterbedrijven. Is dat niet het geval, vraag dan om een attest van oorsprong. 

Bij importer’s knowledge en bij het attest van oorsprong maakt het niet uit of de waarde van de zending onder of boven de 6.000 euro is. Meer informatie lees je in Mededeling nr. 12 van het Handboek Douane.

Noord-Ierland en Britse overzeese gebieden

Noord-Ierland hoort bij het VK, maar heeft aparte regels voor handel met de EU. Je betaalt geen invoerrechten als je producten importeert uit Noord-Ierland. Je hebt dus geen attest van oorsprong of importer’s knowledge nodig. Voor de btw is Noord-Ierland een EU-land als het gaat om de import en export van producten tussen Noord-Ierland en de EU.

De Britse overzeese gebieden (Britse LGO) vallen buiten het handelsverdrag tussen de EU en het VK. Dit betekent dat je op invoer van producten uit deze gebieden geen verlaging van invoerrechten krijgt.

Vietnam

Een Vietnamese leverancier gebruikt een oorsprongsverklaring voor zendingen onder de 6.000 euro. Bij een hogere waarde gebruikt de Vietnamese leverancier een EUR.1-certificaat. Een vergunning Approved Exporter bestaat niet in Vietnam. Lees Mededeling nr. 11 van het Handboek Douane voor meer informatie.

Vragen over oorsprongsregels en verklaringen

Heb je vragen over de oorsprongsregels? Of over het gebruik van een factuurverklaring, oorsprongsverklaring of attest van oorsprong? De afdeling Exportdocumenten van KVK helpt je verder. Mail Exportdocumenten regio West of bel: 088 585 18 87. Mail Exportdocumenten regio Oost/Zuid of bel: 088 585 18 89.

Landen met meer verdragen

De Comoren, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Mozambique, de Salomonseilanden en Syrië zijn APS-landen. Maar ze maken ook deel uit van andere handelsverdragen met de EU. Hierdoor werken deze landen met de factuurverklaring en met het attest van oorsprong. Behalve Syrië. Syrië gebruikt alleen het EUR.1-certificaat, ook voor zendingen onder de 6.000 euro. 

Let op: mogelijk verschilt het tarief van invoerrechten als je een product uit deze landen importeert met een factuurverklaring of attest van oorsprong. In het gebruikstarief van de douane zie je welk bewijs van oorsprong het meeste voordeel oplevert. In het artikel Invoerrechten betalen: een uitleg voor importeurs staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het gebruikstarief.