Minder of geen invoerrechten betalen

Invoerrechten maken je product duurder. Toch betaal je soms ook minder of zelfs geen invoerrechten. Bijvoorbeeld als je een product importeert uit een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Of als je producten van buiten de EU opslaat in een douane-entrepot. Besparen op invoerrechten levert concurrentievoordeel en meer winst op.

Maak van je importplannen een succes

Krijg waardevolle tips in onze e-mailserie over importeren

Meld je aan

Je betaalt aan de douane invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU. Deze landen noem je derde landen. Hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van het product dat je invoert. Voor sommige producten betaal je nooit invoerrechten. Bijvoorbeeld voor boeken, laptops en telefoons. 

Vrij verkeer binnen EU

Importeer je producten uit een EU-land zoals Duitsland, Polen of een andere lidstaat? Binnen de EU is er vrij verkeer van goederen. Je betaalt nooit invoerrechten over aankopen uit andere EU-lidstaten. De producten voor invoer aangeven bij de douane hoeft ook niet.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Voor de meeste producten die je importeert uit derde landen betaal je invoerrechten. Behalve als je importeert uit derde landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft. Je betaalt dan vaak minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. Voorwaarde voor het lagere invoerrecht is dat de producten van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit bewijs je met een preferentieel oorsprongsdocument of een oorsprongsverklaring van je leverancier uit het verdragsland. 

Voorbeelden van deze documenten en verklaringen zijn een EUR.1-certificaat, factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk document of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland en de waarde van de zending. Meer informatie vind je in het artikel factuurverklaring bij import.

Geen invoerrechten bij lage waarde

Je betaalt geen invoerrechten voor zendingen tot 150 euro uit derde landen.Deze 150 euro is zonder vervoers- en verzekeringskosten. Voor alcoholhoudende producten, parfum, eau de toilette en tabak en tabaksproducten zijn geen vrijstellingen. Meer informatie vind je op de website van de douane.

Douane-unie met Turkije

Wil je kleding, lederwaren of andere producten importeren uit Turkije? Turkije is geen EU-lidstaat, maar de EU heeft met Turkije een douane-unie. Hierdoor betaal je voor producten van Turkse herkomst geen invoerrechten. Van Turkse herkomst betekent dat het product in Turkije is gemaakt. Of dat het product eerder vanuit een ander derde land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst bewijs je met een ATR-certificaat. Je Turkse leverancier vraagt dit aan bij de Turkse douane.

Wat betaal je aan invoerrechten?

Let op: de meeste landbouwproducten en sommige staalproducten vallen buiten de douane-unie. Voor deze producten krijg je alleen een lager invoerrecht als je de Turkse preferentiële oorsprong bewijst. Dit doe je met een EUR.1-certificaat of een factuurverklaring.

Opslag in een douane-entrepot

Je kunt producten uit derde landen bij aankomst in de EU opslaan in een douane-entrepot. Je voert de producten dan niet in maar slaat ze op onder douaneverband. Dit betekent dat de producten onder toezicht staan van de douane. Je betaalt dan geen invoerrechten en andere invoerbelastingen zoals invoer-btw. Een douane-entrepot is gunstig als je klanten hebt buiten de EU. 

Voorbeeld

Je koopt katoenen t-shirts in China. Met China is geen handelsverdrag. Het invoerrecht in de EU voor deze t-shirts is 12%. Je betaalt geen invoerrecht als je de t-shirts na aankomst opslaat in een douane-entrepot. Verkoop je de t-shirts op een later moment vanuit het entrepot aan een klant buiten de EU? Dan valt je verkoopprijs aan deze klant lager uit. Want je berekent geen bedrag aan invoerrechten van 12% door. De douane van het land van je klant rekent waarschijnlijk ook invoerrechten. Met een douane-entrepot voorkom je dat je klant dubbel invoerrechten betaalt.

Verkoop je de Chinese t-shirts vanuit je douane-entrepot aan een klant binnen de EU? Dan voer je de t-shirts in en betaal je 12% invoerrechten.

Tariefschorsingen en tariefcontingenten

Ben je producent en is er een tekort aan bepaalde grondstoffen of halffabricaten in de EU? Dan kan de Europese Commissie voor een bepaalde periode de invoerrechten voor deze producten verlagen of laten vervallen. Dit heet een tariefschorsing. Je vraagt een tariefschorsing aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bij een tariefcontingent mag je goederen tot een bepaalde hoeveelheid met een verlaging of vrijstelling van invoerrechten invoeren. Na het bereiken van de hoeveelheid betaal je het normale tarief van invoerrechten.

Actieve en passieve veredeling

Bewerk of verwerk je grondstoffen binnen of buiten de EU? Dan betaal je minder invoerrechten als je gebruikmaakt van de volgende regelingen:

Actieve veredeling

Met de regeling actieve veredeling voer je grondstoffen tijdelijk in vanuit een derde land. Je bewerkt de grondstoffen in de EU tot eindproduct of halffabricaat. En je voert daarna het bewerkte product uit naar een land buiten de EU. Je betaalt over de ingevoerde grondstoffen geen invoerrechten en andere invoerbelastingen zoals invoer-btw. De regeling actieve veredeling is ook mogelijk voor het repareren van goederen uit derde landen.

Passieve veredeling

Bij passieve veredeling stuur je grondstoffen vanuit de EU naar een derde land voor bewerking. Je exporteert bijvoorbeeld textielstoffen naar de Verenigde Staten. Een Amerikaans bedrijf bewerkt de stoffen en stuurt deze als kleding naar je terug. Met de regeling passieve veredeling betaal je bij invoer van de kleding in de EU geen invoerrechten over de waarde van de eerder uitgevoerde textielstoffen. De regeling passieve veredeling kun je ook gebruiken voor reparatie van je product in een derde land. Bij terugkomst van het herstelde product krijg je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Je betaalt geen invoerrechten als een leverancier het product gratis  repareert binnen de garantietermijn.