Minder of geen invoerrechten betalen

Invoerrechten maken jouw product duurder. Maar er zijn situaties waarbij je minder of zelfs geen invoerrechten betaalt. Bijvoorbeeld als je goederen van buiten de EU opslaat in een douane-entrepot. Of als je jouw product importeert uit een land waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Dit levert jou concurrentievoordeel en een hogere winstmarge op.

Je betaalt aan de douane invoerrechten als je producten importeert uit landen buiten de EU (derde landen). Dit geldt voor het merendeel van de producten. Hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van het product dat je invoert. Voor sommige producten van buiten de EU betaal je nooit invoerrechten. Bijvoorbeeld voor boeken, laptops en telefoons.

Vrij verkeer binnen EU

Importeer je producten uit een EU-land zoals Duitsland, Polen of een andere lidstaat? Binnen de EU is er sprake van vrij verkeer van goederen. Hierdoor betaal je nooit invoerrechten over aankopen uit andere EU-lidstaten. De goederen voor invoer aangeven bij de douane hoeft ook niet.

Minder invoerrechten door handelsverdrag

Je betaalt minder of geen invoerrechten als je producten importeert uit landen waarmee de EU een preferentieel handelsverdrag heeft. Dit heet tariefpreferentie. Voorwaarde is wel dat de goederen van preferentiële oorsprong zijn uit (dat betekent geheel en al verkregen of voldoende bewerkt in) het verdragsland en verzonden worden vanuit dat land.

Ook heb je een preferentieel oorsprongsdocument of een oorsprongsverklaring nodig uit het verdragsland. Voorbeelden hiervan zijn het EUR.1 certificaat, een factuurverklaring of attest van oorsprong. Welk document of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland en eventueel de waarde van de zending. In het artikel factuurverklaring bij import lees je meer over de verschillende oorsprongsdocumenten en –verklaringen.

Let op: een preferentieel oorsprongsdocument zorgt niet voor een verlaging of vrijstelling van btw bij invoer.

De EU heeft handelsverdragen met tal van landen, van westerse markten tot ontwikkelingslanden. Er zijn ook landen waarmee de EU geen handelsakkoord heeft, zoals China en de Verenigde Staten van Amerika. Importeer je uit deze landen dan betaal je het algemene invoerrecht (douanerecht derde landen) dat voor jouw importproduct geldt en kom je niet in aanmerking voor tariefpreferentie. De hoogte van het invoerrecht verschilt per product.

Goederen met te verwaarlozen waarde

Je betaalt geen invoerrechten voor goederen met zeer beperkte waarde die rechtstreeks vanuit een niet-EU land naar jou worden gestuurd. Dit geldt voor zendingen tot 150 euro (totaalwaarde van alle goederen die de zending bevat. Vervoers- en verzekeringskosten niet meegenomen). Voor alcoholhoudende producten, parfum en toiletwater en tabak en tabaksproducten gelden geen vrijstellingen. Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Douane.

Douane-unie met Turkije

Wil je kleding, lederwaren of andere producten importeren uit Turkije? Turkije is geen EU-lidstaat, maar met Turkije vormt de EU wel een douane-unie. Hierdoor betaal je voor goederen van Turkse herkomst geen invoerrechten. Herkomst betekent dat het product in Turkije is gemaakt of dat het eerder vanuit een ander land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst toon je aan met een ATR-certificaat. Jouw Turkse leverancier vraagt dit aan bij de Turkse douane.

Let op: de meeste landbouwproducten en sommige staalproducten vallen buiten de douane-unie. Om dan in aanmerking te komen voor een verlaagd invoerrecht moet je de Turkse preferentiële oorsprong aantonen met een EUR.1 document.

Opslag in een douane-entrepot

Je kunt goederen uit niet-EU landen bij aankomst opslaan in een douane-entrepot. Met een douane-entrepot kun je invoerrechten 'omzeilen'. Je voert de goederen niet in maar slaat ze op onder douaneverband. Dit betekent dat de goederen onder toezicht staan van de douane. Je betaalt dan geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer) in de EU. Een douane-entrepot is gunstig als je bij invoer voor jouw product gewoonlijk invoerrechten moet betalen en als je leveranciers en klanten hebt buiten de EU. Er zijn publieke en particuliere douane-entrepots.

Voorbeeld

Je koopt producten in China. Het invoerrecht in de EU op deze producen is 12%. Sla je de producten op in een douane-entrepot dan betaal je over deze producten geen invoerrechten. Als je vervolgens producten uit het entrepot verkoopt aan een klant buiten de EU dan valt jouw verkoopprijs aan deze klant lager uit. Je berekent namelijk geen bedrag aan invoerrechten à 12% door. De douane van het land van je klant heft waarschijnlijk ook invoerrechten. Met een douane-entrepot voorkom je dat jouw klant dubbel invoerrechten betaalt.

Verkoop je de Chinese producten vanuit je douane-entrepot aan een klant binnen de EU? Dan betaal je wel invoerrechten.

Tariefschorsingen en tariefcontingenten

Ben je producent en zijn bepaalde grondstoffen of halffabricaten niet of nauwelijks verkrijgbaar in de EU? Dan kan de Europese Commissie voor een bepaalde periode de invoerrechten voor deze producten verlagen of laten vervallen. Dit heet een tariefschorsing. Je vraagt een tariefschorsing aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Is er sprake van een tariefcontingent dan mag je goederen tot een bepaalde hoeveelheid met een verlaging of vrijstelling van invoerrechten invoeren. Is de maximale hoeveelheid bereikt dan betaal je het algemene tarief van invoerrechten.

Actieve en passieve veredeling

Bewerk of verwerk je grondstoffen, of laat je dit doen, dan betaal je minder invoerrechten als je gebruikmaakt van de regeling actieve of passieve veredeling.

Actieve veredeling

Met de bijzondere regeling actieve veredeling voer je grondstoffen tijdelijk in vanuit een niet-EU land. Je bewerkt de grondstoffen tot eindproduct of halffabricaat en voert het bewerkte product vervolgens weer uit naar een land buiten de EU. Je betaalt dan over de ingevoerde grondstoffen geen invoerrechten en andere invoerbelastingen (zoals btw bij invoer). De regeling actieve veredeling is ook mogelijk voor het repareren of herstellen van goederen uit niet-EU landen.

Passieve veredeling

Je kunt ook grondstoffen uit de EU naar een niet-EU land sturen voor bewerking. Bijvoorbeeld textielstoffen die je exporteert naar de Verenigde Staten. Een Amerikaans bedrijf maakt er vervolgens kledingstukken van en stuurt de eindproducten weer naar je terug. Met de regeling passieve veredeling betaal je bij invoer van de eindproducten in de EU geen invoerrechten over de waarde van de eerder uitgevoerde textielstoffen. De regeling passieve veredeling kun je ook gebruiken voor reparatie van je product in een niet-EU land. Bij terugkomst van het herstelde product krijg je een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten. Is er sprake van gratis reparatie binnen een garantietermijn, dan betaal je geen invoerrechten.