UBO-opgave

Met een goede voorbereiding doe je sneller opgave. In de voorbereiding bepaal je wie de UBO's van je organisatie zijn. En je vindt er welke documenten je nodig hebt in de opgave.

Start voorbereiding

UBO's en het UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. Organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben.

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van UBO's in het UBO-register zijn openbaar en sommige zijn niet openbaar.

Staan er al UBO's van je organisatie in het UBO-register?

Dan kun je in de UBO-opgave ook UBO-gegevens wijzigen en UBO's uitschrijven.

UBO-gegevens wijzigen

Je kunt in de UBO-opgave wijzigingen doorgeven over het belang dat UBO's in je organisatie hebben, en over het afschermen van persoonsgegevens van UBO's.

Let op: Wijzigingen in UBO-gegevens moet je doorgeven in een UBO-opgave, binnen 7 dagen nadat ze van kracht geworden zijn.

UBO's uitschrijven

Je kunt in de UBO-opgave ook personen uitschrijven omdat ze geen UBO meer zijn.

Let op: Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er daarom bij het uitschrijven van UBO’s op of je andere UBO’s moet inschrijven in het UBO-register.

Opgelet

Wil je UBO-opgave doen met de browser Safari? Dan kun je mogelijk verderop in de opgave niet online ondertekenen. We raden je aan om met een andere browser opgave te doen, of om aan het begin van de opgave te kiezen voor opgave per post.