UBO-opgave

Start met voorbereiden op de UBO-opgave om te kijken of jouw organisatie UBO's moet inschrijven. In de voorbereiding staat ook informatie over hoe je bepaalt wie je UBO's zijn.

Start voorbereiding

Heb je alles al voorbereid?

UBO's en het UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.

Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. In onze privacyverklaring leggen we uit hoe KVK met de geregistreerde UBO-gegevens omgaat.

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

Staan er al UBO's van je organisatie in het UBO-register?

Dan kun je in de UBO-opgave ook UBO-gegevens wijzigen en UBO's uitschrijven.

UBO-gegevens wijzigen

Je kunt in de UBO-opgave wijzigingen doorgeven over het belang dat UBO's in je organisatie hebben en over het afschermen van persoonsgegevens van UBO's.

Let op:

Je kunt wijzigingen in UBO-gegevens pas doorgeven als ze al van kracht zijn binnen je organisatie. Binnen 7 dagen nadat de wijzigingen van kracht geworden zijn moet je ze in een UBO-opgave doorgeven.


UBO's uitschrijven

Je kunt in de UBO-opgave ook personen uitschrijven omdat ze geen UBO meer zijn.

Let op:

Als een persoon geen UBO meer is moet je dit binnen 7 dagen doorgeven in een UBO-opgave. Let er bij het uitschrijven van UBO’s of je andere UBO’s moeten inschrijven in het UBO-register.

Start voorbereiding