Onderneming inschrijven als je minderjarig bent

Ben je jonger dan 18 jaar en wil je een onderneming starten? Dan heb je toestemming nodig van je ouders of voogd om rechtshandelingen te mogen uitvoeren. Denk aan het bestellen van spullen voor je bedrijf, een shop openen op een online platform of een contract afsluiten met een betaaldienst.

Inschrijven bij KVK

Je start met het invullen van het online inschrijfformulier. Daarna maak je een afspraak bij een KVK-kantoor waar de inschrijving wordt afgerond. Neem één van je ouders of je voogd mee naar de afspraak of de juiste bewijsstukken. Hieronder lees je meer over alle opties.

Ouder of voogd meenemen

Dit is de makkelijkste optie. Eén van je ouders of je voogd komt mee naar de afspraak bij KVK en zet samen met jou een handtekening onder de inschrijving. Hiermee geeft die toestemming om je onderneming te starten.

Neem beiden je legitimatiebewijs mee naar de afspraak bij KVK.

Akkoordverklaring

Kunnen je ouders/ voogd niet meekomen naar de afspraak bij KVK? Kies dan voor een akkoordverklaring. Eén van je ouders of je voogd ondertekent het document en geeft je toestemming om je onderneming te starten.

Meenemen naar je afspraak bij KVK:

  • De ingevulde akkoordverklaring.
  • Je legitimatiebewijs.
  • Kopie van het legitimatiebewijs van de ouder/voogd die de akkoordverklaring ondertekend heeft.

Volmacht

Je kunt een gevolmachtigde voor je bedrijf inschrijven in het Handelsregister. Bijvoorbeeld een ouder. Die krijgt dan toestemming om namens jou te handelen voor het bedrijf. Bijvoorbeeld als je een poosje in het buitenland bent voor je studie. 

Vul hiervoor formulier 13 inschrijving gevolmachtigde in.

Meenemen naar je afspraak bij KVK:

  • Het ingevulde formulier 13 inschrijving gevolmachtigde.
  • De persoon die gevolmachtigde wordt.
  • Je legitimatiebewijs.
  • Een kopie legitimatiebewijs van de gevolmachtigde.

Handlichting

Dit is de meest formele optie en alleen mogelijk als je 16 jaar of ouder bent. Handlichting vraag je aan bij de kantonrechter. Je krijgt dan dezelfde rechten als een volwassene en kunt bijvoorbeeld contracten ondertekenen en een zakelijke rekening openen (vraag je bank naar de voorwaarden). Je hoeft niet meer elke keer toestemming te vragen aan je ouders.

Moeilijke woorden

Loop je tegen moeilijke woorden aan bij het starten van je bedrijf? Check de begrippenlijst voor jonge ondernemers. Hier lees je wat woorden als gevolmachtigde, handlichting, rechtsvorm, handelsregister en ouderlijk gezag betekenen.

Zie ook