11 vragen van ouders van ondernemende kids

De afgelopen zes jaar hebben zich meer dan 19.000 jongeren tot en met achttien jaar ingeschreven bij KVK. En het aantal kinderen met een bedrijf blijft groeien. Is jouw kind ook zo ondernemend? We hebben elf vragen en antwoorden voor je op een rij gezet. Zo weet je als ouder waar je rekening mee moet houden als je minderjarige kind een eigen bedrijf start.

 1. Vanaf welke leeftijd mag je een bedrijf starten?
 2. Toestemming voor beslissingen, hoe zit dat?
 3. Wat is handlichting?
 4. Hoe ga je om met de leerplicht?
 5. Wat is mijn verantwoordelijkheid als ouder?
 6. Hoe gaat inschrijven bij KVK?
 7. Moet mijn kind belasting betalen?
 8. Hoe zit het met kinderbijslag, studiefinanciering en huurtoeslag?
 9. Wat zijn de gevolgen voor mijn bijstandsuitkering of kindgebonden budget?
 10. Welke rechtsvorm kies je?
 11. Hoe open je een zakelijke rekening?

1. Vanaf welke leeftijd mag je een bedrijf starten?

Daar is geen minimale leeftijd voor. Iedereen mag een bedrijf beginnen. Maar sommige beslissingen mogen kinderen niet zelf nemen. Tot hun achttiende hebben ze hiervoor toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dit ben jij als ouder of voogd.

Loopt je kind tegen moeilijke woorden aan? De begrippenlijst voor jonge ondernemers geeft uitleg.

2. Toestemming voor handelingen, hoe zit dat?

De meeste dingen die je kind in het dagelijks leven doet, passen bij diens leeftijd. Denk aan een broodje halen in de schoolkantine of kleding kopen. Daarvoor hoef je dan ook geen toestemming te geven. Maar als je kind een bedrijf start, wil het misschien een abonnement afsluiten of geld lenen bij een bank. De gevolgen hiervan kunnen kinderen niet altijd overzien. Daarom moet je als ouder toestemming geven voor dit soort zaken of kun je ze terugdraaien.

3. Wat is handlichting?

Een minderjarige kan handlichting aanvragen als die zestien of zeventien jaar is. Hiermee verklaart een rechter het kind volwassen. Met handlichting mag je kind zelf tekenen voor zakelijke beslissingen. Voor privézaken geldt handlichting niet. Zonder handlichting moet je kind jouw toestemming vragen voor grote zakelijke beslissingen.

Je kind vraagt handlichting met jouw toestemming aan bij de dichtstbijzijnde rechtbank. De kosten voor handlichting zijn 1.000 tot 1.500 euro.

4. Hoe ga je om met de leerplicht?

Steeds meer scholen gaan flexibel om met ondernemende kinderen. Denk aan afspraken over toetsmomenten, vrijstellingen of het missen van lessen. Kijk welke afspraken jullie met school kunnen maken over het ondernemerschap van je kind. De schooldirectie kijkt hierbij naar het gedrag van je kind, leerresultaten en het nakomen van gemaakte afspraken.

5. Wat is mijn verantwoordelijkheid als ouder?

Als ouder of voogd ben je verantwoordelijk voor het handelen van je minderjarige kind. Ontstaat er een schuld? Dan ben je als ouder financieel verantwoordelijk. Om dit risico te beperken kun je bedrijfsverzekeringen afsluiten. Hier vind je de tien belangrijkste verzekeringen op een rij.

Op het moment dat je kind handlichting heeft, ben je niet meer verantwoordelijk voor het zakelijk handelen. Verder blijven je plichten als ouder hetzelfde als je kind handlichting heeft.

Let op: online fraudeurs en bedriegers weten ook jonge ondernemers te vinden. Praat hierover met je kind en neem maatregelen.

6. Hoe gaat inschrijven bij KVK?

Als je kind jonger dan achttien is en zich wil inschrijven bij KVK, dan heeft het handlichting nodig. Heeft het geen handlichting? Dan vraagt KVK jou als ouder of voogd mee te komen bij de inschrijving. Na inschrijving geeft KVK de gegevens van je kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt binnen twee weken een btw-id en omzetbelastingnummer per post.

Inschrijven bij KVK is niet altijd nodig, bijvoorbeeld als het om een hobby of bijverdienste gaat. Twijfel je? Bel met het KVK Adviesteam.

Een eigen bedrijf starten? Phine (11 jaar) geeft slimme tips

7. Moet mijn kind belasting betalen?

Als je kind winst maakt, is dat een bron van inkomsten. Waarschijnlijk ziet de Belastingdienst je kind als ondernemer voor de inkomstenbelasting en moet het belasting betalen over de winst. Je kind moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Ook ontvangt het een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De aangifte van je kind heeft ook invloed op die van jou als ouder. Het geld van je kind telt namelijk mee als vermogen in Box 3.

Denk eraan dat je over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) moet betalen. Er zijn verschillende belastingvoordelen voor ondernemers.

8. Hoe zit met kinderbijslag, studiefinanciering en huurtoeslag?

Wat je kind verdient met diens eigen bedrijf, heeft geen invloed op de kinderbijslag en studiefinanciering. Eerder was er wel een bijverdiengrens voor mbo'ers, maar die is afgeschaft.

Huurtoeslag

Voor thuiswonende kinderen geldt dat de eerste 5.432 euro van hun inkomen niet meetelt voor de huurtoeslag van de ouders. Deze vrijstelling geldt tot en met het jaar waarin het kind 23 wordt. Wel moet je het inkomen van je kind doorgeven aan de Belastingdienst.

9. Wat zijn de gevolgen voor mijn bijstandsuitkering of kindgebonden budget?

Als je kind jonger is dan achttien jaar mag het onbeperkt bijverdienen. De inkomsten worden niet ingehouden op jouw bijstandsuitkering. Wel kan je uitkering veranderen, vraag na bij je gemeente wat dit voor jou betekent. 

Wat je kind verdient telt niet mee voor het kindgebonden budget. Het vermogen van thuiswonende kinderen tot achttien jaar telt wel mee. Check de voorwaarden van de Belastingdienst.

10. Welke rechtsvorm kies je?

Gaat je kind diens bedrijf inschrijven bij KVK? Dan moet het eerst een rechtsvorm kiezen. De meeste jongeren starten een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof). Het voordeel van deze rechtsvormen is dat ze snel en gemakkelijk op te richten zijn. Je hoeft er niet voor naar de notaris. Maar er is ook een nadeel, je kind is namelijk privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

11. Hoe open je een zakelijke rekening?

Een zakelijke bankrekening openen is voor kinderen lastig. Lees bij welke banken je kind een zakelijke rekening kan openen en onder welke voorwaarden.