Tips voor ouders van ondernemende kids

De afgelopen zes jaar hebben zich meer dan 19.000 jongeren tot en met 18 jaar ingeschreven bij KVK. En het aantal inschrijvingen van jongeren blijft groeien. Is jouw kind ook zo ondernemend? We hebben elf tips voor je op een rij gezet. Zo weet jij als ouder ook waar je rekening mee moet houden als je kind een eigen bedrijf start.

Waarom starten zoveel jongeren? Ze hebben lef, zijn nieuwsgierig én eigenwijs. De onlinewereld en social media maken het makkelijker om voor jezelf te beginnen. Daarnaast worden ondernemende vaardigheden en ondernemerschap in het onderwijs steeds meer gestimuleerd. Zelfs op basisscholen worden al speciale lesprogramma’s aangeboden.

1. Vanaf welke leeftijd mag je een bedrijf starten?

Er is geen minimale leeftijdsgrens. Iedereen mag een bedrijf beginnen. In het Burgerlijk Wetboek staat wel dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten als er toestemming is van hun wettelijke vertegenwoordigers. Dit betekent dat een handeling van een minderjarige pas rechtsgeldig is als jij als ouder of voogd toestemming geeft.

Tip! Loopt jouw kind tegen moeilijke woorden aan? De begrippenlijst voor jonge ondernemers geeft uitleg bij lastige ondernemerstermen.

2. Toestemming voor handelingen, hoe zit dat?

In het dagelijks leven zijn veel situaties die passen bij de leeftijd van een minderjarige. Er is dan geen toestemming nodig voor een handeling, omdat die hoort bij de leeftijd. Denk aan het kopen van een broodje op school of kleding. Bij het afsluiten van een (mobiel) abonnement of geld lenen bij een bank, is dat een ander verhaal. De wetgever wil minderjarigen beschermen tegen ondoordacht handelen. Daarom kunnen deze handelingen achteraf teruggedraaid worden door jou als ouder of voogd.

3. Wat is handlichting?

Een minderjarige kan handlichting aanvragen als hij 16 of 17 jaar is. Met deze handlichting wordt een minderjarige door een rechter volwassen verklaard en voor de wet dus als achttienjarige beschouwd. Dit geldt overigens alleen voor handelingen voor het bedrijf. En niet voor privéhandelingen.

Zonder handlichting moet je kind jouw toestemming vragen bij alle rechtshandelingen die hij doet. Met handlichting is dat dus niet meer nodig. Jongeren mogen met handlichting namelijk overal zelf voor tekenen.

Handlichting is niet verplicht, maar geeft wel voordelen en zekerheden. Je kind vraagt het aan bij de dichtstbijzijnde rechtbank. Jij moet hier als ouder of verzorger wel toestemming voor geven. De kosten voor handlichting variëren van 1.000 tot 1.500 euro.

4. Hoe ga je om met de leerplicht?

Het is aan ouders en jongeren zelf om afspraken te maken met school. Steeds meer scholen gaan flexibel om met ondernemende kinderen. Denk daarbij aan specifieke afspraken over het maken van toetsen, volgen van gemiste lesstof of het krijgen van vrijstelling. De schooldirectie kijkt hierbij naar het gedrag van je kind, leerresultaten en het nakomen van gemaakte afspraken.

5. Wat is de verantwoordelijkheid van de ouders?

Als ouder of voogd ben je verantwoordelijk voor het handelen van je minderjarige kind. Ontstaat er een schuld? Dan ben je als ouder financieel verantwoordelijk. Om dit risico te beperken kun je denken aan verschillende bedrijfsverzekeringen. We hebben de tien belangrijkste verzekeringen op een rij gezet. Uiteraard verandert jouw verantwoordelijkheid op het moment dat je kind handlichting heeft.

Let op! Online fraudeurs en bedriegers weten ook jonge ondernemers te vinden. Ze willen misbruik van ze maken of proberen geld aan ze te verdienen. Praat hierover met je kind en neem waar mogelijk maatregelen.

6. Hoe gaat de inschrijving bij KVK?

Als een minderjarige zichzelf wil inschrijven bij KVK, dan heeft hij handlichting nodig. Heeft hij deze niet? Dan vragen wij jou als ouder of voogd mee te komen naar KVK. Na je inschrijving geeft KVK je gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt je binnen twee weken je btw-id en omzetbelastingnummer per post.

Kijk mee hoe Phine (11 jaar) samen met haar moeder haar bedrijf gaat in schrijven bij KVK.

Een eigen bedrijf starten? Phine (11 jaar) geeft slimme tips

7. Moet mijn kind belasting afdragen?

Als een minderjarige winst maakt, heeft hij een bron van inkomsten. De Belastingdienst ziet hem dan waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er moet dus belasting betaald worden over de winst uit zijn onderneming. Je kind moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Hij ontvangt ook een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De aangifte van je kind heeft ook invloed op die van zijn ouders, jou dus. Jij wordt via Box 3 namelijk belast voor het vermogen van je kind.

Vergeet ook niet dat over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald moet worden. Er zijn verschillende fiscale voordelen om minder belasting te betalen. Aan deze regelingen zijn voorwaarden verbonden.

8. Hoe zit met de kinderbijslag, studiefinanciering en huurtoeslag?

Wat je kind verdient met zijn eigen bedrijf, heeft geen invloed op de hoogte van de kinderbijslag.

Voor de studiefinanciering zit dat anders. Valt je kind onder het nieuwe studiefinancieringsstelsel en zit het op het voorgezet onderwijs, hbo of universiteit? Dan maakt het niet uit hoeveel je kind bijverdient.
Valt het onder het oude stelsel of doet het mbo? Dan is er een bijverdiengrens van € 16.121,60 in 2023.  Het gaat om het verzamelinkomen, dus heeft je kind naast het bedrijf een bijbaan? Dan telt het loon van de bijbaan mee.
In het kalenderjaar waarin je kind afstudeert, telt de winst uit eigen onderneming niet mee. Voorwaarde is wel dat je kind in dat kalenderjaar ook zijn diploma haalt.
Je leest er alles over op duo.nl.

Voor thuiswonende kinderen geldt dat de eerste 5.432 euro van hun inkomen niet meetelt voor de huurtoeslag van de ouders. Deze vrijstelling geldt tot en met het jaar waarin het kind 23 wordt. Wel ben je verplicht om het jaarinkomen van je kind of meerdere kinderen door te geven aan de Belastingdienst.

9. Wat zijn de gevolgen voor bijstandsuitkering of kindgebonden budget?

Als je kind jonger is dan 18 jaar mag hij onbeperkt bijverdienen met zijn onderneming. De inkomsten worden niet ingehouden van jouw bijstandsuitkering. Wel kan je uitkering veranderen. Als je kind 27 jaar of ouder is, kan je uitkering lager worden. De gemeente ziet jouw kind als medebewoner. Informeer bij de gemeente wat het effect is van de hoogte van je bijstandsuitkering.

Het vermogen van je minderjarig kind telt mee voor de toekenning van het kindgebonden budget. Gaan de zaken van je ondernemende kind goed en bouwt hij vermogen op? Check dan de voorwaarden van de Belastingdienst.

10. Welke rechtsvorm kies je?

Gaat je kind zijn bedrijf officieel inschrijven bij KVK? Dan moet hij eerst een passende rechtsvorm kiezen. De meeste jongeren starten een eenmanszaak of vof. Het voordeel van deze rechtsvormen is dat ze snel en gemakkelijk op te richten zijn. En je kind hoeft er niet voor naar de notaris. Maar er is ook een nadeel, je kind is namelijk privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.
Onderzoek samen met je kind goed wat de risico’s zijn en sluit verzekeringen af voor de risico’s die je niet zelf wil of kunt dragen.

11. Hoe open je een zakelijke rekening?

Een zakelijke bankrekening openen kan voor minderjarigen lastig zijn. Maar het is niet onmogelijk. Hier lees je bij welke banken jouw kind een zakelijke rekening kan openen en onder welke voorwaarden.