Gevolgen van valutaschommelingen voor je business

De valutamarkt is een dynamische markt, die steeds verandert. Op deze markt verhandel je verschillende munten. De euro, Amerikaanse Dollar, Britse pond en Russische Roebel bijvoorbeeld. Met de ene munt koop je een andere munt. Zo koop je bijvoorbeeld Amerikaanse Dollars met euromunten. Op de valutamarkt komen vraag en aanbod van geld samen. Zo ontstaat de prijs van een bepaalde valuta. Deze prijs heet de wisselkoers.

Valuta in een land staan soms onder druk door economische sancties, een oorlog of slechte macro-economische cijfers. Wanneer je internationaal zakendoet heeft dit gevolgen, bijvoorbeeld voor de prijs van je product of dienst. Bij het zakendoen buiten de eurozone bepaalt de wisselkoers of een product of dienst goedkoper of duurder uitvalt. Wat betekent een koersverandering als je exporteert of importeert?

Gevolgen voor importeur en exporteur

Een koersstijging of -daling van de ene valuta vergeleken met de andere valuta bepaalt of je import of export gunstig of minder gunstig wordt.

Gevolgen koersstijging of koersdaling

Voor de importeur geldt: als de euro ten opzichte van andere valuta stijgt, wordt het product goedkoper. Als andere valuta ten opzichte van de euro stijgen, wordt het product duurder.

Voor de exporteur geldt het tegenovergestelde. Als de euro stijgt ten opzichte van andere valuta, wordt het product duurder. Als andere valuta stijgen ten opzichte van de euro, wordt het product goedkoper.

Valutarisico afdekken

Bij het betalen of betaald krijgen in een andere valuta loop je soms een valutarisico. Door een koersdaling van de andere valutamunt ontvang je als exporteur minder geld als je betaling in die andere munt overeenkwam. Door een koersstijging van de andere valutamunt betaal je als importeur meer geld als je betaling in die andere munt afsprak.

Er zijn verschillende manieren voor het afdekken van valutarisico’s. Neem bijvoorbeeld een valutaclausule in je contract op. In je contract geef je aan dat je de verkoopprijs aanpast aan de geldende valutakoers op het moment van betalen. Doe je bijvoorbeeld veel zaken in de Verenigde staten? Open dan een vreemde valutarekening bij je bank. Hiermee dek je ook valutarisico af. Overleg met je bank wat voor je bedrijf de beste oplossing is. Kijk ook naar de kosten die de bank voor je internationale betalingen berekent.  

Hoe werkt een wisselkoers?

Een sterke euro betekent dat de koers van de euro hoog is vergeleken met andere valuta. Een hoge eurokoers maakt onze producten en diensten duurder voor een buitenlandse klant.

Voorbeeld Amerikaanse Dollar

Stel je onderhandelt met een Amerikaanse klant over de verkoop van een machine met een waarde van 100.000 euro. De koers van 1 euro uitgedrukt in US-dollars is op dat moment: € 1 = $ 1,10 ofwel 100.000 euro = 110.000 US-dollars. Na een maand ontvang je de order. Ondertussen steeg de koers van de euro ten opzichte van de US-dollar, namelijk: € 1 = $ 1,20 ofwel 100.000 euro = 120.000 US-dollars. Je Amerikaanse klant is meer US-dollars kwijt voor de aankoop. Je machine is voor je klant duurder geworden.

Eurozone

Eurozone is de verzamelnaam voor de EU-landen die de euro als munt hebben. Handelen met één van deze landen is voor een Nederlands bedrijf makkelijk en aantrekkelijk. Als je in euro’s betaalt of betaald krijgt, loop je geen valutarisico.

Zakendoen buiten de eurozone

Doe je zaken met landen buiten de eurozone? Dan bepaalt de waarde van de euro tegenover de waarde van de andere munt of de import of export goedkoper of duurder uitvalt. De euromunt is ook een wettig betaalmiddel in landen buiten de eurozone. Vraag aan je buitenlandse zakenpartner of je met euro's mag betalen. Zo voorkom je een eventueel valutarisico.