Gevolgen van valutaschommelingen voor je business

De valutamarkt is een dynamische markt, voortdurend onderhevig aan veranderingen. Op de valutamarkt worden verschillende munten verhandeld, zoals de euro, Amerikaanse Dollar, Britse pond en Russische Roebel. Met de ene munt koop je een andere munt. Zo koop je bijvoorbeeld Amerikaanse Dollars met euromunten. Op de valutamarkt komen vraag en aanbod van geld samen. Zo ontstaat de prijs van een bepaalde valuta. Deze prijs heet de wisselkoers.

Valuta in een land kunnen onder druk gezet worden door economische sancties, een oorlog of slechte macro-economische cijfers. Wanneer je internationaal zakendoet heeft dit gevolgen, bijvoorbeeld voor de prijs van je product of dienst. Bij het zakendoen buiten de eurozone bepaalt de wisselkoers of een product of dienst goedkoper of duurder uitvalt. Wat betekent een koersverandering als je exporteert of importeert?

Gevolgen voor importeur en exporteur

Een koersstijging of -daling van de ene valuta vergeleken met de andere valuta bepaalt of importeren of exporteren voor jou gunstig of minder gunstig wordt.

Voor de importeur geldt: als de euro ten opzichte van andere valuta stijgt, wordt het product goedkoper. Als andere valuta ten opzichte van de euro stijgen, wordt het product duurder.

Voor de exporteur geldt het tegenovergestelde. Als de euro stijgt ten opzichte van andere valuta, wordt het product duurder. Als andere valuta stijgen ten opzichte van de euro, wordt het product goedkoper.

Valutarisico afdekken

Bij het betalen of betaald krijgen in een andere valuta kun je een valutarisico lopen. Door een koersdaling van de andere valutamunt ontvang je als exporteur minder geld als je betaling in die andere munt overeenkwam. Door een koersstijging van de andere valutamunt betaal je als importeur meer geld als je betaling in die andere munt afsprak.

Valutarisico’s kun je op verschillende manieren afdekken. Neem bijvoorbeeld een valutaclausule in je contract op. In je contract geef je aan dat je de verkoopprijs aanpast aan de geldende valutakoers op het moment van betalen. Wanneer je een vreemde valutarekening opent bij je bank dek je ook valutarisico af. Overleg met je bank wat voor jou de beste oplossing is.

Hoe werkt een wisselkoers?

Een sterke euro betekent dat de koers van de euro hoog is vergeleken met andere valuta. Een hoge eurokoers maakt onze producten en diensten duurder voor een buitenlandse klant.

Voorbeeld Amerikaanse Dollar

Stel je onderhandelt met een Amerikaanse klant over de verkoop van een machine met een waarde van 100.000 euro. De koers van 1 euro uitgedrukt in US-dollars is op dat moment: € 1 = $ 1,10 ofwel 100.000 euro = 110.000 US-dollars. Na een maand sluit je de deal. Ondertussen steeg de koers van de euro ten opzichte van de US-dollar, namelijk: € 1 = $ 1,20 ofwel 100.000 euro = 120.000 US-Dollars. Je Amerikaanse klant is meer US-dollars kwijt voor de aankoop. Jouw machine is voor hem duurder geworden.

Eurozone

Eurozone is de verzamelnaam voor de landen van de EU die de euro als munt hebben. Handelen met een van deze landen is voor een Nederlands bedrijf makkelijk en aantrekkelijk. Als je in euro’s betaalt of betaald krijgt, loop je geen valutarisico.

Zakendoen buiten de eurozone

Doe je zaken met landen buiten de eurozone? Dan bepaalt de waarde van de euro tegenover de waarde van de andere munt of de import of export goedkoper of duurder uitvalt. De euromunt is ook een wettig betaalmiddel in landen buiten de eurozone. Ga bij je buitenlandse zakenpartner na of je met de euro mag betalen. Zo voorkom je een eventueel valutarisico.