Arbeidsovereenkomst opstellen? Let op de extra regels

Neem je personeel in dienst? Dan gelden er sinds 1 augustus 2022 extra regels voor de arbeidsvoorwaarden. In de arbeidsovereenkomst moet je nog duidelijkere informatie geven over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Ook de rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn uitgebreid. Lees in dit artikel aan welke extra regels jij je moet houden.

Personeelszaken op orde

Precies weten wat je moet regelen als je personeel aanneemt?

Doe de Personeelswijzer

In een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract staan de afspraken tussen jou en de werknemer, de zogenoemde arbeidsvoorwaarden. In het contract vermeld je gegevens als werktijden, werkplek en salaris. Je legt ook afspraken vast voor werken buiten de afgesproken uren en het wisselen van diensten.

Belangrijke extra regels arbeidsovereenkomst

Ga je een arbeidsovereenkomst opstellen? Dan gelden er extra regels op het gebied van informatieplicht, scholing, nevenwerkzaamheden, onvoorspelbare arbeid en het aanpassen van werktijden. We hebben deze regels voor je op een rij gezet. Zo voldoe je aan de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Informatieplicht bij indiensttreding

Je moet als werkgever nog meer duidelijke informatie geven over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij de start van een dienstverband. Welke extra informatie moet je voortaan geven in de arbeidsovereenkomst? Twee voorbeelden:

  • Als een werknemer niet (hoofdzakelijk) een vaste werkplek heeft, dan zet je in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer (gedeeltelijk) vrij de werkplek mag bepalen.
  • Is er sprake van een vast aantal uren en dagen dat je werknemer gaat werken? Dan maak je heldere afspraken over het werken buiten deze arbeidstijd. Ook vermeld je of en hoeveel extra loon de werknemer krijgt voor overwerken.

Bekijk een volledig overzicht van welke informatie er precies in de arbeidsovereenkomst moet staan volgens de EU-richtlijn.

Scholing

Als werkgever moet je verplichte opleidingen voor je medewerker betalen, zoals een cursus voor het behalen van een veiligheidscertificaat.

Verschil verplichte opleiding en bijscholing

Je bent niet verplicht een diploma of certificaat te betalen dat de medewerker al aan het begin van het dienstverband moet hebben. Stel: je neemt een loodgieter aan die niet het juiste loodgietersdiploma heeft, dan moet de sollicitant de kosten voor deze opleiding zelf betalen. Dit is anders wanneer je al een loodgieter in dienst hebt die nieuwe vaardigheden moet leren om een verplicht veiligheidscertificaat te halen. In dat laatste geval moet jij de kosten voor de benodigde scholing betalen.

Uitbetalen uren verplichte opleiding

De tijd waarin je werknemer een verplichte opleiding of cursus, valt onder arbeidstijd. Ook wanneer de cursus in de avonduren plaatsvindt, moet je je werknemer voor die uren betalen.

Personeel opleiden

Scholing van je personeel kost geld. Bekijk de subsidiemogelijkheden.

Nevenwerkzaamheden

Je mag werknemers niet meer verbieden werkzaamheden bij een andere werkgever te doen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. Bijvoorbeeld als het een bedrijfsrisico oplevert voor de veiligheid of gezondheid van een medewerker. Of als er een risico op lekken van bedrijfsinformatie is.

De opheffing van het verbod op nevenwerkzaamheden heeft geen invloed op het concurrentiebeding. Met een concurrentiebeding zorg je ervoor dat een werknemer niet bij de concurrent gaat werken als die bij jou stopt.

Onvoorspelbare arbeid

Hebben je werknemers een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals vaak het geval is bij oproepkrachten? Dan moet je in de arbeidsovereenkomst vastleggen op welke dagen en in welke tijdvakken je de werknemer kunt oproepen. Oproepen buiten deze dagen of tijdvakken mag de werknemer weigeren.

Aanpassen werktijden

Een werknemer met wisselende werktijden die minimaal 26 weken in dienst is, mag een verzoek doen voor meer voorspelbare werktijden. De werknemer mag vragen om het rooster en de werktijden aan te passen. Je moet hier als werkgever binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd op reageren. Werkgevers met minder dan tien werknemers hebben drie maanden de tijd om te reageren.

Bekijk een overzicht van alle gegevens en afspraken die je in de arbeidsovereenkomst moet zetten.

Arbeidsovereenkomst voorbeeld

Wil je weten hoe een arbeidsovereenkomst eruitziet? Op de website van werk.nl vind je twee voorbeelden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd.