Jaarrekeningen

Welke informatie geeft een jaarrekening?

Dat hangt af van de grootte van de rechtspersoon. In ieder geval bevat een jaarrekening een balans (eventueel met toelichting en winst- en verliesrekening) en eventueel een bestuursverslag. Lees hier uit welke gegevens jouw jaarrekening moet bestaan.

Bestel v.a. € 3,05

Wanneer er een niet-vastgestelde (voorlopige) jaarrekening gedeponeerd is kun je deze vinden bij het product Documenten.

Wat kun je met een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft inzicht in de onderneming, waaronder:

  • financiële ontwikkeling
  • kredietwaardigheid
  • de financiële positie

Varianten van jaarrekeningen

Originele jaarrekening in pdf: € 3,05

Dit document is de originele jaarrekening zoals de ondernemer bij ons heeft gedeponeerd. Het is direct leesbaar op je scherm en je kunt het document opslaan op je computer. De pdf kun je gebruiken voor juridische doeleinden. Bekijk hier een voorbeeld van een originele jaarrekening. Een papieren versie is alleen op aanvraag te krijgen en kost: € 15,--

Originele jaarrekening in digitale vorm (XBRL): € 3,05

Momenteel zijn micro, kleine en middelgrote rechtspersonen verplicht om digitaal hun jaarrekening te deponeren in XBRL formaat. XBRL is een elektronische standaardtaal die leesbaar is voor software applicaties. Bekijk hier een voorbeeld van een (onleesbare) originele jaarrekening in XBRL. De digitaal gedeponeerde vastgestelde jaarrekeningen worden aangeboden als jaarrekening in XBRL formaat. KVK zet deze digitale versie om naar een leesbare pdf. Deze wordt aangeboden als originele jaarrekening.

Hoe worden de bestanden aangeboden?

Je ontvangt een ZIP-bestand (een bestand dat je moet uitpakken), met daarin 1 of meerdere bestanden.

Welke bestanden krijg ik toegestuurd?

Bij micro en kleine rechtspersonen ontvang je de jaarrekening. Bij middelgrote rechtspersonen daarnaast ook de controleverklaring en handtekening van de accountant.

Standaard versie: € 3,05 (1 boekjaar)
Twee of drie boekjaren op rij: € 4,20

De originele balans en winst- en verliesrekening, gedeponeerd door de ondernemer, zijn in een standaard formaat opgenomen. Hierdoor kun je eenvoudig de cijfers vergelijken van verschillende boekjaren of ondernemingen. Deze versie is niet geschikt voor juridisch gebruik. In de handleiding jaarrekeningen kun je meer informatie vinden over de samenstelling van de standaard jaarrekening. Bekijk hier een voorbeeld van een standaard jaarrekening

Begin september 2018 is de presentatie over meerdere jaren van een geconsolideerde jaarrekening gewijzigd. Dit is het gevolg van een wijziging in het presenteren van het Groepsvermogen. De presentatie is zo ingericht dat de oude en nieuwe situatie goed te herkennen zijn.

Gewaarmerkte versie € 7,50

Dit is een originele jaarrekening in pdf, gewaarmerkt met een digitale handtekening. Hierdoor is het document geschikt voor juridisch gebruik. De gewaarmerkte versie geeft extra rechtszekerheid over de herkomst van de stukken.

Digitaal gewaarmerkt uittreksel

Zie ook

Welke gegevens staan in een jaarrekening?

Inzicht in de financiële situatie van een onderneming

InfoPage