Jaarrekeningen

Welke informatie bevat een jaarrekening?

Dat hangt af van de grootte van de rechtspersoon. In ieder geval bevat een jaarrekening een balans (eventueel met toelichting en winst- en verliesrekening) en eventueel een bestuursverslag. Lees hier uit welke gegevens jouw jaarrekening moet bestaan.

Bestel v.a. € 3,15

Wat kun je met een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft inzicht in de onderneming, waaronder:

  • financiële ontwikkeling
  • kredietwaardigheid
  • de financiële positie

Varianten van jaarrekeningen

Jaarrekening pdf: € 3,15

Dit document is de jaarrekening zoals de ondernemer die bij het Handelsregister heeft gedeponeerd. Bekijk hier een voorbeeld. Ook kan het een gedeponeerde XBRL jaarrekening zijn die is geconverteerd naar pdf. Bekijk hier een voorbeeld. Het document is direct leesbaar op je scherm en je kunt het opslaan op je computer. De pdf kun je gebruiken voor juridische doeleinden.

Een papieren versie is alleen op aanvraag te krijgen en kost: € 15,40.

Jaarrekening digitaal (XBRL): € 3,15

Momenteel zijn micro, kleine en middelgrote rechtspersonen verplicht om digitaal hun jaarrekening te deponeren in XBRL formaat. XBRL is een elektronische standaardtaal die leesbaar is voor software applicaties. Bekijk hier een voorbeeld van een (onleesbare) jaarrekening in XBRL. De digitaal gedeponeerde vastgestelde jaarrekeningen worden aangeboden als jaarrekening in XBRL formaat.

Hoe worden de bestanden aangeboden?

Je ontvangt een ZIP-bestand (een bestand dat je moet uitpakken), met daarin 1 of meerdere bestanden.

Welke bestanden krijg ik toegestuurd?

Bij micro en kleine rechtspersonen ontvang je de jaarrekening. Bij middelgrote rechtspersonen daarnaast ook de controleverklaring en handtekening van de accountant.

Jaarrekening digitaal (XHTML/ Inline-XBRL)

Een deel van de beursgenoteerde bedrijven, ofwel de Effecten Uitgevende Instellingen (EUI), deponeert hun jaarrekening voor het boekjaar 2020 via de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of rechtstreeks bij KVK in het nieuwe formaat XHTML/ Inline-XBRL. Deze vorm van deponeren is in lijn met de Europese ESEF-verordening.

Je kunt de jaarrekening (in XHTM/ Inline-XBRL formaat) tijdelijk kosteloos opvragen via e-mail. Bij de veelgestelde vragen lees je hoe je dit doet.

Standaard versie: € 3,15 (1 boekjaar)
Twee of drie boekjaren op rij: € 4,30

De balans en winst- en verliesrekening, gedeponeerd door de ondernemer, zijn in een standaard formaat opgenomen. Hierdoor kun je eenvoudig de cijfers vergelijken van verschillende boekjaren of ondernemingen. Deze versie is niet geschikt voor juridisch gebruik. In de handleiding jaarrekeningen kun je meer informatie vinden over de samenstelling van de standaard jaarrekening. Bekijk hier een voorbeeld van een standaard jaarrekening

Begin september 2018 is de presentatie over meerdere jaren van een geconsolideerde jaarrekening gewijzigd. Dit is het gevolg van een wijziging in het presenteren van het Groepsvermogen. De presentatie is zo ingericht dat de oude en nieuwe situatie goed te herkennen zijn.

Gewaarmerkte versie € 7,70

Dit is een jaarrekening in pdf, gewaarmerkt met een digitale ondertekening. Hierdoor is het document geschikt voor juridisch gebruik. De gewaarmerkte versie geeft extra rechtszekerheid over de herkomst van de stukken.

Digitaal gewaarmerkte documenten

Zie ook

Welke gegevens staan in een jaarrekening?

Inzicht in de financiële situatie van een onderneming

InfoPage