Welke informatie geeft een jaarrekening?

Dat hangt af van de grootte van de rechtspersoon. In ieder geval bevat een jaarrekening een balans (eventueel met toelichting en winst- en verliesrekening) en eventueel een bestuursverslag. Lees hier wat een ondernemer moet deponeren.


Bestel v.a. € 3,05

Wat kunt u met een jaarrekening?

Een jaarrekening geeft inzicht in de onderneming, waaronder:

  • financiële ontwikkeling;
  • kredietwaardigheid;
  • en de financiële positie.

Varianten van jaarrekeningen

Originele jaarrekening in pdf: € 3,05

U krijgt het pdf-document direct op uw scherm. Dit document is de originele jaarrekening zoals de ondernemer bij ons heeft gedeponeerd. U kunt het document ook opslaan op uw computer. De pdf kunt u gebruiken voor juridische doeleinden. Bekijk hier een voorbeeld van een originele jaarrekening. Een papieren versie is alleen op aanvraag te krijgen en kost: € 15,--

Originele jaarrekening in XBRL: € 3,05

Het XBRL-formaat (elektronische standaardtaal voor een bepaald formaat) is alleen beschikbaar wanneer de onderneming een vastgestelde jaarrekening in dit formaat gedeponeerd heeft. Bekijk hier een voorbeeld van een (onleesbare) originele jaarrekening in XBRL. De KvK zet de onleesbare XBRL-versie om naar een leesbare pdf. Deze wordt aangeboden als originele jaarrekening.

Standaard versie: € 3,05
Twee of drie boekjaren op rij: € 4,20

De originele balans en winst- en verliesrekening, gedeponeerd door de ondernemer, staan in een standaard formaat. Hierdoor kunt u eenvoudig de cijfers vergelijken van verschillende boekjaren of ondernemingen. Deze versie is niet geschikt voor juridisch gebruik. Bekijk hier een voorbeeld van een standaard jaarrekening

Gewaarmerkte versie € 7,50

Dit is een originele jaarrekening in pdf, gewaarmerkt met een digitale handtekening. Hierdoor is het document geschikt voor juridisch gebruik. De gewaarmerkte versie geeft extra rechtszekerheid over de herkomst van de stukken.

Vragen over jaarrekeningen