Stappenplan aan de slag in de zorg via een bemiddelaar

Je wilt via een bemiddelaar aan de slag als zzp’er in de verpleging, verzorging of thuiszorg. Houd er rekening mee dat je niet zomaar kunt starten. Je krijgt te maken met regels en beroepseisen. In dertien stappen bereid je je voor op je start in de zorg. Daarnaast vertelt Loe van Erp van brancheorganisatie Solopartners waar je op kunt letten bij de keuze voor een bemiddelaar.

Uit cijfers van Solopartners blijkt dat in 2021 meer dan 118.000 zzp’ers via een bemiddelaar werken als zzp’er in de zorg. Wil jij ook aan de slag in de zorg via een bemiddelaar? Dan moet je een aantal dingen regelen bij verschillende organisaties. Het bemiddelingsbureau waarvoor je gaat werken controleert je diploma’s, werkervaring, VOG en andere belangrijke documenten. Bemiddelaars in de zorg werken niet allemaal op dezelfde manier. Vraag na bij je bemiddelaar welke zaken je moet regelen. Meestal moet je de volgende stappen nemen:

1. Schrijf je in bij KVK

Wil je als zzp’er aan de slag in de zorg via een bemiddelaar en voldoe je aan de regels om in te schrijven bij KVK? Vul dan het digitale inschrijfformulier in. Daarna kun je een afspraak maken om langs te komen op een KVK-kantoor. De meeste zzp’ers schrijven zich in met een eenmanszaak.

2. Vraag eHerkenning aan

Als zzp’er in de zorg moet je je melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hiervoor heb je eHerkenning nodig. Dit is een soort DigiD voor ondernemers. Je kunt eHerkenning aanvragen zodra je staat ingeschreven bij KVK. De aanvraag van eHerkenning kan een paar dagen duren.

3. Meld je bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) staat aan welke eisen je moet voldoen voordat je zorg mag verlenen. Een van die eisen is dat je je meldt bij het Zorgaanbiedersportaal. Hiermee toetst IGJ of je genoeg weet van de wetgeving en kwaliteitseisen voor de zorg. Je kunt je maximaal drie maanden voordat je van start gaat aanmelden.

Bekijk hier de video met uitleg over de meldplicht bij de IGJ.

4. Schrijf je in het BIG-register in

Werk je als verpleegkundige op niveau 4 of 5? Dan moet je je inschrijven in het BIG-register. In dit register staat wat zorgverleners kunnen en mogen, zoals bepaalde chirurgische handelingen of injecties geven.

Werk je op niveau 2 of 3? Dan sla je deze stap over.

5. Vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan

Met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laat je zien dat je gedrag in het verleden in orde is. Een VOG vraag je online aan bij de gemeente waar je woont.

6. Stel een klachtenfunctionaris aan

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Je klanten moeten een klacht kunnen indienen over de zorg die je levert. Om dit te regelen werk je samen met een klachtenfunctionaris en moet je je aansluiten bij een erkende geschillencommissie. Klanten kunnen een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Die helpt de klant en bemiddelt tussen jou en je klant. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

Klachtenfunctionarissen die voldoen aan de Wkkgz:

7. Kies een bemiddelingsbureau

Er zijn veel bemiddelaars actief in de zorg. De kwaliteit van de bemiddelaars verschilt. Loe van Erp geeft tips: “Check reviews en vraag andere zzp’ers over hun ervaringen met deze bemiddelaar. Kijk ook of het bureau werkt met een relatiebeding. Dit is een soort concurrentiebeding waarin bijvoorbeeld staat dat je geen klanten mag meenemen. Of dat je niet via een ander bureau mag gaan werken voor een cliënt. Het liefste wil je als zelfstandige een overeenkomst zonder relatiebeding. Is dat niet mogelijk? Weiger dan het contract en ga op zoek naar een bemiddelaar waar dit wel mogelijk is.”

Het grote voordeel van werken via een bemiddelaar is volgens van Erp dat je niet zelf op zoek hoeft naar klanten. Je neemt diensten aan op tijden dat het jou het beste uitkomt en tegen een uurtarief dat je zelf bepaalt. Daarnaast neemt een bemiddelaar je vaak een stuk administratie uit handen. Ze regelen de zorgovereenkomst, je facturen en houden je op de hoogte van wet- en regelgeving. Er zijn ook nadelen. Zo werk je vaak alleen en steeds op een andere werkplek. Ook kunnen je inkomsten per maand verschillen. Daarnaast moet je zelf zorgen voor een inkomen bij ziekte en bouw je geen aanvullend pensioen op.

8. Regel een keurmerk

Bij de meeste bemiddelaars moet je voldoen aan een keurmerk. Daarnaast heb je een keurmerk nodig om een AGB-code aan te vragen (zie stap 9). Je kunt kiezen uit twee keurmerken.

  1. KIWA is een keurmerk voor zzp’ers in de thuiszorg. Je laat hiermee zien dat je voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en dat je goede zorg verleent. Het KIWA-keurmerk kost 110 euro per jaar, exclusief btw. Het keurmerk is één jaar geldig.
  2. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-keurmerk is een keurmerk waarmee je aantoont dat je kwalitatieve zorg levert. Het aanvragen van een HKZ-keurmerk kost 510 euro exclusief btw. Het keurmerk is drie jaar geldig.

Bij deze niveaus is een keurmerk sowieso verplicht bij aanvraag AGB-code:

  • Verzorgenden met kwalificatie 9111 en een diploma Verzorgende.
  • Verpleegkundige niveau 5 met kwalificatie 9110.

Vraag je bemiddelaar of je een AGB-code nodig hebt, zo ja ga naar stap 9, zo nee ga naar stap 10.

9. Vraag een AGB-code aan

Wil je dat klanten jouw zorg kunnen declareren bij zorgverzekeraars, zorgkantoren of de gemeente? Dan heb je soms een Algemene Gegevens Beheer-code (AGB-code) nodig. Het verschilt per bemiddelaar of je een AGB-code nodig hebt. Vraag dit dus na als je via een bemiddelaar aan de slag gaat. Iedereen met een AGB-code staat in een database. Met deze code herkennen verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten je als zorgaanbieder. De code vraag je aan bij Vektis. Daarvoor heb je nodig:

  • een diploma voor het werk dat je gaat doen
  • een VOG (zie stap 5)
  • een KVK-nummer (zie stap 1)
  • een KIWA-keurmerk of keurmerk HKZ (zie stap 8)
  • voor verpleegkundige niveau 4 en 5: lidmaatschap beroepsvereniging of kwaliteitsregister BIG (zie stap 4)

10. Bepaal je uurtarief 

Je bepaalt zelf wat je uurtarief is. Dit geef je aan bij het bemiddelingsbureau. De bemiddelaar biedt opdrachten voor verschillende tarieven aan. Hoe hoger je tarief, hoe minder opdrachten ze je aanbieden. Je uurtarief zal een stuk hoger zijn dan in loondienst, omdat er nog veel kosten en belasting vanaf gaan.

Met de Rekentool Uurtarief bereken je wat je minimale uurtarief moet zijn om te zorgen dat je genoeg geld overhoudt voor je vaste lasten, boodschappen en belastingen. Bekijk de video voor een rekenvoorbeeld van je uurtarief.

Hoe bereken ik mijn uurtarief?

11. Voorkom schijnzelfstandigheid

De Wet Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) gaat over de zelfstandigheid van ondernemers. De wet moet zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid geven of er sprake is van schijnzelfstandigheid of ondernemerschap. Als je schijnzelfstandig bent, voldoe je niet aan de voorwaarden van het ondernemer zijn. Dat betekent dat je eigenlijk in loondienst bent en niet zelfstandig. Ben je schijnzelfstandig? Je mag dan geen gebruikmaken van ondernemersaftrek en je kunt een naheffingsaanslag krijgen. Zoek uit of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid en werk volgens een modelovereenkomst als je twijfelt.

12. Sluit verzekeringen af

Als zzp’er in de zorg voer je allerlei handelingen uit waarbij iets fout kan gaan. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Heeft iemand door een fout van jou letsel of schade? Dan moet jij daarvoor betalen. Daarom ben je bij veel bemiddelaars verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

KVK Verzekeringscheck

Sommige verzekeringen zijn verplicht, andere zijn handig. Welke heb jij nodig? De KVK Verzekeringscheck helpt je bij het kiezen van je verzekeringen.

13. Belastingen betalen

Na inschrijving bij KVK ontvang je meestal automatisch een brief met je btw-nummer. Omdat zorgberoepen zijn vrijgesteld van btw kan het ook voorkomen dat je geen btw-nummer krijgt. Heb je toch een btw-nummer nodig? Vul dan het formulier Opgaaf Startende onderneming in. Zet hierop de opmerking ‘btw-belastbare diensten via een bemiddelingsbureau’. Als je een btw-nummer hebt moet je elk kwartaal btw-aangifte doen.

Inkomstenbelasting

Als ondernemer moet je ieder jaar over je winst inkomstenbelasting betalen. Is de winst je hoofdinkomen of ben je meer dan 1225 uur per jaar met je bedrijf bezig? Dan mag je je winst mogelijk verlagen met aftrekposten, zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Je betaalt dan minder belasting.

Inkomensafhankelijke bijdrage ziektekosten

Als ondernemer krijg je naast je aangifte inkomstenbelasting ook te maken met de inkomensafhankelijke bijdrage ziektekosten. Dit is een aparte aanslag.