Schulden oplossen bij een stichting

Hoe je schulden oplost, verschilt per rechtsvorm. Hier lees je de mogelijkheden voor een stichting. Eerst volgt uitleg over aansprakelijkheid voor schulden bij een stichting. Werken aan een oplossing hoef je niet alleen te doen. In de volgende stap lees je wie je kunnen helpen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Aansprakelijkheid voor schulden

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat je als bestuurder in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel privé aansprakelijk bij wanbestuur bij faillissement of als de stichting nog niet is ingeschreven in het KVK Handelsregister. Geef bestuurswisselingen binnen 8 dagen door aan KVK. Afgetreden bestuurders die nog in het Handelsregister staan, blijven namelijk aansprakelijk. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Oplossingen voor zakelijke schulden

Als je zakelijke schulden hebt, heb je verschillende opties om deze op te lossen:

Betalingsregeling en overleg

Heeft de stichting schulden bij de overheid? Kijk of je betalingsregelingen kunt treffen voor de stichting. Neem direct contact op met de Belastingdienst als de stichting de belastingen niet kan betalen. Heeft de stichting leningen bij een bank, andere geldverstrekkers of leveranciers? Ga in overleg met de schuldeisers en bespreek hoe je de schulden van de stichting op kunt lossen.

Wet homologatie onderhands akkoord

Dreigt de stichting failliet te gaan? Je kunt dit proberen te voorkomen met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Je maakt afspraken met de schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Met de WHOA kun je een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn.

Faillissement en surseance van betaling

Kun je tijdelijk je schulden niet betalen? Dan kun je via de rechtbank surseance van betaling aanvragen. Je hoeft dan tijdelijk je schuldeisers niet te betalen. In de meeste gevallen eindigt surseance van betaling in faillissement.

Als je geen afspraken meer kunt maken met je schuldeisers, kan de rechtbank de stichting failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en de geldzaken van de stichting overneemt. Voordat de rechter beslist, moet er faillissement aangevraagd zijn. De stichting kan dit zelf doen, maar een schuldeiser kan dit ook doen.

Vraagt een schuldeiser je faillissement aan? Dan kun je nog proberen dit faillissement te voorkomen door het voorbereiden van een WHOA-akkoord.

Soms is het mogelijk om na een faillissement een doorstart te maken met je bedrijf.

Faillissement? Kom in actie | KVK

Oplossingen voor privéschulden

Heb je meegetekend voor een zakelijk lening? En heb je daarom persoonlijke schulden vanwege je bedrijf? Dan heb je verschillende mogelijkheden om je persoonlijke schulden op te lossen:

Minnelijk traject

Via de gemeente kun je een minnelijk traject aanvragen. Bij een minnelijk traject kijk je met hulp van de schuldhulpverlening van de gemeente of je je schulden zelf kunt oplossen. Bijvoorbeeld door betalingsregelingen, herfinanciering of schuldbemiddeling.

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Als het minnelijk traject mislukt, kun je bij de rechtbank vragen of je gebruik kunt maken van het Wsnp-traject. Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Meestal moet je dan stoppen met je bedrijf. Na een Wsnp-traject ben je schuldenvrij.

Hulp

Je schulden oplossen hoef je niet alleen te doen. Gebruik het Stappenplan schulden om van je schulden af te komen. In stap 3 vind je oplossingen per rechtsvorm. In stap 4 vind je organisaties die hulp bieden.