Stap 4 van 5

Heb je financiering nodig?

Uit je liquiditeitsbegroting haal je wat je financieringsbehoefte is. Hoe? Je ziet het eindsaldo dat je overhoudt. Is dat negatief, dan kan een financiering het gat dichten zodat je nieuwe businessmodel een kans maakt. Onderzoek waar je financiering aanvraagt en welke financieringsvorm het beste bij je onderneming past. De uitkomsten verwerk je in je financieringsbegroting.

Stap 4: Heb je financiering nodig?

Laten je begrotingen zien dat je geld tekort komt? Onderzoek in stap 4 of een lening kan helpen. Hoeveel heb je nodig en waar kun je terecht?

Zoek de juiste financiering

Je weet hoeveel financiering je nodig hebt. Nu is belangrijk dat je de financiering vindt die het beste past bij jouw onderneming. Je hebt altijd de mogelijkheid om reguliere financiers te gebruiken. Of je kiest voor non-bancaire financiering. Denk aan crowdfunding, een kredietunie, microkrediet of een business angel. Hoe hoger de levensvatbaarheid van je bedrijf, hoe groter de kans dat je een financier kunt vinden die wil investeren.

Financiering met staatsgarantie

De overheid heeft regelingen voor financiering met staatsgarantie, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De overheid stelt zich richting de financier garant. Hierdoor is het risico voor de financier kleiner zoat je makkelijker een financiering kunt krijgen. Voor investeringen in maatregelen waarmee je gaat verduurzamen is er de BMKB-Groen regeling. Hiervan is de garantsteling hoger en de looptijd langer dan van de normale BMKB. Je kunt de BMKB-regelingen niet zelf aanvragen. Dat doet je financier. Voor de BMKB-Groen regeling kan dat tot 1 juli 2023.

Andere financieringsopties

Als ondernemer kun je bij financiële tegenslag een aanvraag doen bij de gemeente waarin je woont voor inkomensondersteuning of een krediet via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Heb je maximaal anderhalf jaar een onderneming, dan kun je tot ruim 45.670 euro krediet krijgen. Wanneer je langer onderneemt is dat maximumbedrag circa 248.064 euro.

KVK Adviesteam

Wil je overleggen over financieringen voor je bedrijf? Bel met het KVK Adviesteam 0800 21 17.