Stap 3 van 5

Bekijk je financiële toekomst

Je hebt een plan voor je nieuwe businessmodel. Nu koppel je daar financiële gegevens aan. Met verschillende begrotingen krijg je zicht op je financiële toekomstplaatje.

Stel een exploitatiebegroting op

Zodra je nieuwe businessmodel helder is, maak je op basis daarvan een exploitatiebegroting. Bekijk voor een jaar welke invloed de omzetdaling van de afgelopen periode heeft op de totale winstverwachting. Zet ook de verwachte opbrengst van het nieuwe businessmodel op een rij. Hoe? Bereken de (verwachte) omzet per maand en reken dit door naar een jaar. Houd rekening met inverdientijd. Het kost namelijk tijd om voor je nieuwe businessmodel een klantenbestand op te bouwen en het van de grond te krijgen.

Maak een liquiditeitsbegroting

Dan maak je een liquiditeitsbegroting. Hierin maak je voor jezelf duidelijk hoeveel geld je overhebt of tekortkomt per drie maanden. Met de Toekomstcheck zie je hoe je bedrijf er financieel voor staat in verschillende scenario's. Is dit duidelijk? Zoek dan naar mogelijkheden waarmee je je cashflow verbetert. Cashflow is het verschil tussen je inkomsten en uitgaven op je zakelijke rekening. Je kunt een liquiditeitsbegroting ook per maand opstellen. Neem ook de nieuwe investeringen mee in je liquiditeitsbegroting.

Financieel plan maken: exploitatie-, liquiditeits- en privébegroting

Je cashflow verbeteren

Krijg je nog geld van klanten? Ga dan aan de slag met debiteurenbeheer. Factureer snel na levering, vraag vooruitbetaling en maak het je klant zo gemakkelijk mogelijk. Laat je klant bijvoorbeeld digitaal betalen via iDeal of een zakelijk betaalverzoek via je bank.

Met goed crediteurenbeheer betaal je rekeningen van je leveranciers op tijd, maar niet te vroeg. Je maakt een betaalplanning waarbij je niet alle rekeningen tegelijk betaalt. 

In voorraad zit geld vast dat je niet meteen kunt gebruiken voor je bedrijfsvoering. Verlaag dat bedrag : optimaliseer je voorraad, koop slim in en maak geld vrij. Ben je actief in de detailhandel? Kies bij inkopen voor producten in consignatie. Dan spreek je af dat je de leverancier pas betaalt na verkoop van het product.

Vraag de btw terug op oninbare vorderingen. Dit zijn rekeningen waarvan je verwacht dat ze niet worden betaald. Heb je een voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst dan andere jaren? Vraag dan verlaging van je voorlopige aanslag aan bij de Belastingdienst.

Maak een investeringsbegroting

In een investeringsbegroting zet je op een rij waarin je wilt investeren en wat dat kost. Voor de overstap naar je nieuwe businessmodel moet je misschien investeringen doen in vaste activa. Dat zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in je bedrijf zitten. Bijvoorbeeld computers, inventaris en machines. Of in vlottende activa: bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in je bedrijf zitten. Bijvoorbeeld voorraden, debiteuren (klanten die je factuur nog niet hebben betaald) en liquide middelen. Dat is bijvoorbeeld kasgeld en geld op je zakelijke bankrekening.

Schulden oplossen

Dat je het businessmodel omgooit, betekent niet je schulden verdwijnen. Die pak je aan met een goed plan. Daar zijn verschillende oplossingen voor zoals het minnelijk traject en de WHOA. In een minnelijk traject maak je zelf met schuldeisers afspraken over de terugbetaling.

Via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kun je onder voorwaarden een akkoord bereiken met een deel van je schuldeisers. Zo'n akkoord kan voor alle schuldeisers bindend zijn. De WHOA helpt bedrijven die nog wel levensvatbaar zijn. Het kan fijn zijn als er een adviseur met je meekijkt naar de opties.

Aan de slag met schulden oplossen? Gebruik dan het Stappenplan schulden

KVK Adviesteam

Heb je vragen over begrotingen of het organiseren van je schulden? Bel met het KVK Adviesteam 088 585 22 22.