Stap 3 van 5

Bekijk je financiële toekomst

Je hebt een plan voor je nieuwe businessmodel. Nu ga je daar financiële gegevens aan koppelen. Met diverse begrotingen krijg je zicht op je financiële toekomstplaatje.

Stap 3: Bekijk je financiële toekomst

Reken je nieuwe businessmodel financieel door. Maak daarvoor verschillende begrotingen en houd rekening met verschillende scenario's.

Stel een exploitatiebegroting op

Zodra je nieuwe businessmodel helder is, maak je op basis daarvan een exploitatiebegroting. Breng voor een jaar in kaart welke invloed de omzetdaling van de afgelopen periode heeft op de totale winstverwachting. Zet ook de verwachte opbrengst van het nieuwe businessmodel op een rij. Hoe? Bereken de (verwachte) omzet per maand en reken dit door naar een jaar. Houd rekening met inverdientijd. Het kost namelijk tijd om voor je nieuwe businessmodel een klantenbestand op te bouwen en het van de grond te krijgen.

Maak een liquiditeitsbegroting

Vervolgens werk je een liquiditeitsbegroting uit. Hierin maak je voor jezelf duidelijk hoeveel geld je overhebt of tekortkomt per kwartaal. Met de Toekomstcheck zie je hou je bedrijf er financieel voor kan staan in verschillende scenario's. Heb je dit in beeld? Zoek dan naar mogelijkheden waarmee je je cashflow, het verschil tussen je inkomsten en uitgaven, verbetert. Je kunt een liquiditeitsbegroting ook per maand opstellen. Neem ook de nieuwe investeringen mee in je liquiditeitsbegroting.

Je cashflow verbeteren

Heb je nog geld tegoed van klanten? Ga dan aan de slag met debiteurenbeheer. Factureer snel na levering, vraag vooruitbetaling en maak het je klant zo gemakkelijk mogelijk om digitaal te betalen. Bijvoorbeeld via iDeal of met betaalverzoek zakelijk via je bank. Met goed crediteurenbeheer betaal je facturen aan jouw leveranciers op tijd, maar niet te vroeg. Je maakt een betaalplanning waarbij je niet alle rekeningen tegelijk betaalt. Daarbij hanteer je de maximale betalingstermijn van de factuur maar betaal je wel op tijd.

In voorraad zit geld vast dat niet direct beschikbaar is voor je bedrijfsvoering. Verlaag dat bedrag door je voorraad te optimaliseren, slim inkopen en geld vrijmaken. Ben je actief in de detailhandel? Denk bij slim inkopen aan producten in consignatie. Daarbij spreek je af dat je jouw leverancier pas betaalt na verkoop van het product.

Vraag de btw terug op oninbare vorderingen om je inkomsten te verhogen. Heb je een voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en verwacht je een lagere winst dan andere jaren? Vraag dan verlaging van je voorlopige aanslag aan.

Maak een investeringsbegroting

In een investeringsbegroting zet je op een rij waarin je wilt investeren en wat dat kost. De overstap naar je nieuwe businessmodel brengt mogelijk investeringen met zich mee in vaste activa. Dat zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld computers, inventaris en machines. Of in vlottende activa: bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Denk hierbij aan voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Organiseer je schulden

Dat je het businessmodel omgooit, betekent helaas niet dat de schulden die bij het oude businessmodel horen, verdwijnen. Die moet je voordat je bij een nieuwe financier aanklopt, met een goed plan aanpakken. Daar zijn verschillende oplossingen voor zoals het minnelijk traject en de WHOA. In een minnelijk traject maak je zelf met schuldeisers afspraken over de terugbetaling.

Via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kun je onder voorwaarden een akkoord bereiken op een schuldregeling met een deel van de schuldeisers, dat voor alle schuldeisers bindend kan zijn. Deze wet helpt bedrijven die nog wel levensvatbaar zijn om niet aan de schulden ten onder te gaan. Het kan fijn zijn als er een adviseur met je meekijkt naar de opties.

Aan de slag met schulden oplossen? Gebruik dan het Stappenplan schulden.

KVK Adviesteam

Heb je vragen over begrotingen of het organiseren van je schulden? Bel met het KVK Adviesteam 0800 21 17.