Internationale e-commerce

Europese regels e-commerce

Webshops binnen de EU moeten voldoen aan Europese wetgeving. Deze wetten beschermen de consument, zodat hij veilig kan shoppen. Daarnaast zijn er lokaal verschillen, bijvoorbeeld in producteisen en verpakkingswetgeving van geleverde producten aan je buitenlandse klant. En wanneer is je webwinkel veilig en betrouwbaar?

In dit artikel krijg je uitleg over de regels voor webshops die zakendoen binnen de EU, zoals hoe het verbod op geoblocking in de praktijk werkt. Verder lees je meer over producteisen die per land kunnen verschillen en hoe je veilig en zeker zakendoet met je buitenlandse klant.

Crossborder e-commerce

Je webshop draait goed en je bent toe aan een volgende stap. Kijk dan eens over de grens. Met crossborder e-commerce boor je nieuwe markten aan. Want zo doe je niet alleen met Nederlandse klanten zaken, maar ook met klanten in het buitenland. Deze buitenlandse markten hebben Europese en soms lokale wetten en regels voor webshops. Zoek uit aan welke regels je webshop moet voldoen voordat je actief gaat verkopen via crossborder e-commerce.

Veranderende markt

Met de groei van het aantal online aankopen is je Europese klant veeleisender geworden. Klanten verwachten dat je steeds sneller en goedkoper levert. Ook over de grenzen heen. Bepaal voor jezelf of je deze klantverwachtingen kunt waarmaken. Doe dit voordat je actief aan de slag gaat. Het Centre for Market Insights (CMIHvA) onderzocht de belangrijkste veranderingen in crossborder e-commerce in Europa sinds corona. De resultaten van dit onderzoek lees je in deze blog.

Welke landen

Bepaal eerst voor jezelf in welke landen je jouw producten wilt verkopen. Nederlandse ondernemers kijken al snel naar markten dichtbij, zoals Duitsland, België of Frankrijk. Onderzoek van expertgroep shopping tomorrow laat zien dat ook andere Europese landen interessant zijn. Zoals Italië, Polen of Denemarken. In het rapport Cross-border (E)commerce lees je welke landen je kansen bieden. Thuiswinkel.org legt uit hoe je online over de grens verkoopt.

Verbod op geoblocking

Binnen de EU is er een verbod op geoblocking. Door geoblocking zijn online activiteiten gebonden aan een bepaald gebied. Je maakt online informatie bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor Nederlandse klanten. Hierdoor krijgen buitenlandse klanten geen toegang tot jouw website. Zij worden op basis van hun IP-adres geblokt.

Europese wetgeving

Europese webshops moeten vanuit Europese wetgeving alle klanten toegang geven tot hun volledige website en diensten. Ongeacht het land van waaruit klanten je website bezoeken. Dit geldt ook wanneer je jouw activiteiten niet specifiek op het land richt waar een klant gevestigd is. Volgens de Europese Commissie mogen webwinkeliers geen consumenten uit andere EU-landen weren. Ook moet je dezelfde prijzen, verzend- en betalingsvoorwaarden hanteren. Je prijzen mag je bijvoorbeeld niet automatisch aanpassen aan de locatie of het IP-adres van je klant.

In de praktijk

  • Wanneer je Nederlandse webshop bijvoorbeeld een VISA-creditkaart accepteert van Nederlandse klanten geldt dit automatisch ook voor Duitse klanten.
  • Je klanten doorsturen naar een landspecifieke website mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van je klant. Je mag bijvoorbeeld een Belgische klant niet automatisch doorsturen naar je Belgische webshop.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft meer informatie over geoblocking.

Lokale eisen

Naast regels voor je webshop zelf, heb je ook met producteisen en andere lokale regels in het buitenland te maken als je aan klanten over de grens levert. Wanneer je via je webshop een order uit een ander Europees land ontvangt, ga dan eerst na of je jouw product zomaar mag leveren. Productcontactpunten in verschillende landen helpen je hierbij. Zij weten aan welke nationale voorschriften een product moet voldoen en welke organisaties je lokaal verder kunnen informeren.

2 voorbeelden

  1. Via je webshop verkoop je speelgoed en batterijen. Je ontvangt een order uit België en levert het speelgoed met batterijen uit. Na je levering kom je erachter dat de Vlaamse afvalstoffenwet een aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen hanteert. Ondernemers die binnen deze wet als producent of invoerder worden gezien, zijn verantwoordelijk voor de terugname van afgedankte batterijen. Hiervoor kun je als ondernemer aansluiten bij een collectief systeem of een individueel aanvaardingsplan opstellen. In België is OVAM de bevoegde instantie voor controle op de naleving van deze plicht. De Nederlandse ondernemer bracht door zijn levering aan een Belgische consument batterijen op de Belgische markt. Het op de markt brengen geldt voor het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling. De ondernemer uit dit voorbeeld ontving een boete van 1.800 euro. Hij dacht dat voor de vereiste registratie meer leveringen nodig waren dan 1 enkele order.
  2. Duitsland heeft een andere verpakkingswetgeving dan wij in Nederland gewend zijn. De Duitse wet schrijft een verplichte terugname van verpakking voor. Deze wet geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine webshops die verpakte producten op de Duitse markt brengen.

Bescherming consument

Bij koop op afstand, bijvoorbeeld via internet, telefoon of post, is de consument vanuit de wet beschermd. Een webwinkelier heeft een informatieplicht naar zijn klant. Denk aan contactgegevens van je bedrijf, een omschrijving van je aanbod, bedenktijd en betaling. Naar verwachting treedt op 28 mei 2022 een nieuwe wet voor online verkopen in werking. Binnen deze wet moeten webshops en online platformen klanten beter beschermen. Zo mag je geen valse consumentenbeoordelingen op je website plaatsen en moet je deze beoordelingen voor publicatie controleren op echtheid.

Algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden is het voor je klant direct duidelijk hoe het zit met zaken als leveringsvoorwaarden, contractduur, garantie, bedenkingstermijn en betalingstermijn. Denk aan je internationale klant en bied je voorwaarden ook in andere talen zoals Engels en Duits aan. Algemene voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht. Je kunt je algemene voorwaarden zelf opstellen, voorbeeldteksten van brancheorganisaties gebruiken of de voorwaarden laten opstellen door een juridisch adviseur.

Beveiliging website

Je webshop moet betrouwbaar en beschikbaar zijn. Beveiligingsproblemen vormen een risico voor je bedrijf en klant. En je wilt dat je klanten in je webshop veilig kunnen betalen. Bescherm je webshop daarom tegen betaalfraude.

AVG

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor de hele EU. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG heb je verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Regels webshops

De ACM heeft een overzicht van de regels voor webshops in Nederland. Uw Europa biedt aanvullende informatie over wetgeving voor online verkoop in de EU, e-commerce, verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten. Lees alles over de start van je eigen webshop.

Meer weten over btw bij e-commerce binnen Europa? Bekijk dan onze pagina btw-regels Europa.
Sandra Visser-Meijer

Als KVK-adviseur Internationaal Ondernemen ben ik een klankbord voor ondernemers op export- en importgebied. Ik heb praktische ervaring met exportmanagement en een voorliefde voor crossborder e-commerce.

InspiratiePage
Internationaal