Marketing

Zo maak je een marketingplan

Marketing is de manier waarop je je product of dienst onder de aandacht brengt bij je (potentiële) klanten. Je planmatige aanpak leg je vast in een marketingplan, ook wel marketingstrategie genoemd. In dit plan maak je de doelstellingen uit je ondernemingsplan concreet. Een goed doordacht marketingplan kan je bedrijf laten slagen.

Na het schrijven van je ondernemingsplan en het doen van marktonderzoek, is het tijd voor het opstellen van je marketingplan. Hiervoor heb je informatie nodig over je doelgroep, je bedrijf, hoe je onderneming zich tot de buitenwereld verhoudt, je marketingdoelen en welke middelen je inzet om je klant jouw product of dienst te laten kopen.

Doelgroep

Om je marketingactiviteiten goed af te stemmen op je klanten, moet je weten wie je (potentiële) klanten zijn en waar hun behoefte ligt. Om dit in kaart te brengen doe je klantonderzoek.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse wordt ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd. Deze laat in 1 oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en welk onderdeel extra aandacht vraagt. Aan de hand van strengths, weaknesses, opportunities en threats maak je een momentopname van je bedrijf (sterktes en zwaktes) en zie je hoe je bedrijf zich verhoudt tot de buitenwereld (kansen en bedreigingen).

Marketingdoelen

Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van je marketingplan. Want je hebt voor je bedrijf richtlijnen nodig waarop je je werkzaamheden baseert. Formuleer je marketingdoelstellingen met daarin onderdelen zoals je afzet, marktaandeel, aantal klanten dat je wilt bereiken en de gewenste groei.

Marketingmix

Een marketingmix is de combinatie van middelen die je gebruikt om je marketingplan verder in te vullen. Als je weet wie tot je doelgroep hoort, je SWOT-analyse en marktonderzoek op zak hebt, en je marketingdoelen hebt vastgelegd, bepaal je je marketingmix. Deze bestaat uit 4 P's: Product, Prijs, Promotie en Plaats. Deze kun je aanvullen met Presentatie en Personeel.

Product

Wat voor product of dienst bied je aan? Omschrijf dit en stel jezelf de vraag welk probleem je oplost voor je klant. Je product of dienst moet van toegevoegde waarde zijn en onderscheidend van dat van je concurrent. Denk hierbij ook aan verpakking, service, garantievoorwaarden, uitstraling en merk. Leg de nadruk op de voordelen voor je klant. Wat heeft hij nodig? Wanneer voldoe je aan zijn wensen? Zorg ook dat je assortiment compleet is, want hiermee speel je in op de behoefte van je klant.

Prijs

Bij je prijsbeleid gaat het niet alleen over de verkoopprijs van een product. Betaalmethodes, betaalvoorwaarden en kortingen vallen ook onder dit marketinginstrument. En je neemt hierin de markt mee, oftewel de concurrentie. Vraag en aanbod naar een bepaald product binnen een bepaalde markt hebben invloed op de prijs die je voor je product kunt vragen. Actuele prijzen en prijsontwikkelingen van producten, diensten en producenten vind je op de website van het CBS.

Plaats

Zorg dat je vestigingsplaats past bij het soort bedrijf dat je hebt. Niet alleen het dorp of de stad zelf, maar ook de locatie die je hiervoor kiest. Zoals een bedrijventerrein, buiten het centrum, in het centrum of vanuit huis. Omschrijf de plaats waar klanten je product of dienst kunnen vinden. Dit hoeft niet altijd de plaats te zijn waar je bedrijf is gevestigd. Denk aan winkels waar je product te krijgen is, een distributeur of internet. Je klant is op zoek naar service en gemak. Stel jezelf dan ook de vraag: ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten gemakkelijk aan mijn product of dienst kunnen komen?’.

Promotie

Omschrijf hoe je je product gaat promoten en hoe je interactie aangaat met je klanten. Dit kan op allerlei manieren en via verschillende kanalen. Onlinemarketing wordt hierbij steeds belangrijker, omdat er steeds meer producten online worden gekocht. Zorg dan ook dat je website goed vindbaar is, er verzorgd uitziet en gebruik social media om met je klanten te communiceren.

Presentatie

Hoe presenteer je je product of dienst? Uitstraling en imago beïnvloeden de keuze van je klant. Je klant wil zich graag identificeren met je product of bedrijf. Laat je presentatie goed aansluiten bij de rest van je marketingmix. Ook hier zet je onlinemarketing in. Met je website en socialmediakanalen bepaal je voor een belangrijk deel de uitstraling van je bedrijf.

Personeel

Deze P gebruik je alleen als je personeel in dienst hebt of wilt nemen. Beantwoord vragen voor jezelf als: ‘Hoe ziet mijn personeelsbeleid eruit? Welke kennis en vaardigheden moet mijn personeel hebben? Wat verwacht ik van de klantvriendelijkheid?’.

Zorg altijd voor een goede samenhang tussen alle marketinginstrumenten. En houd zicht op je concurrenten. Welke marketingmix gebruiken zij? Kun je daar iets van leren?

Tips

  • Met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen je marketingmix speel je in op de trend van een stijgende vraag naar duurzame producten en diensten en duurzaam ondernemen.
  • De tool Business Model Canvas helpt je verder bij het schrijven van je marketingplan.
Hoe pak jij je marketingvraagstukken aan? Met deze tips over marketing kom je verder.
Juliëtte Geers

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers over online marketing, digitalisering en online klanten bereiken. Ik schrijf voor KVK.nl en KVK-nieuwsbrieven. Volg mij op social media voor enthousiaste posts over deze onderwerpen.

InspiratiePage