Marketing

Zo maak je een marketingplan

Marketing is de manier waarop je je product of dienst onder de aandacht brengt bij je (potentiële) klanten. Je planmatige aanpak leg je vast in een marketingplan, ook wel marketingstrategie genoemd. In dit plan maak je de doelstellingen uit je ondernemingsplan concreet. Een goed doordacht marketingplan kan je bedrijf laten slagen.

Na het schrijven van je ondernemingsplan en het doen van marktonderzoek, is het tijd voor het opstellen van je marketingplan. Hiervoor heb je informatie nodig over je doelgroep, je bedrijf, hoe je onderneming zich tot de buitenwereld verhoudt, je marketingdoelen en welke middelen je inzet om je klant jouw product of dienst te laten kopen. In 6 stappen schrijf je een marketingplan voor jouw bedrijf.

1. Maak een SWOT-analyse

Een SWOT-analyse wordt ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd. Een SWOT-analyse geeft richting aan je marketingstrategie. Het is een samenvatting van je interne en externe analyse. In een tabel zet je interne sterktes en zwaktes van je bedrijf af tegen kansen en bedreigingen van buitenaf.

2. Bepaal je marketingdoelen

Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van je marketingplan. Want je hebt voor je bedrijf richtlijnen nodig waarop je je werkzaamheden baseert. Formuleer je marketingdoelstellingen met daarin onderdelen zoals je afzet, marktaandeel, aantal klanten dat je wilt bereiken en de gewenste groei.

3. Omschrijf je doelgroep

Om je marketingactiviteiten goed af te stemmen op je klanten, moet je weten wie je (potentiële) klanten zijn en waar hun behoefte ligt. Om dit in kaart te brengen doe je klantonderzoek.

4. Kies je marketingmix

Een marketingmix is de combinatie van middelen die je gebruikt om je marketingplan verder in te vullen. Als je weet wie tot je doelgroep hoort, je SWOT-analyse en marktonderzoek op zak hebt, en je marketingdoelen hebt vastgelegd, bepaal je je marketingmix. Deze bestaat uit 4 P's: Product, Prijs, Promotie en Plaats. Deze kun je aanvullen met Presentatie en Personeel. Daarnaast biedt online marketing veel mogelijkheden om je klanten te bereiken.

Product

Wat voor product of dienst bied je aan? Omschrijf dit en stel jezelf de vraag welk probleem je oplost voor je klant. Je product of dienst moet van toegevoegde waarde zijn en onderscheidend van dat van je concurrent. Denk hierbij ook aan verpakking, service, garantievoorwaarden, uitstraling en merk. Leg de nadruk op de voordelen voor je klant. Wat heeft hij nodig? Wanneer voldoe je aan zijn wensen? Zorg ook dat je assortiment compleet is, want hiermee speel je in op de behoefte van je klant.

Prijs

Bij je prijsbeleid gaat het niet alleen over de verkoopprijs van een product. Betaalmethodes, betaalvoorwaarden en kortingen vallen ook onder dit marketinginstrument. En je neemt hierin de markt mee, oftewel de concurrentie. Vraag en aanbod naar een bepaald product binnen een bepaalde markt hebben invloed op de prijs die je voor je product kunt vragen. Actuele prijzen en prijsontwikkelingen van producten, diensten en producenten vind je op de website van het CBS.

Plaats

Zorg dat je vestigingsplaats past bij het soort bedrijf dat je hebt. Niet alleen het dorp of de stad zelf, maar ook de locatie die je hiervoor kiest. Zoals een bedrijventerrein, buiten het centrum, in het centrum of vanuit huis. Omschrijf de plaats waar klanten je product of dienst kunnen vinden. Dit hoeft niet altijd de plaats te zijn waar je bedrijf is gevestigd. Denk aan winkels waar je product te krijgen is, een distributeur of internet. Je klant is op zoek naar service en gemak. Stel jezelf dan ook de vraag: ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten gemakkelijk aan mijn product of dienst kunnen komen?’.

Promotie

Omschrijf hoe je je product gaat promoten en hoe je interactie aangaat met je klanten. Dit kan op allerlei manieren en via verschillende kanalen. Online marketing wordt hierbij steeds belangrijker, omdat er steeds meer producten online worden gekocht. Zorg dan ook dat je website goed vindbaar is, er verzorgd uitziet en gebruik social media om met je klanten te communiceren.

Presentatie

Hoe presenteer je je product of dienst? Uitstraling en imago beïnvloeden de keuze van je klant. Je klant wil zich graag identificeren met je product of bedrijf. Laat je presentatie goed aansluiten bij de rest van je marketingmix. Ook hier zet je online marketing in. Met je website en socialmediakanalen bepaal je voor een belangrijk deel de uitstraling van je bedrijf.

Personeel

Deze P gebruik je alleen als je personeel in dienst hebt of wilt nemen. Beantwoord vragen voor jezelf als: ‘Hoe ziet mijn personeelsbeleid eruit? Welke kennis en vaardigheden moet mijn personeel hebben? Wat verwacht ik van de klantvriendelijkheid?’.

Zorg altijd voor een goede samenhang tussen alle marketinginstrumenten. En houd zicht op je concurrenten. Welke marketingmix gebruiken zij? Kun je daar iets van leren?

5. Stel je budget vast

In je budget stel je vast hoeveel geld je wilt uitgeven aan marketing. Dit bereken je door te kijken naar je marketingdoelen. Wat is er voor nodig om deze doelen te bereiken en hoeveel budget heb je hiervoor nodig? Je kunt je budget ook op een andere manier berekenen. Bijvoorbeeld door een percentage van je (verwachte) omzet te reserveren. Of je neemt genoegen met wat je overhoudt op je begroting en dat wijs je aan marketing toe. Als je weet hoeveel je concurrenten uitgeven aan marketing kun je ook daarop je budget afstemmen.

6. Maak een planning

Schrijf uit wanneer je welke marketingactiviteiten gaat ondernemen, zodat je je marketingdoelstellingen haalt. Zet in je planning ook wanneer je controleert hoe ver je bent met het behalen van je doelstellingen. Op deze momenten heb je de mogelijkheid om budget en taken bij te sturen als dit nodig blijkt.

Meer weten over (online) marketing? Bezoek onze marketingpagina.

Juliëtte Geers

Als KVK-adviseur informeer ik ondernemers vooral over online marketing. Ik schrijf voor KVK.nl en KVK-nieuwsbrieven. Volg mij op LinkedIn voor enthousiaste en praktische posts over online klanten bereiken.

InspiratiePage