Zzp'en vanuit het buitenland

Denk je erover om je bedrijf vanuit het buitenland voort te zetten? Omdat je tijdelijk in het buitenland gaat wonen of gaat emigreren? Als zzp'er kun je overal ter wereld je werk doen. Soms heb je alleen een goede internetverbinding nodig. Waar let je op bij de registratie van je onderneming? We vroegen het Dédé van Es, teamleider Backoffice bij KVK. Zijn belangrijkste advies: "Neem tijdig contact op met KVK bij verhuizing naar het buitenland."
Dédé van Es, teamleider backoffice KVK (Foto: IXI Bedrijfsfotografie)
Dédé van Es, teamleider backoffice KVK (Foto: IXI Bedrijfsfotografie)

Wekelijks krijgt KVK enkele tientallen meldingen van personen die naar het buitenland verhuizen en bij KVK staan ingeschreven. Soms is het buitenlandse adres bekend, soms niet. KVK probeert dan in contact te komen met de ondernemer om te achterhalen of de onderneming blijft bestaan.

Van Es licht toe: "KVK ontvangt per week zo’n 3.000 meldingen van gemeenten over de Basisregistratie Personen (BRP). Deze meldingen gaan over verhuizingen van personen binnen Nederland en naar het buitenland. KVK checkt of het zaakadres hetzelfde is als het privé-adres. Bij een verhuizing binnen Nederland, maken wij van het nieuwe privé-adres het zaakadres als dat past bij de activiteiten van het bedrijf. Denk aan de ambulante kapper, journalist en de adviseur die werkt vanuit zijn huisadres. Natuurlijk informeren wij de ondernemer hierover. En bij twijfel nemen we contact op."


Kun je bij KVK ingeschreven blijven?

Van Es legt uit: "Blijven er feitelijke activiteiten in Nederland bestaan? Nee? Dan schrijven wij het bedrijf uit. Als er wel activiteiten in Nederland zijn blijft de inschrijving in het Nederlandse Handelsregister bestaan. Neem tijdig met KVK contact op om te bespreken wat je situatie is en hiervoor oplossingen te zoeken. Soms geeft iemand als vestigingsadres het Nederlandse adres van een opdrachtgever, boekhouder of accountant op. Je staat al snel op achterstand als je achteraf nog zaken moet regelen en allerlei dingen moet gaan uitleggen."

Noem eens een paar voorbeelden?

"Naast deze voorbeelden bekijken we elke situatie apart" stelt van Es.

Adviseur

Het zaakadres en privé-adres zijn beiden in Frankrijk en de onderneming blijft in het Nederlandse Handelsregister staan. Dit komt voor wanneer er activiteiten in Nederland zijn. Bijvoorbeeld als een adviseur regelmatig lezingen geeft in Nederland. Dit moet hij wel aannemelijk maken.

Journalist

Een onderneemster verhuist naar de Verenigde Staten (VS). Levert zij vanuit de VS teksten aan Nederlandse media? Dan zijn er feitelijk geen werkzaamheden in Nederland. Dus wordt dit bedrijf uitgeschreven uit het Nederlandse Handelsregister.

Stukadoor

Een ondernemer verhuist naar Oost-Europa. In de meeste gevallen schrijven wij het bedrijf uit. Doet hij een grote klus in Nederland, dan is inschrijving in Nederland mogelijk. We vragen hem wel om dit aan te tonen.

Webwinkel

De eigenaar verhuist naar Azië. Er zijn geen activiteiten meer in Nederland, dus volgt uitschrijving uit het Nederlandse Handelsregister. Het maakt niet uit of het een webwinkel met .nl of .com is.

Maakt het uit naar welk land je verhuist?

"Bij privéverhuizingen naar onze directe buurlanden Duitsland, Engeland, België, Luxemburg en Frankrijk blijft de registratie in het Nederlandse Handelsregister vaker bestaan. Want dan is het aannemelijker dat er in Nederland nog feitelijke activiteiten zijn. Bij landen verder weg wordt dit lastiger."

Is er verschil tussen eenmanszaak en bv?

"Voor de onderneming zelf maakt het geen verschil. De vraag is waar de feitelijke activiteiten plaatsvinden. De rechtspersoon 'bv' staat in het Nederlandse Handelsregister ingeschreven. De onderneming van deze rechtspersoon kan een buitenlands adres hebben als er in Nederland activiteiten blijven bestaan. Maar wanneer er geen activiteiten meer in Nederland zijn, staat deze rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister zonder onderneming in Nederland. Zzp'ers die vanuit een bv werken, raad ik dan ook aan met een accountant om tafel te gaan zitten."

Maakt je verblijfsduur in het buitenland uit?

"Een grens is hier moeilijk te trekken. Bij een duurzaam vertrek uit Nederland hoort een bedrijf in principe niet meer in het Nederlandse Handelsregister ingeschreven te staan."

Belangrijkste tip voor zzp'ers

Neem tijdig contact op met KVK en bespreek je plannen met je boekhouder of accountant en de Belastingdienst.

Meer lezen

Inschrijven, wijzigen en uitschrijven bij KVKBedrijf starten in het buitenlandLandenoverzicht RVOBuitenlandse registers
InfoPage