Zakendoen met Spanje, dit moet je weten

Nederlanders houden van de Spaanse zon en gastvrijheid van Spanjaarden. Dit maakt zakendoen met Spanje aangenaam. De economie draait vooral op de toeristen- en horecasector. Deze sectoren zijn de afgelopen twee jaar hard geraakt door de coronacrisis. Deze crisis zorgt voor een versnelde groei van branches als tweewielers, digitale veiligheid, automatisering, vergroening en gezondheidszorg.

De omvang van de afzetmarkt, de sterke financiële sector en het feit dat Spanje de vierde economie van de eurozone is maken dat veel Nederlandse ondernemers al actief zijn op de Spaanse markt. In dit artikel lees je meer over zakelijke kansen die Spanje biedt en welke regels gelden wanneer je goederen en diensten importeert of exporteert.

Actueel

Corona

Een overzicht van actuele informatie en maatregelen in Spanje vind je op de website van de Rijksoverheid. RVO beantwoordt veelgestelde vragen over het coronavirus in Spanje.

Wederzijdse handel

Nederland en Spanje zijn belangrijke handelspartners voor elkaar. De belangrijkste economische sectoren in Spanje zijn de toeristen-, horeca- en financiële sector. Spanje is na Duitsland de tweede automobielproducent van de EU.

Volgens cijfers van het CBS exporteerden Nederlandse ondernemers in 2021 goederen ter waarde van ruim 18 miljard euro naar Spaanse afnemers. In 2020 was deze waarde 14,4 miljard euro. De belangrijkste exportproducten die van Nederland naar Spanje gaan zijn medicinale en farmaceutische producten en elektrische apparaten.

In 2021 bedroeg de totale importwaarde volgens cijfers van het CBS ruim 10 miljard euro. Dit vergeleken met 8,4 miljard euro in 2020. De voornaamste importproducten zijn groenten en fruit, ruwe aardolie en aardolieproducten.

In StatLine, de databank van het CBS, zie je welke producten Nederland in- en uitvoert. Je kunt vervolgens filteren op landniveau. Gebruik deze handelscijfers in je marktonderzoek en ontdek nieuwe zakelijke kansen in Spanje. RVO geeft ook informatie over de wederzijdse handel tussen Nederland en Spanje.

Kansrijke sectoren

Met ruim 47 miljoen inwoners is Spanje de vierde grootste economie in de EU. Ondanks de economische krimp door corona versnelde de pandemie al in gang gezette ontwikkelingen. Denk aan digitale veiligheid, automatisering en vergroening.

De komende jaren investeert Spanje in deze sectoren door inzet van geld uit het Europese herstelfonds. Dit biedt kansen voor leveranciers van onder andere technologie en software.

Voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de fietssector of innovatieve oplossingen aanbieden voor e-mobiliteit en het behandelen en zuiveren van drinkwater biedt Spanje ook mogelijkheden. Over deze en andere kansrijke sectoren geeft RVO marktinformatie.

Marktentree

In Spanje staan bedrijven geregistreerd in het Registros Mercantiles. Online kun je tegen betaling informatie opvragen bij Colegio de Registradores. Zo weet je ook of de persoon waarmee je spreekt beslissingsbevoegd is.

Spaans personeel aanstellen of inhuren vergemakkelijkt het zakendoen. Andere mogelijkheden zijn een Spaanse handelsagent of distributeur aanstellen, verkopen via een webshop of een eigen vestiging openen. Handelsagenten hebben in Spanje een beschermde positie. Ze moeten zichzelf registreren bij de Vereniging van Spaanse handelsagenten van hun woonplaats. En ze moeten zich aansluiten bij een beroepsorganisatie en zichzelf inschrijven in het handelsregister. RVO geeft informatie over handelscontracten in Spanje.

Vestiging openen

Een Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) is een ondersteuningsdesk voor ondernemers. Deze desk biedt je onlinehulp, bijvoorbeeld bij het digitaal aanmelden van je bedrijf. Bepaal welk type bedrijf je wilt opzetten. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of branche office. En breng de fiscale en juridische regels hiervoor in kaart, zoals de btw en lokale belastingen. Afhankelijk van je rechtsvorm en bedrijfsactiviteit bestaat het oprichten van een onderneming uit een aantal stappen.

Contacten leggen

Het is in Spanje gebruikelijk dat je zakenpartners eerst persoonlijk leert kennen voordat je zakendoet. Beursbezoek en -deelname geven je inzicht in de Spaanse markt. Je legt hier je eerste zakelijke contacten en bouwt zo een netwerk op. Tradeshows Spain en Auma hebben een overzicht van lokale (digitale) beurzen en tentoonstellingen.

Ondersteuning

Verschillende organisaties ondersteunen je bij je zoektocht naar geschikte partners, al dan niet tegen betaling.

  • Enterprise Europe Network (EEN) vormt een professioneel netwerk van 600 organisaties in 70 landen waaronder Spanje. In de digitale databank van EEN staan profielen van Spaanse bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners.
  • RVO helpt bij het vinden van betrouwbare Spaanse zakenpartners en gebruikt hiervoor haar buitenlandnetwerk, waaronder ambassades en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). RVO maakt een overzicht van zakenpartners voor je op basis van je specifieke vragen en eisen. Ook een persoonlijke introductie is mogelijk.

Zakelijke cultuur

Eten is belangrijk in Spanje. Spanjaarden doen vaak zaken tijdens de lunch of het diner. In de zomer beginnen bedrijven vaak vroeg en wordt 's middags niet gewerkt. Veel bedrijven sluiten op vrijdagmiddag en sommige in de gehele maand augustus.

Spanje heeft regionale cultuurverschillen. In het noorden zijn de Spanjaarden serieuzer en in het zuiden wat losser en toegankelijker. Op de werkvloer zie je de hiërarchie terug in de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Zo zeg je in Nederland wat je denkt, ook tegen je baas. In Spanje gebeurt dit niet snel.

Spreek je geen Spaans, neem dan bij je zakelijke afspraken een tolk mee. Meestal spreekt alleen de jongere generatie Spanjaarden de Engelse taal. Laat je offerte, website, teksten en folders in het Spaans vertalen, zo kom je serieus en professioneel over op je zakenpartner. Er zijn meer do’s en don’ts.

Afspraken schriftelijk vastleggen

Breng een offerte uit aan je mogelijke Spaanse klant. De offerte is een voorstel tot leveren van je producten. Je potentiële klant kan jouw offerte accepteren, afwijzen of erover onderhandelen. Komt het tot een deal, dan leg je de afspraken met je Spaanse partners schriftelijk vast in een contract. In het contract staan onder andere afspraken over de prijs, de manier van betalen en het afhandelen van geschillen. Spreek ook een Incoterms®-regel af. Zo is duidelijk wie van beiden verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens dit vervoer.

De ICC, de International Chamber of Commerce, beschikt over diverse modelcontracten. Laat een jurist met kennis van het Spaanse recht het contract beoordelen. Doe dit voordat je ondertekent.

Goederen exporteren

Binnen de EU zijn geen fysieke grenzen. Er geldt een vrij verkeer van goederen. Je doet geen uitvoeraangifte bij de douane en je klant betaalt geen invoerrechten. Wanneer jijzelf en je klant allebei een geldig btw-identificatienummer hebben, pas je meestal het 0%-tarief toe voor de btw. Je Spaanse klant berekent de Spaanse btw en draagt deze af. Wanneer je Spaanse klant geen btw-id heeft, factureer je met Nederlandse btw.

Als je accijnsgoederen exporteert, draagt je Spaanse klant accijns af. Wanneer je klant een Spaanse consument is, ben je verantwoordelijk voor het betalen van de Spaanse accijns. Voor de btw-heffing over accijnsgoederen gelden afwijkende regels. Op de website van de Spaanse douane vind je meer informatie over de producten waarover Spanje accijns heft.

Wetten en regels voor producten

Nederland en Spanje behoren allebei tot de EU, waardoor wet- en regelgeving voor producten grotendeels gelijk is. Aanvullend kunnen lidstaten nationale regels opleggen.

Goederen importeren

Goederen die je koopt van ondernemers uit andere EU-landen zijn voor de btw meestal belast in Nederland. Een invoeraangifte is niet nodig en je betaalt geen invoerrechten. Van je Spaanse leverancier ontvang je in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. De verschuldigde btw bereken je zelf en geef je op in je btw-aangifte.

Als je bier of wijn importeert uit Spanje betaal je Nederlandse accijns. Er zijn meer producten waarover je accijns betaalt. Op frisdrank, vruchten- en groentesappen en mineraalwater uit Spanje betaal je in Nederland verbruiksbelasting.

Bij import van producten als een personenauto, motor of bestelauto uit Spanje betaal je bpm en btw. De Belastingdienst geeft informatie over de btw bij import van specifieke goederen en in bijzondere situaties uit een ander EU-land.

Europese wetten en regels

Producten die in Spanje zijn toegelaten, mag je ook op de Nederlandse markt verkopen. Alleen als de veiligheid van de consument of het milieu in gevaar komt mag de overheid de verkoop van het product verbieden. Houd rekening met de Nederlandse Warenwet als je producten in Nederland wilt verkopen. Daarin staat de veiligheid van consumentenproducten centraal. Zo geldt bijvoorbeeld dat etikettering van voedingsmiddelen in de Nederlandse taal verplicht is. In het artikel ‘Invoerbeperkingen en invoervoorschriften’ lees je voor welke producten aanvullende regels gelden.

Houd rekening met productaansprakelijkheid. Als producent ben je binnen de EER, de Europese Economische Ruimte, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je product. Dit geldt ook als je producten inkoopt in een ander EER-land en je hangt er een eigen label of merknaam aan. Verder ben je aansprakelijk als je geïmporteerde producten van buiten de EER verkoopt binnen de EU.

Dienstverlening

Als Nederlandse dienstverlener mag je jouw diensten in Spanje aanbieden. Je hebt geen werkvergunning nodig en kunt aan de slag zonder lokale vestiging. Er gelden wel regels voor het verrichten van diensten.

Vergunningsplicht

Net als in Nederland mag je in Spanje niet alle beroepen vrij uitoefenen. Wat je hiervoor moet regelen hangt af van hoe vaak en hoe lang je diensten in Spanje gaat verrichten. Voor bepaalde beroepen moet je jouw vakbekwaamheid aantonen. Zoals bij het uitvoeren van werkzaamheden in de bouw. Ga na of dit ook voor jouw branche geldt. Met een EU-verklaring van KVK toon je aan dat Nederlandse diploma’s en dus de vakbekwaamheid overeenkomen met de verplichtingen in Spanje.

Elke EU-lidstaat, ook Spanje, heeft een Point of Single Contact. Bij dit centrale contactpunt kun je terecht met vragen over lokale regels voor tijdelijke dienstverlening. Daarnaast geeft het contactpunt informatie over erkenning van beroepskwalificaties en gereguleerde beroepen en over het lokaal oprichten van een bedrijf.

Detachering en posting

Bij detachering gaat een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk werken in een ander land. Tijdens het verblijf blijft de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer in stand. Als dit plaatsvindt in een ander EU-land, zoals Spanje, spreek je van een ‘posted worker’. Hiervoor gelden posting-regels. Deze regels houden in dat je voorafgaand aan je werkzaamheden in Spanje melding moet doen van je werkzaamheden en een lokaal vertegenwoordiger moet aanstellen. Het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid informeert je over de Spaanse regels voor posting.

Gedetacheerde werknemers hebben doorgaans dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten als andere lokale werknemers. Je werknemers vallen onder de Spaanse arbeidsvoorwaarden mits deze gunstiger zijn dan Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Sociale zekerheid

Met een A1/certificate of coverage toon je aan dat je sociaal verzekerd bent in Nederland. Dit certificaat vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je betaalt in Spanje dan geen sociale premies.

Belastingen

Of je btw in rekening moet brengen aan je Spaanse klant hangt af van het soort klant waar je de dienst aan verleent. Bij dienstverlening aan een particulier breng je doorgaans Nederlandse btw in rekening. Wanneer je opdrachtgever een bedrijf is, breng je geen btw in rekening. Je verlegt deze dan naar je afnemer. Je Spaanse klant berekent in dit geval zelf de btw en geeft deze lokaal aan. Voor sommige diensten gelden afwijkende btw-regels.

Als je werknemer in een periode van twaalf maanden meer dan 183 dagen werkt vanuit een Spaanse vestiging betaal je Spaanse inkomstenbelasting. Deze bereken je vanaf de eerste dag. Dit is geregeld in de 183-dagenregeling.