Zakendoen met Spanje, dit moet je weten

Nederlanders houden van de Spaanse zon en gastvrijheid van Spanjaarden. Dit maakt zakendoen met Spanje aangenaam. De economie draait vooral op de toeristen- en horecasector. Gevolgd door de industrie. De coronacrisis zorgde voor een versnelde groei van branches als tweewielers, digitale veiligheid, automatisering, vergroening en gezondheidszorg.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Veel Nederlandse ondernemers zijn al actief op de Spaanse markt. Dit komt door de omvang van de afzetmarkt en de sterke financiële sector. Daarnaast is Spanje de vierde economie van de EU. In dit artikel lees je meer over zakelijke kansen die Spanje biedt. En de regels die je tegenkomt bij de import en export van goederen en diensten.

Handel met Spanje

Nederland en Spanje zijn belangrijke handelspartners voor elkaar. De belangrijkste economische sectoren in Spanje zijn de toeristen-, horeca- en financiële sector. Spanje is na Duitsland de tweede automobielproducent van de EU.

Volgens cijfers van het CBS exporteerden Nederlandse ondernemers in 2023 goederen ter waarde van meer dan 28,6 miljard euro naar Spaanse afnemers. In 2022 was deze waarde iets meer dan 28 miljard euro. De belangrijkste exportproducten die van Nederland naar Spanje gaan zijn aardolieproducten, diverse fabricaten en elektrische apparaten.

In 2023 bedroeg de totale importwaarde volgens cijfers van het CBS iets meer dan 15 miljard euro. Dit vergeleken met 15,3 miljard euro in 2022. De voornaamste importproducten zijn groenten en fruit, ruwe aardolie en aardolieproducten.

In StatLine zie je welke producten Nederland in- en uitvoert. Dit is de databank van het CBS. Gebruik deze cijfers in je marktonderzoek en ontdek nieuwe zakelijke kansen in Spanje. 

Kansrijke sectoren

Met ruim 47 miljoen inwoners is Spanje de vierde grootste economie in de EU. Ondanks de economische krimp door corona versnelde de pandemie al in gang gezette ontwikkelingen. Denk aan digitale veiligheid, automatisering en vergroening.

De komende jaren investeert Spanje in deze sectoren door inzet van geld uit het Europese herstelfonds. Dit biedt kansen voor leveranciers van onder andere technologie en software.

Ook biedt Spanje mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de fietssector. Kansen zijn er ook voor bedrijven die innovatieve oplossingen aanbieden voor e-mobiliteit. En voor de behandeling en zuivering van drinkwater. Over deze en andere kansrijke sectoren geeft RVO marktinformatie.

De Spaanse markt

In Spanje staan bedrijven ingeschreven in het Registros Mercantiles. Online vraag je tegen betaling informatie op bij Colegio de Registradores. Bekijk ook of je gesprekspartner beslissingsbevoegd is. 

Spaans personeel aanstellen of inhuren vereenvoudigt het zakendoen. Andere mogelijkheden zijn samenwerken met een Spaanse handelsagent of distributeur, verkopen via een webshop of je start een eigen bedrijf in Spanje.

Handelsagenten hebben in Spanje een beschermde positie. Ze registreren zichzelf bij de Vereniging van Spaanse handelsagenten van hun woonplaats. En sluiten zich aan bij een beroepsorganisatie. Ook schrijven ze zichzelf in het handelsregister in. Dit zijn verplichte stappen voor handelsagenten in Spanje. 

Vestiging openen

Een Punto de Atención al Emprendedor (PAE) ondersteunt ondernemers. Dit bureau biedt je onlinehulp. Bijvoorbeeld bij de digitale aanmelding van je bedrijf. Bepaal vooraf de rechtsvorm van je onderneming. Een eenmanszaak of branche office bijvoorbeeld. En breng de fiscale en juridische regels hiervoor in kaart, zoals Spaanse belastingen. Het oprichten van een bedrijf bestaat uit enkele stappen. Deze stappen hangen af van je rechtsvorm en bedrijfsactiviteit. 

Contacten leggen

Het is in Spanje normaal dat je zakenpartners eerst persoonlijk leert kennen voordat je zakendoet. Beursbezoek en -deelname geven je inzicht in de Spaanse markt. Je legt hier je eerste zakelijke contacten en bouwt zo aan je netwerk. Op Tradeshows Spain en Auma vind je overzichten van beurzen en tentoonstellingen in Spanje.

In onderstaande video zie je hoe Guido en Pascal hun leverancier in Spanje vonden. 

Leverancier vinden in vier stappen

Ondersteuning

Verschillende organisaties ondersteunen je bij je zoektocht naar geschikte partners. Soms betaal je hiervoor. 

  • Enterprise Europe Network (EEN) vormt een professioneel netwerk van organisaties in landen waaronder Spanje. In de digitale databank van EEN staan profielen van Spaanse bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners.
  • RVO helpt je bij het vinden van betrouwbare Spaanse zakenpartners. Hiervoor gebruikt RVO het buitenlandnetwerk. Bijvoorbeeld via ambassades en Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). RVO maakt op je verzoek een overzicht van zakenpartners. Ook een persoonlijke introductie is mogelijk.

Zakelijke cultuur

Eten is belangrijk in Spanje. Spanjaarden doen vaak zaken tijdens de lunch of het diner. In de zomer beginnen bedrijven vaak vroeg en in de middag werken ze niet. Veel bedrijven sluiten op vrijdag-middag en sommige in de gehele maand augustus.

Spanje heeft regionale cultuurverschillen. In het noorden zijn de Spanjaarden serieuzer. In het zuiden wat losser en toegankelijker. Op de werkvloer is de rangorde in functie belangrijk. In Nederland kom je uit voor je mening. Ook tegen je baas. In Spanje gebeurt dit niet snel.

Spreek je geen Spaans? Neem dan bij je zakelijke afspraken een tolk mee. Meestal spreekt alleen de jongere generatie Spanjaarden Engels. Laat je offerte, website, teksten en folders in het Spaans vertalen. Dan kom je serieus en professioneel over op je zakenpartner. Er zijn meer do’s en don’ts.

Afspraken schriftelijk vastleggen

Breng een offerte uit aan je mogelijke Spaanse klant. De offerte is een voorstel tot levering van je producten. Je klant accepteert je offerte, wijst deze af of gaat erover onderhandelen. Komt het tot een deal, dan leg je de afspraken met je Spaanse partners schriftelijk vast in een contract. In het contract staan onder andere afspraken over de prijs, de manier van betalen en de afhandeling van geschillen. Spreek ook een Incoterms®-regel af. Zo is duidelijk wie van beiden het vervoer moet regelen. En wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens dit vervoer.

De ICC heeft verschillende modelcontracten. ICC staat voor International Chamber of Commerce. Laat een jurist met kennis van het Spaanse recht het contract beoordelen. Het liefst voordat je ondertekent.

Goederen exporteren

In de EU zijn voor het zakendoen geen echte grenzen. Er is vrij verkeer van goederen. Je doet geen uitvoeraangifte bij de douane. En je klant betaalt geen invoerrechten. Wanneer jij en je klant allebei een geldig btw-identificatienummer hebben, pas je meestal het 0%-tarief toe voor de btw. Je Spaanse klant berekent de Spaanse btw en betaalt deze. Wanneer je Spaanse klant geen btw-id heeft, factureer je met Nederlandse btw.

Als je accijnsgoederen exporteert, betaalt je Spaanse klant accijns. Wanneer je klant een Spaanse consument is, ben je verantwoordelijk voor het betalen van de Spaanse accijns. Er zijn andere regels voor de btw-heffing over accijnsgoederen. De Spaanse douane geeft informatie over de heffing van accijns op producten in Spanje.  

Wetten en regels voor producten

Nederland en Spanje zijn allebei EU-landen. De meeste wetten en regels voor producten zijn hetzelfde. Soms hebben lidstaten nationaal extra regels:   

Goederen importeren

Goederen die je koopt van ondernemers uit andere EU-landen zijn voor de btw meestal belast in Nederland. Een invoeraangifte is niet nodig en je betaalt geen invoerrechten. Van je Spaanse leverancier ontvang je in de meeste gevallen een factuur met 0% btw. De verschuldigde btw bereken je zelf en geef je op in je btw-aangifte.

Als je bier of wijn importeert uit Spanje betaal je accijns in Nederland. Er zijn meer producten waarover je accijns betaalt. Op frisdrank, bronwater, vruchten- en groentesappen uit Spanje betaal je in Nederland verbruiksbelasting.

Bij import van producten als een personenauto, motor of bestelauto uit Spanje betaal je bpm en btw. De Belastingdienst geeft informatie over de btw bij import van bijzondere producten uit andere EU-landen. 

Europese wetten en regels

Producten die in Spanje verkocht worden, mag je ook op de Nederlandse markt verkopen. Soms verbiedt de overheid de verkoop van producten. Een verbod mag alleen als de veiligheid van de consument in gevaar komt. Of het milieu. Houd rekening met de Nederlandse Warenwet als je producten in Nederland wilt verkopen. Daarin is de veiligheid van consumentenproducten het belangrijkste. Zo moeten etiketten op voedingsmiddelen in de Nederlandse taal zijn. In het artikel ‘Regels en beperkingen bij de import van producten’ lees je welke producten extra regels hebben. 

Houd rekening met productaansprakelijkheid. Als producent ben je binnen de EER aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je product. EER staat voor Europese Economische Ruimte. Dit is ook zo als je producten inkoopt in een ander EER-land en hieraan een eigen label of merknaam geeft. Verder ben je aansprakelijk als je geïmporteerde producten van buiten de EER verkoopt binnen de EU.

Dienstverlening

Als Nederlandse dienstverlener mag je diensten in Spanje aanbieden. Je hebt geen werkvergunning of Spaans bedrijf nodig. Er zijn wel regels voor het verrichten van diensten.

Vergunningsplicht

Net als in Nederland mag je in Spanje niet alle beroepen vrij uitoefenen. Soms moet je hiervoor dingen regelen. Dit hangt af van het aantal keer dat je diensten in Spanje verricht. En hoeveel maanden je daarvoor in Spanje verblijft. Voor bepaalde beroepen heb je een vakbekwaamheid nodig. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden bijvoorbeeld. Ga na of dit ook zo is in jouw branche. Vakbekwaamheid bewijs je met een EU-verklaring van KVK. 

Elke EU-lidstaat heeft een Point of Single Contact. Dit centrale contactpunt helpt je met vragen over nationale regels voor tijdelijke dienstverlening. Daarnaast geeft het contactpunt informatie over erkenning van beroepskwalificaties en gereguleerde beroepen. En over het nationaal oprichten van een bedrijf.

Detachering en posting

Bij detachering gaat een werknemer voor zijn werkgever tijdelijk werken in een ander land. Tijdens het verblijf blijft de huidige arbeidsovereenkomst van de werknemer in stand. Als dit plaatsvindt in een ander EU-land spreek je van een ‘posted worker'. Hiervoor zijn posting-regels. Voordat je met je werkzaamheden in Spanje begint, meld je deze aan. Verder stel je een vertegenwoordiger in Spanje aan. Het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid informeert je over de Spaanse regels voor posting.

Gedetacheerde werknemers hebben meestal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechten als andere nationale werknemers. Je werknemers vallen onder de Spaanse arbeidsvoorwaarden als deze gunstiger zijn dan die in Nederland. 

Sociale zekerheid

Met een A1/certificate of coverage bewijs je dat je een sociale verzekering in Nederland hebt. Dit certificaat vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je betaalt in Spanje dan geen sociale premies.

Belastingen

Het soort klant bepaalt of je btw in rekening brengt aan je Spaanse klant. Bij dienstverlening aan een particulier breng je meestal Nederlandse btw in rekening. Wanneer je opdrachtgever een bedrijf is, breng je geen btw in rekening. Je verlegt deze dan naar je afnemer. Je Spaanse klant berekent in dit geval zelf de btw en geeft deze in Spanje aan. Sommige diensten hebben andere btw-regels.

Je werknemers mogen in een periode van twaalf maanden niet meer dan 183 dagen in Spanje werken. Als ze wel meer dagen werken vanuit je bedrijf in Spanje betaal je Spaanse inkomstenbelasting. Deze bereken je vanaf de eerste dag. Dit staat in de 183-dagenregeling.