Afspraak: VvE, stichting of vereniging inschrijven

Een stichting, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of VvE richt je op bij notariële akte. Na de oprichting regelt de notaris de inschrijving in het Handelsregister en het UBO-register. Alleen als er binnen de vereniging commerciële activiteiten zijn moet je langskomen voor een afspraak om de inschrijving definitief te maken.

Voorbereiding op je afspraak 

Met commerciële activiteiten bedoelen we bijvoorbeeld het beheer van een kantine, cafetaria of boekwinkel. Is dit bij jouw vereniging het geval? Maak dan een afspraak om langs te komen bij KVK. 

Vul voor de afspraak de volgende formulieren in: 

 • Formulier 5: Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars. 
 • Formulier 8: Inschrijving onderneming van een rechtspersoon. 
 • Formulier 11: Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon. 
 • Wil je een stichting inschrijven? Vul dan ook formulier 31 in: Inschrijving UBO voor stichting. 
 • Wil je een vereniging inschrijven? Vul dan ook formulier 33 in: Inschrijving UBO voor coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging.

Per formulier staat aangegeven welke documenten je eventueel mee moet nemen naar de afspraak.

Meenemen naar je afspraak 

Via onderstaande knop ‘Inloggen met DigiD’ plan je je afspraak in. Neem naar je afspraak de volgende documenten mee: 

 • Alle ingevulde formulieren die nodig zijn voor jouw stichting of vereniging.
 • Indien nodig: een door 2 partijen ondertekende kopie van je huur- of koopovereenkomst of een toestemmingsverklaring.
 • De benodigde documenten voor het inschrijven van UBO's. 
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • De originele notariële akte

Over je afspraak 

 • Je kunt bij ieder KVK-kantoor een afspraak maken. 
 • Plan je afspraak ruim in. Door drukte bij KVK kan de wachttijd oplopen. 
 • Voor de inschrijving van de onderneming met een nieuw KVK-nummer geldt een inschrijfvergoeding.

Veelgestelde vragen

Bij Hulp & Contact vind je alle veelgestelde vragen over DigiD

Ja, dat kan. Iedereen die een DigiD heeft kan voor zichzelf óf voor een vriend, familielid of cliënt een afspraak maken om een nieuwe functionaris in te schrijven bij een onderneming. Houd wel rekening met de volgende zaken:

 • De nieuwe functionaris moet zich legitimeren op een KVK-kantoor.
 • Hij/zij moet een volledig ingevuld formulier, ondertekend door een al geregistreerde functionaris meenemen.
 • Hij/zij moet een kopie van de legitimatie van die functionaris meenemen.

Sinds 1 juli 2008 zijn VvE's verplicht zich in het Handelsregister in te schrijven. Een nieuw opgerichte VvE schrijft de notaris voor je in.

VvE inschrijven bij KVK

Wil je zelf een VvE inschrijven? verzamel dan de volgende documenten:

 • het inschrijfformulier voor VvE's (formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars)
 • het inschrijfformulier voor de functionarissen van de VvE (formulier  22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE
 • een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008
 • een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008 
 • een kopie van de door de bestuurder(s) getekende notulen van de vergadering waaruit de benoeming van de bestuurder(s) blijkt
 • een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren

* gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Heb je de splitsingsakte niet? Bestel dan tegen betaling een kopie bij het Kadaster.

Inschrijfformulieren en documenten aanleveren

Stuur de formulieren en documenten naar het KVK-postadres

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid richt je op bij de notaris. Na de oprichting regelt de notaris meestal de inschrijving in het Handelsregister.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid richt je niet op bij de notaris. Je bent ook niet verplicht deze vereniging in te schrijven bij KVK. Wij raden je aan om de vereniging toch in te schrijven. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Door inschrijving in het Handelsregister beperken bestuursleden hun aansprakelijkheid. Na inschrijving zijn zij slechts hoofdelijk aansprakelijk als eventuele schuldeisers aantonen dat de vereniging niet aan haar verplichtingen voldoet.

Documenten voor inschrijving vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Wil je zelf de vereniging inschrijven in het Handelsregister? Verzamel voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid onderstaande documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres.

 • Formulier 5: Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars.
 • Formulier 22: Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder.
 • Een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van statuten op schrift als deze zijn gemaakt (dus op iedere pagina een paraaf met op de laatste pagina de handtekening van de bestuurder(s).

Formulieren

Op onze website vind je de benodigde formulieren.

Bevestiging en inschrijfkosten

Na registratie ontvang je van ons per post een schriftelijke bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de eenmalige inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

​Een stichting richt je op bij notariële akte. De notaris regelt na de oprichting de inschrijving in het Handelsregister en het UBO-register.

Zelf de stichting inschrijven
Wil je zelf de stichting inschrijven in het Handelsregister? Verzamel de volgende documenten en verstuur deze naar het KVK-postadres:

 • een gewaarmerkt afschrift notariële akte van oprichting
 • formulier 5 Inschrijving stichting, vereniging of vereniging van eigenaars
 • formulier 22 Functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming
 • formulier 31 Inschrijving UBO voor stichting (op het formulier staat welke bijlagen je moet meesturen)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere bestuurder

Formulieren
Alle benodigde formulieren download je via onze website.

Bevestiging en inschrijfkosten
Na registratie ontvang je per post een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. Je kunt direct een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® aanvragen.

Je kunt je afspraak tot het laatste moment verzetten of afzeggen. Houd er wel rekening mee dat als je je afspraak op het laatste moment verzet of afzegt, je het tijdslot voor anderen bezet houdt.

Op het moment dat je een afspraak maakt, krijg je een bevestigingsmail van KVK. In deze mail staat een link waarmee je je afspraakgegevens kunt bekijken. Ook kun je via de link je afspraak verzetten of afzeggen. Kun je de mail niet vinden? Kijk voor de zekerheid ook in je spambox.

Het formulier dat je moet invullen neemt je stap voor stap mee door alle vragen. Zo gaat het invullen heel eenvoudig. Zie je er toch tegenop? Vraag dan iemand die je kent om hulp. Dan kunnen jullie overleggen als het toch niet helemaal duidelijk is.

Meer veelgestelde vragen vind je op onze Hulp en contact pagina. Hier staat ook vermeld hoe je contact met ons kunt opnemen.