Een onderneming overnemen of voortzetten

Het verschilt welke stappen je moet nemen om een onderneming over te nemen, over te dragen of voort te zetten in een andere rechtsvorm.