De Duitse kamer van koophandel

De bekendste en grootste Duitse kvk's zijn de regionale Industrie- und Handelskammern (IHK's). Daarnaast heeft Duitsland nog meer registers. Zoals een Handwerkskammer (HWK), Handwerksrolle, Gewerberegister en handelsregister.

Duitsland heeft meerdere registers waar bedrijven zich moeten registreren. Je bedrijfsactiviteiten en de plaats waar je bedrijf wordt gevestigd, bepalen bij welke registers je jouw bedrijf of jezelf moet inschrijven. Afhankelijk van je werkzaamheden kan zowel een inschrijving bij de HWK als IHK verplicht zijn. In dit artikel krijg je uitleg over waar je jouw bedrijf moet aanmelden als je een onderneming in Duitsland opricht.

Industrie- und Handelskammer

Een regionale Industrie- und Handelskammer (IHK) is aanspreekpunt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een IHK ondersteunt starters en ervaren ondernemers met ondernemen. En geeft informatie over onderwerpen als nieuwe wet- en regelgeving, regels voor milieubescherming, nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht, arbeidsrecht, handels- en commercieel recht. Daarnaast houdt een IHK de conjunctuur en concurrentiepositie van Duitsland in de gaten. Ook informeert zij bedrijven over financieringsmogelijkheden en subsidieprogramma‘s waar zij gebruik van kunnen maken.

Lidmaatschap

Duitse bedrijven die verplicht zijn tot een lidmaatschap bij de IHK betalen hiervoor contributie. De hoogte ervan wordt niet centraal vastgesteld en kan per IHK verschillen. Een lidmaatschap bij IHK is niet nodig voor bedrijven uit de ambachtelijke sector, boeren en zogeheten vrije beroepen zoals vertalers, schrijvers en journalisten. Reden hiervoor is dat je met dit soort beroepen geen handel drijft.

Oprichting GmbH

Wanneer je een GmbH in Duitsland opricht moet de IHK de door jou gekozen naam van je GmbH goedkeuren. Dit doe je voor de daadwerkelijke oprichting van je GmbH. Na goedkeuring van de naam bekrachtigt een notaris de akte van oprichting. Pas op het moment dat je GmbH een registratie heeft in het handelsregister van het district waar de GmbH is gevestigd, heeft je bedrijf juridisch bestaansrecht.
Let op: verricht voor je formele inschrijving van de GmbH dus geen rechtshandelingen namens de GmbH.

Handelsregister

Het Duitse handelsregister is een afdeling van een bevoegde lokale rechtbank, het zogeheten Amtsgericht of Kantongerecht. Deze afdeling registreert nieuw opgerichte bedrijven en geeft een HRB-nummer af. Een HRB-nummer is vergelijkbaar met het Nederlandse KVK-nummer. Het ministerie van Justitie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen beheert de website van het Duitse handelsregister. Deze website haalt de informatie uit de regionale handelsregisters die lokaal beheerd worden. Het ministerie biedt hiermee een centrale toegang tot de handelsregisters namens de andere Duitse deelstaten.

Gewerberegister

Meteen na oprichting van je GmbH meld je jouw bedrijf, je 'Gewerbe', aan in het Gewerberegister van de gemeente waar je GmbH is gevestigd. Dit is het gemeentelijke bedrijfsregister. Dit is een ander register dan het eerdergenoemde handelsregister. Aan de inschrijving zit een ‘Gewerbesteuer’ gekoppeld. Dit is een lokale Duitse bedrijfsbelasting voor natuurlijke- en rechtspersonen die een onderneming in Duitsland hebben. Een gemeente mag dit belastingtarief zelf bepalen. Het tarief hangt doorgaans af van je bedrijfs- of ondernemingswinst.

Handwerkskammer

De Handwerkskammer (HWK) of kamer van ambachten beheert het ambachtenregister in Duitsland. Als je in Duitsland ambachtelijke activiteiten uitvoert is een melding of inschrijving in het register van ambachtelijke bedrijven verplicht. Dit register heet de ‘Handwerksrolle’ en geldt bijvoorbeeld voor tegelzetters, zonweringinstallateurs, kappers en bakkers. Voor het lidmaatschap bij de HWK betaal je een verplichte financiële bijdrage.

Wanneer geldt welk register?

In welk register je jouw bedrijf moet inschrijven hangt af van de soort activiteiten die je met je bedrijf verricht. De HWK is voor ambachten, de IHK is voor industriële bedrijven en handelaren.

Vrije beroepen drijven geen handel en schrijven zich niet in bij een van deze registers. Vrije beroepen zoals artsen, advocaten, kunstenaars en architecten moeten zich inschrijven in branchespecifieke registers, zoals de Rechtsanwaltskammer of Architektenkammer.

Bewijs van inschrijving

In Duitsland heet een KVK-uittreksel een ‘Auszug’ of 'Mitgliederbescheinigung'. Dit bewijs van inschrijving vraag je aan bij de regionale IHK, Handwerkskammer of Gewerberegister waar je bedrijf is gevestigd. Via Registers in Europa raadpleeg je Duitse registers. Hier check je ook of een Duits bedrijf staat ingeschreven.

InfoPage