Actuele ontwikkelingen exportdocumenten

Actueel nieuws over exportdocumenten bij in- en uitvoer.

  1. Aanvullend bewijs CVO voor aardolieproducten
  2. Aangepaste 'guidelines' voor afgifte CVO's
  3. Form A op invoeraangifte vervalt per 1 januari 2023
  4. Controle preferentiële oorsprong op verklaringen

1. Aanvullend bewijs CVO voor aardolieproducten

Per 5 december 2022 zijn de nadere sanctiemaatregelen betreffende het olie importverbod van de Europese Unie tegen Rusland in werking getreden. Dit heeft tot gevolg dat KVK bij de aanvraag van Certificaten van Oorsprong voor zendingen producten van GS Post 2709 (onder andere ruwe aardolie) voortaan om aanvullende informatie zal/kan vragen.
Denk hierbij aan documenten waarmee aangetoond wordt dat de producten zich in het vrije verkeer van de EU bevinden of onder het voor deze producten geldende prijsplafond vallen.
Voor producten van de GS post 2710 (onder andere aardolieproducten-, andere dan ruwe aardolie) gaan de nadere sanctiemaatregelen pas in op 5 februari 2023.
Meer informatie over de nieuwe sanctiemaatregelen lees je op de website van de Rijksoverheid, RVO heeft een actueel overzicht van de sancties en de Belastingdienst geeft informatie over de gevolgen voor je douanezaken.

2. Aangepaste ‘guidelines’ voor afgifte CVO’s

De Vereniging van Europese Kamers van Koophandel ‘Eurochambres’ heeft zogeheten guidlines voor het bepalen van de niet-preferentiële oorsprong van producten. Deze richtlijnen zijn aangepast. De wijzigingen gaan onder andere over de onderdelen ‘Minimal operations’ en de ‘Special cases of qualification for origin’.

Minimal operations

De wijziging in het onderdeel Minimal operation in de richtlijnen gaat over ontoereikende bewerkingen. Bijvoorbeeld eenvoudige assemblage, waarbij je twee producten in elkaar klikt. Hierdoor verandert de oorsprong van een product niet.

In de uitleg van de richtlijn staat nu welke handelingen in het productieproces minimaal zijn, waardoor de oorsprong van het product niet wijzigt. En ook welke handelingen meer dan minimaal zijn, waardoor de oorsprong wel wijzigt.

Special cases of qualification for origin

De wijziging in het onderdeel Special cases of qualification for origin in de richtlijnen gaat over ‘spare parts, accessoires en tools’. Dit zijn onderdelen, accessoires of gereedschappen die je meestuurt met een machine. Zonder deze meegeleverde ‘essentiële onderdelen’ werkt een machine niet. Deze onderdelen krijgen dezelfde oorsprong als die van de machine.

In de richtlijn staat nu dat essentiële onderdelen voor de machine die je nastuurt naar je klant dezelfde oorsprong krijgen als de eerder geleverde machine.

Wettelijke basis

In de Eurochambres guidelines lees je hoe je de niet-preferentiële oorsprong van producten die je uitvoert bepaalt. In artikel 61 lid 3 van het Douanewetboek van de Unie (DWU) vind je de wettelijke basis van deze oorsprongsregels. De niet-preferentiële oorsprong zet je op een Certificaat van Oorsprong (CVO) en een leveranciersverklaring van oorsprong (LVO).

3. Form A op invoeraangifte vervalt per 1 januari 2023

Met een Certificaat van Oorsprong Form A betaalde je minder invoerrechten voor het importeren van producten uit ontwikkelingslanden. Een Form A maakte onderdeel uit van het Stelsel van algemene preferenties (SAP). SAP is een handelsverdrag tussen de EU en ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen.

Het Form A is sinds 1 januari 2020 vervangen door het Attest van Oorsprong. In je invoeraangifte bij de Nederlandse Douane kun je de code voor een Form A nog wel opgeven. Vanaf 1 januari 2023 kun je deze zogeheten bescheidcode N865 niet meer in je aangifte gebruiken. De Nederlandse Douane geeft hierover meer informatie.

Landen als de VS, Japan en Australië hebben eigen handelsverdragen met ontwikkelingslanden en gebruiken nog wel het Form A. Hierdoor kom je het als internationaal ondernemer soms nog tegen.

4. Controle preferentiële oorsprong op verklaringen

Als exporteur of toeleverancier kun je nu verklaringen met daarop de preferentiële oorsprong van producten door KVK laten controleren en bevestigen. Zo weet je zeker dat de factuurverklaring of leveranciersverklaring klopt. Voor leveranciersverklaringen geldt dat de leverancier in Nederland gevestigd moet zijn. Deze pilot duurt tot 1 april 2023.

Bij export naar landen buiten de EU heb je regelmatig de preferentiële oorsprong van producten nodig. De regels hiervoor zijn ingewikkeld en verschillen vaak per land. Niet altijd wordt de juiste preferentiële oorsprong gebruikt. Hierdoor betaalt een importeur mogelijk alsnog invoerrechten en wordt de zending voor diegene duurder dan verwacht.