Starten als katten- of hondenfokker

Je denkt erover om te beginnen met het professioneel fokken van katten en honden? Hier lees je hoe je een goede start maakt als ondernemer en met welke regels je te maken krijgt.

Webinar Start eigen bedrijf

Ontdek wat er allemaal komt kijken bij het starten en runnen van je eigen bedrijf.

Bekijk het webinar

Hobby of bedrijf

Als je een keer een nestje puppy’s of kittens hebt, betekent dat niet meteen dat je ondernemer bent. Heb je vaker nestjes en probeer je daar winst mee te maken, dan kan het wel zijn dat je een bedrijf hebt. In het Besluit houders van dieren staan de regels rondom het fokken van dieren. Volgens dit besluit is er sprake van bedrijfsmatig fokken als je in een jaar meer dan twintig honden of katten verkoopt, aflevert of fokt.

KVK en de Belastingdienst zien het begrip 'bedrijf' op verschillende manieren. Zo gebruikt KVK de ondernemerscriteria. De Belastingdienst bekijkt of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Groeiende markt

Als fokker van honden of katten werk je in een groeiende markt. Zo’n groeiende markt trekt ook foute fokkers aan, die hun dieren in slechte omstandigheden fokken en houden. Jouw succes hangt af van een goede reputatie. Houd je aan regels voor huisvesting en verzorging van de dieren, vervoer, administratie, inentingen en het maximale aantal nestjes per periode.

Aantal honden- en kattenfokkers in Nederland (2017-2022)

Het aantal bij KVK geregistreerde honden- en kattenfokkers in Nederland is sinds 2017 met 45% gestegen.

Jaar (op 1 januari)Aantal
2017428
2018468
2019483
2020517
2021560
2022621

Regels bedrijfsmatig fokken

Als je bedrijfsmatig honden of katten fokt, moet je je houden aan regels en voorwaarden. Deze regels hebben onder meer te maken met registratie van de dieren, verzorging en opleidingsvereisten voor jou als fokker. Het belang van de gezondheid en het welzijn van de dieren staat voorop. De voorwaarden op een rij:

Het Besluit houders van dieren

In artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren staan de regels voor het fokken van gezelschapsdieren als honden en katten. Die regels zijn bedoeld om ernstige erfelijke afwijkingen aan het uiterlijk of gedrag te voorkomen. Ook geldt een maximum aantal nestjes binnen een bepaalde periode. Voor honden is dat één nestje per twaalf maanden. Katten mogen per twaalf maanden twee nestjes werpen en maximaal drie in een periode van 24 maanden. Daarnaast stelt het besluit eisen aan de huisvesting van dieren.

Locatie

Voor de locatie waar je bedrijfsmatig honden en katten houdt, heb je een Uniek Bedrijf Nummer (UBN) nodig. Deze kun je aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het nummer is bedoeld om verblijfsplaatsen van dieren in kaart te hebben, zodat de overheid snel kan handelen bij een crisis met dierziektes.

De gemeente waar je je wilt vestigen kan eisen stellen aan je locatie. Bijvoorbeeld een milieuvergunning of eisen in het omgevingsplan.

Opleidingsvereisten

Bij de aanvraag van je UBN en dierlocatie bij het RVO moet je een beheerder vermelden. Dat is de persoon die de dagelijkse leiding over het bedrijf heeft. Als beheerder moet je een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Hiermee bewijs je dat je weet hoe je honden of katten verzorgt en hoe je met de dieren om moet gaan. Zo’n bewijs ontvang je na het volgen van een cursus of opleiding die is opgenomen in het centraal register beroepsopleidingen Crebo van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Kennelnaam voor honden

Een kennelnaam is een soort voor- of achternaam waarmee een hond herkenbaar is en waarmee zijn fokker bekend is. Dit is dus iets anders dan je bedrijfsnaam.

Als je je aan wilt sluiten bij een rasvereniging of wilt fokken met stamboom, kun je voor een kennelnaam kiezen. Je volgt hiermee de criteria van de Raad van Beheer voor verantwoord fokken en je honden dragen de herkenbare kennelnaam. Je mag een kennelnaam gebruiken na registratie bij de Raad van Beheer.

Hondenbelasting

Een deel van de gemeenten in Nederland heft hondenbelasting. Een hondenkennel valt voor het aantal honden meestal onder een lager tarief voor de gemeentelijke hondenbelasting. Informeer bij je gemeente of voor dat lagere tarief een kennelnaam verplicht is.

Europees hondenpaspoort

Het is verplicht om honden binnen zeven weken na hun geboorte te laten chippen. Ook als je katten over de grens wilt vervoeren is zo’n chip verplicht. Je kunt je dieren laten chippen bij de dierenarts of een chipper. Sinds juli 2021 is er nieuwe wetgeving, waardoor elke hond een Europees hondenpaspoort moet hebben. Hierin staat waar de hond vandaan komt, wie de fokker is en welke inentingen de hond heeft gehad. Je kunt het paspoort aanvragen bij de dierenarts.

Honden en katten importeren

In plaats van zelf fokken, kun je ook pups en kittens importeren uit het buitenland. Daarbij heb je een handelsregistratie nodig van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Daarnaast moet je een 'in- en uitslag' register bijhouden met daarin de aan- en afvoerbestemmingen. Buitenlandse honden of katten die niet vooraf gechipt zijn of geen rabiësprik hebben gehad mogen Nederland niet in.

Honden en katten vervoeren

Voor het vervoer van honden en katten is soms een vergunning nodig. Dat hangt af van de afstand en hoe lang je onderweg bent. Voor transport tot 65 kilometer hoef je geen vergunning te hebben. Voor een voertuig waarin je langer dan acht uur honden of katten vervoert, heb je een Vervoer Levende Dieren (VLD) certificaat nodig.

Vervoersvergunningen voor levende dieren vraag je aan bij Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Rijksdienst voor het Wegverkeer keurt de vervoermiddelen.

Aansprakelijkheid als fokker

De verkoop van een hond of kat valt onder het consumentenrecht. Als fokker moet je weten welke ziektes bij een ras voorkomen. Laat de ouderdieren testen op erfelijke ziektes en zorg voor de eerste inentingen van hun jongen. Blijkt een puppy of kitten een ziekte onder de leden te hebben waarvan jij als fokker op de hoogte had moeten zijn? Dan kan de koper je aansprakelijk stellen.

Je mag in je koopcontract geen uitsluitingsclausules opnemen. Bepalingen dat je niet verantwoordelijk bent bij erfelijke aandoeningen of een maximumbedrag voor schadevergoedingen zijn niet geldig. In het koopcontract kun je ook afspreken dat de koper de puppy of kitten eerst terug aan jou aanbiedt als die zich bedenkt.

Verzekering

Om problemen te voorkomen is het aan te raden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een verzekeraar zal je koopcontract of leveringsvoorwaarden toetsen op juridische juistheid.

Het nieuwe baasje

Als je uit liefde voor het dier een fokkerij begint, wil je dat je dieren goed terechtkomen. Als enthousiaste fokker weet je het nieuwe baasje natuurlijk alles te vertellen over de eerste levensfase, ouders en kenmerken van het jonge dier. Maar je mag ook eisen stellen aan deze toekomstige eigenaren. Hierbij kun je denken aan een lidmaatschap van een rasvereniging, een uitgebreid kennismakingsgesprek voorafgaand aan de koop en eisen aan de gezins- of woonsituatie van de koper. Daarnaast kan het nodig zijn om kopers op een wachtlijst te zetten als je niet voldoende jongen beschikbaar hebt of nog in afwachting bent van een nestje. In de koopovereenkomst kun je een ‘niet-doorverkoop beding’ opnemen, zodat je zeker bent van waar je pups of kittens terechtkomen. Zorg dat je voorwaarden vooraf bekend zijn bij de klant.

Algemene startersinformatie

Naast bovenstaande onderwerpen krijg je als startende ondernemer ook te maken met zaken die gelden voor alle startende ondernemers. Zoals: