Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Je kunt op verschillende voorwaarden trouwen. Als je niets regelt, trouw je standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Ontdek wat een huwelijk precies voor je bedrijf betekent.

Standaard trouw je sinds 2018 in beperkte gemeenschap van goederen, tenzij je van tevoren huwelijkse voorwaarden opstelt. Datzelfde geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Alles wat je hier leest over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, telt ook voor een geregistreerd partnerschap.

Beperkte gemeenschap van goederen

Binnen de beperkte gemeenschap van goederen deel je alles wat je opbouwt met je partner vanaf de trouwdag: jullie bezittingen, inkomsten en schulden. Dat geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt en geen huwelijkse voorwaarden opstelt. Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd? Dan verandert er niets voor jou.

Voorkom onduidelijkheid

Als je trouwt en al een bedrijf hebt, is het verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zo voorkom je later onduidelijkheid over hoe je de waarde, het vermogen en de schulden van je bedrijf moet delen. Ook kun je afspraken maken over je pensioenrechten en het wel of niet verrekenen van spaargeld.

 

Verschillende vermogens

Als je getrouwd bent in beperkte gemeenschap van goederen zijn er drie vermogens:

  • je eigen privévermogen
  • het privévermogen van je echtgenoot
  • het gemeenschappelijke vermogen

Alle inkomsten, bezittingen en schulden die je tijdens het huwelijk krijgt of maakt, zijn gemeenschappelijk. Die deel je met je echtgenoot. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk al gezamenlijk had. Maar bezittingen en schulden die voor je huwelijk privé waren, blijven ook privé tijdens het huwelijk.

Gevolgen voor je onderneming

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen heeft invloed op je bedrijf.

  • Had je je bedrijf al voordat je het huwelijk aanging? Dan valt je bedrijf niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen jij bezit de opbrengsten en eventuele schulden van je bedrijf.
  • Start je je bedrijf tijdens het huwelijk? Dan horen je bedrijf en alle opbrengsten en schulden hiervan wél bij de beperkte gemeenschap van goederen. Je deelt deze dan met je partner.
  • Schenkingen en erfenissen die je voor of tijdens het huwelijk ontvangt, horen bij je privévermogen.

Risico’s

Er zitten voor ondernemers nadelen en risico’s aan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Zo kan het onduidelijk zijn wat van wie is en hoe de inkomsten en waarde van je bedrijf tussen jou en je partner gedeeld moeten worden als je gaat scheiden, een van jullie overlijdt of als het bedrijf failliet gaat.

Afspreken wat van wie is

Als niet duidelijk is van wie iets is, moet je de bezitting of waarde daarvan delen bij een scheiding. Houd daarom goed bij wat van wie is. Dat kan bijvoorbeeld door bij de notaris een lijst van je privébezittingen en -schulden op te nemen bij de akte van huwelijkse voorwaarden.

Je kunt ook samen een lijst maken en ondertekenen en/of bonnetjes bewaren van aankopen die je met je privégeld hebt betaald en privé wilt houden. Let op: dingen die je zonder notaris samen afspreekt en bijhoudt, gelden alleen voor jullie samen. Die afspraken zijn geen officieel bewijs wanneer je bijvoorbeeld schuldeisers hebt.

Scheiden

Bij een eventuele echtscheiding kan je partner de helft van de waarde van je bedrijf eisen. Heeft je partner bijgedragen aan de groei van je bedrijf, bijvoorbeeld door in het bedrijf te werken of er eigen geld in te steken? Dan kan je partner hiervoor een extra vergoeding vragen. Meningsverschillen hierover voorkom je met huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

Je hoeft niet in beperkte gemeenschap van goederen te trouwen. Je kunt ook trouwen op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden kun je met je partner volledig op maat maken.

Jullie bepalen zelf wat wel of niet gemeenschappelijk is, hoe je bijdraagt aan de kosten van jullie huishouding en hoe jullie omgaan met bijvoorbeeld spaargeld of een eigen bedrijf. Zo kun je in je huwelijkse voorwaarden opnemen dat alleen jullie inboedel of huis gemeenschappelijk is. Al het overige blijft dan privé.

Huwelijkse voorwaarden kun je opstellen of aanpassen tijdens je huwelijk.

Notaris

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden moet je samen langs de notaris. Daar zet je afspraken op papier over je bezittingen en schulden voor, tijdens en na jullie huwelijk. Je geeft aan wat wel en niet gezamenlijk is en hoe je alles verdeelt als jullie ooit gaan scheiden of als een van jullie overlijdt.

Redelijke vergoeding

Binnen een huwelijk zijn partners volgens de wet verplicht allebei bij te dragen aan de kosten van de huishouding. Ben je in loondienst, dan valt wat je verdient tijdens het huwelijk automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. Dat moet je delen met je partner.

Komt je inkomen uit een bedrijf dat je al had voordat je ging trouwen? Dan blijft het inkomen uit dat bedrijf privé. Je moet daarvan wel een 'redelijke vergoeding' bijdragen aan de kosten van jullie huishouden. De hoogte van die vergoeding verschilt per situatie.

Die redelijke vergoeding geldt niet als je in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en een bedrijf start. Dan is je bedrijf automatisch gemeenschappelijk. Het vermogen en de eventuele schulden van het bedrijf zijn dan van jou en je partner samen.

Advies

Of je nu met of zonder huwelijkse voorwaarden trouwt: overleg samen met je partner wat jullie van elkaar willen en verwachten. Neem bij vragen contact op met een juridisch adviseur of notaris.