Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Je kunt op verschillende voorwaarden trouwen. Als je niets regelt, trouw je standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Ontdek wat dit precies voor je bedrijf betekent.

Standaard trouw je in beperkte gemeenschap van goederen, tenzij je van tevoren huwelijkse voorwaarden opstelt. Dit is zo sinds de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht in 2018. Dit geldt ook voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Alles wat je hier verder leest over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, gaat ook over het geregistreerd partnerschap. Trouwen heeft gevolgen voor je bedrijf.

Beperkte gemeenschap van goederen

Binnen de beperkte gemeenschap van goederen deel je met je partner alles wat je opbouwt vanaf jullie trouwdag: jullie bezittingen, inkomsten en schulden. Dit geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2018 trouwt en geen huwelijkse voorwaarden opstelt. Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd? Dan verandert er niets voor jou.

Voorkom onduidelijkheid

Als je trouwt en een eigen bedrijf hebt, is het altijd verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zo voorkom je later eventuele onduidelijkheid over hoe je de waarde, het vermogen en eventuele schulden van je bedrijf moet delen. Ook maak je daarmee afspraken over je pensioenrechten en het wel of niet verrekenen van spaargeld.

Verschillende vermogens

Als je getrouwd bent in beperkte gemeenschap van goederen zijn er drie vermogens:

  • je eigen privévermogen
  • het privévermogen van je echtgenoot
  • het gemeenschappelijke vermogen

Alle inkomsten, bezittingen en schulden die je tijdens het huwelijk krijgt of maakt, zijn gemeenschappelijk. Oftewel, die deel je met je echtgenoot. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die je vóór het huwelijk al gezamenlijk had. Maar bezittingen en schulden die voor je huwelijk privé waren, dus alleen van jou, blijven ook privé tijdens het huwelijk.

Gevolgen voor je onderneming

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen heeft invloed op je bedrijf.

  • Had je je bedrijf al voordat je het huwelijk aanging? Dan valt je bedrijf niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen jij bezit opbrengsten en eventuele schulden van je bedrijf.
  • Start je je bedrijf tijdens het huwelijk? Dan horen je bedrijf en alle opbrengsten en schulden hiervan wél bij de beperkte gemeenschap van goederen. Je deelt deze dan met je partner.
  • Schenkingen en erfenissen die je voor of tijdens het huwelijk ontvangt, horen bij je privévermogen.
Als je niet kunt aantonen dat iets van jou is, bepaalt de wet dat het gedeeld moet worden.

Risico’s

Er zitten voor ondernemers nadelen en risico’s aan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Zo kan het onduidelijk zijn wat van wie is en hoe de inkomsten en/of waarde van je bedrijf tussen jou en je partner gedeeld moeten worden als je gaat scheiden, een van jullie overlijdt of als het bedrijf failliet gaat.

Afspreken wat van wie is

Als je niet kunt aantonen dat iets van jou is, gaat de wet ervan uit dat het gemeenschappelijk is en dus gedeeld moet worden. Houd daarom goed bij wat van wie is. Dat kan bijvoorbeeld door bij de notaris een lijst van je privébezittingen en -schulden op te nemen bij de akte van huwelijkse voorwaarden.

Je kunt ook samen een lijst maken en ondertekenen en/of bonnetjes bewaren van aankopen die je met je privégeld hebt betaald en privé wilt houden. Let op: de dingen die je zonder notaris samen afspreekt en bijhoudt, gelden niet als officieel bewijs wanneer je schuldeisers hebt.

Scheiden

Bij een eventuele echtscheiding kan je partner de helft van de waarde van je bedrijf eisen. Heeft je partner bijgedragen aan de groei van je bedrijf? Bijvoorbeeld door in het bedrijf te werken of er eigen geld in te steken. Dan kan je partner hiervoor een extra vergoeding vragen. Meningsverschillen hierover voorkom je met huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

Je hoeft niet in beperkte gemeenschap van goederen te trouwen. Je kunt ook trouwen op huwelijkse voorwaarden. Die voorwaarden kun je met je partner volledig op maat maken. Jullie bepalen zelf wat wel of niet gemeenschappelijk is, hoe je bijdraagt aan de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en hoe jullie omgaan met bijvoorbeeld spaargeld of een eigen bedrijf. Zo kun je in je huwelijkse voorwaarden opnemen dat alleen jullie inboedel of huis gemeenschappelijk is. Al het overige blijft dan privé.

Notaris

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden moet je samen langs de notaris. Daar zet je afspraken op papier over je bezittingen en schulden voor, tijdens en na jullie huwelijk. Je geeft aan wat wel en niet gezamenlijk is en hoe je alles verdeelt als jullie ooit gaan scheiden of als een van jullie overlijdt.

Redelijke vergoeding

Binnen een huwelijk zijn partners volgens de wet verplicht allebei bij te dragen aan de kosten van de gezamenlijke huishouding.

Ben je in loondienst, dan valt wat je verdient tijdens het huwelijk automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. Oftewel, je moet het delen met je partner. Komt je inkomen uit een bedrijf dat je al had voordat je ging trouwen? Dan blijft dit inkomen van jou privé. Wat privé is deel je niet met je partner. Als ondernemer draag je dan nog niets bij aan de kosten van de gezamenlijke huishouding. Maar dat ben je volgens de wet wél verplicht.

Daarom staat in artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek dat je als ondernemende echtgenoot een 'redelijke vergoeding' moet betalen aan de gezamenlijke huishouding. Zo lever je als ondernemende partner tóch een bijdrage. Hoe hoog die redelijke vergoeding precies is, verschilt per situatie.

Als je een bedrijf start tijdens je huwelijk, geldt de redelijke vergoeding niet. Dan is je bedrijf automatisch gemeenschappelijk. Het vermogen en de eventuele schulden van het bedrijf zijn dan van jou en je partner samen.

Advies

Of je nu met of zonder huwelijkse voorwaarden trouwt: overleg samen met je partner wat jullie van elkaar willen en verwachten. Neem bij vragen contact op met een juridisch adviseur of notaris.