Bedrijf starten

Een bedrijfsnaam kiezen

Een goede bedrijfsnaam is herkenbaar, blijft hangen én maakt duidelijk wat je te bieden hebt. Een passende bedrijfsnaam verzinnen is belangrijk en draagt bij aan wat je uitstraalt. Je bedrijfsnaam moet wel aan een aantal regels voldoen. Check eerst de bedrijfsnaam die je op het oog hebt voordat je deze inschrijft bij KVK.

Stap 1: Een goede naam bedenken voor je bedrijf

Een bedrijfsnaam heet officieel een 'handelsnaam'. Handelsnamen worden beschermd in de Handelsnaamwet. In deze wet staan ook regels waaraan je bedrijfsnaam moet voldoen:

Wees eerlijk

 • Je mag je niet groter of anders voordoen dan je bent. Heb je bijvoorbeeld een eenmanszaak, dan mag je niet de naam Jansen & partners gebruiken. Dan lijkt het of er meerdere eigenaren zijn.
 • Sommige beroepen zijn wettelijk beschermd. Bijvoorbeeld medische beroepstitels zoals arts, apotheker of verpleegkundige. Deze mag je alleen in je handelsnaam gebruiken als je geregistreerd bent in het Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
 • Ook woorden als bank, architect, accountant, advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, beëdigd tolk en enkele beroepen in de diergeneeskunde, mag je alleen in je handelsnaam gebruiken als je geregistreerd bent in het wettelijk register van die beroepsgroep.
 • Een persoonsnaam van iemand anders mag je niet gebruiken. Ook niet als degene daar toestemming voor geeft. Alleen je eigen naam mag je gebruiken in je bedrijfsnaam. Maar heet je toevallig Albert Heijn? Dan mag het niet, want die bedrijfsnaam bestaat al.

Bekijk de video 'Bedenk een unieke bedrijfsnaam'

Gebruik geen merknamen van anderen

Kies geen bedrijfsnaam met een merknaam van een ander bedrijf (of namen die daarop lijken). Een klant of leverancier kan dan in verwarring raken. Ze kunnen denken dat de producten met dat merk afkomstig zijn van de onderneming die de merknaam in zijn bedrijfsnaam gebruikt.

Alleen de leestekens @ & + - zijn toegestaan

Niet alle speciale tekens en leestekens zijn toegestaan. In je bedrijfsnaam mag je alleen @ & + en - gebruiken. Gebruik tekens als () ? ! * # / uitsluitend ter vervanging van een letter of als 'woordgrap'.

Voorkom verwarring met bestaande bedrijfsnamen

Je mag geen bedrijfsnaam gebruiken die bij het publiek (bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers) verwarring kan veroorzaken omdat de naam lijkt op een al bestaande bedrijfsnaam. Of er verwarring kan ontstaan, hangt onder andere af van:

Tips bij het bedenken van je bedrijfsnaam

1. Denk aan je privacy

Het KVK Handelsregister is openbaar. Gebruik je je eigen naam in je bedrijfsnaam? Houd er dan rekening mee dat de gegevens van je onderneming herleidbaar zijn naar jou persoonlijk. Hierdoor ben je sneller als persoon vindbaar. De oplossing? Bedenk een fantasienaam voor je bedrijf.

2. Bedenk een bedrijfsnaam die je ook in het buitenland kunt gebruiken

Misschien heb je al plannen om over de grens te gaan ondernemen. Maar ook al heb je die wens nu niet, je weet niet hoe dat in de toekomst zal zijn. Denk daarom ook goed na over hoe de gekozen bedrijfsnaam in bijvoorbeeld het Engels, Frans, Duits of Chinees klinkt. Check of het woord en de klank geen vreemde betekenis hebben in een andere taal.

3. Nieuw product of dienst ontwikkeld?

Check of je bedrijfsnaam nog past bij de nieuwe producten en diensten in je assortiment.

4. Inspiratie van andere ondernemers

Benieuwd naar hoe anderen hun naam bedachten? Lees de verschillende verhalen over bedrijfsnamen in het dossier 100 jaar aan handelsnamen.

Stap 2: Controleer of je bedrijfsnaam al voorkomt in het Handelsregister

Met onderstaande tool kun je controleren of de gekozen bedrijfsnaam al voorkomt in het Handelsregister. Toelichting en tips bij het zoeken in deze tool:

 • Bij de resultaten zie je de eerste bedrijfsnaam, met daaronder ook de eventuele extra bedrijfsnaam of –namen. Een bedrijf kan meerdere bedrijfsnamen hebben en al deze namen kunnen lijken op jouw bedrijfsnaam.
 • Maak je zoekopdracht dan specifieker om je zoekresultaat de verkleinen.
 • Bestaat je naam uit meerdere woorden? Zoek dan op het meest onderscheidende deel van deze naam.
 • Cijfers of speciale leestekens in je naam? Houd er dan rekening mee dat de zoeksoftware hier niet (goed) op kan zoeken. Hierdoor krijg je te veel of geen resultaten of alleen een exacte match.
 • Voer de bedrijfsnaam op verschillende gespelde manieren in. Zeker als je cijfers of leestekens gebruikt
  Voorbeeld 1: zoek bij een bedrijfsnaam met het cijfer 4 ook op bedrijfsnamen met for of four.
  Voorbeeld 2: zoek bij een bedrijfsnaam met een verbindingsstreepje ook op dezelfde bedrijfsnaam zonder dit verbindingsstreepje: X-mas en Xmas en Xmas-.
 • De tool kan niet ingezet worden om op klank (fonetisch) te zoeken. Een bedrijfsnaam die qua klank lijkt op de gekozen naam, kan ook verwarring opleveren. Je moet uiteindelijk met behulp van stap 3 zelf een beoordeling doen van de geleverde resultaten.
 • Wij raden je aan ook andere registers te raadplegen, zoals die voor domeinnamen (SIDN) en merknamen (BBIE) (zie stap 4).
 • Bedrijfsnamen die korter dan een jaar geleden zijn komen te vervallen kunnen ook worden getoond. Dit om eventuele verwarring te voorkomen.

Controleer de door jou gekozen bedrijfsnaam


Disclaimer

De tool is slechts een hulpmiddel en geen onderzoek of advies. Je kunt de tool alleen gebruiken om te zoeken op exact gespelde bedrijfsnamen.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een momentopname en het Handelsregister wijzigt elke dag. Het recht op een bedrijfsnaam ontstaat door het daadwerkelijk gebruik van die naam als aanduiding voor jouw bedrijf. Inschrijving in het Handelsregister is daarvoor niet vereist en niet voldoende.

Stap 3: Beoordeel de gevonden ‘bedrijfsnamen’

Je beoordeelt zelf of de gevonden bedrijfsnamen verwarrend kunnen zijn met de bedrijfsnaam die je hebt bedacht. Is dit zo, dan is het aan te raden om een andere bedrijfsnaam te kiezen. Beantwoord daarom voor jezelf de volgende vragen:

Hoe sterk lijken de namen op elkaar?

Voor alle namen die de zoektool heeft gevonden geldt dat ze lijken op de door jouw ingevoerde bedrijfsnaam. Hierbij wordt vooral gekeken naar de hoofdbestanddelen, ofwel onderscheidende delen van de bedrijfsnaam en niet naar de algemeen beschrijvende delen.
Voorbeeld: In de naam Ajax Brandblussers is ‘Ajax’ het hoofdbestanddeel en ‘Brandblussers’ algemeen beschrijvend. Tegen het gebruik van brandblussers zal minder bezwaar zijn dan tegen het gebruik van Ajax.

Gaat het om dezelfde activiteiten?

Bij iedere gevonden naam wordt aangegeven in welke sector dit bedrijf actief is. Bekijk ook de website van het bedrijf en zoek uit wat het bedrijf precies doet. Of check het uittreksel. Let op: ook als de activiteiten niet rechtstreeks concurrerend zijn, kan er toch nog sprake zijn van ‘verwarring’.
Voorbeeld: Zit er een bedrijfsnaam bij met algemene bekendheid (bijvoorbeeld Albert Heijn), dan zijn activiteiten en het werkgebied niet echt belangrijk meer. In deze gevallen ontstaat snel verwarring.

Is er overlap in ‘werkgebied’ of is dat in de toekomst te verwachten?

Bij iedere gevonden naam wordt aangegeven waar het bedrijf is gevestigd. Niet alleen de vestigingsplaats is van belang, maar ook de werkingssfeer van de onderneming, ofwel waar de (potentiële) klanten zitten. Houd er ook rekening mee dat door het toenemend gebruik van internet en webshops deze werkingssfeer steeds groter wordt.

Voorbeeld: Een slagerij op Texel die via zijn webshop lamsvlees levert door het hele land, kan verwarring opleveren met een slagerij in een andere stad die alleen regionaal actief is.

Tip! Krijg je veel zoekresultaten bij de door jou ingevoerde naam? Probeer dan eens een onderscheidend element aan je naam toe te voegen of aan te passen. Kijk vervolgens welk effect dit heeft op je trefferlijst.

Stap 4: Controleer of jouw bedrijfsnaam een merknaam of domeinnaam is

Check ook de beschikbaarheid als merknaam en domeinnaam voordat je definitief je bedrijfsnaam kiest. Onderzoek ook of de naam in het buitenland voorkomt. Deze informatie haal je niet uit het Handelsregister. 

Bij twijfel is het aan te raden om een handelsnaamonderzoek te laten uitvoeren door een marktpartij, bijvoorbeeld een commercieel merkenbureau. Zo'n specialist geeft je gedegen advies bij het bedenken van een passende merknaam.

Check of jouw bedrijfsnaam een merknaam is

Controleer of je bedrijfsnaam als merknaam voorkomt bij het BBIE . Noem je jouw snackbar bijvoorbeeld McRonald’s, dan kun je problemen verwachten met de eigenaar van de merknaam McDonald’s.

Check je domeinnaam

Als je jouw bedrijfsnaam ook wilt gebruiken als domeinnaam, controleer dan eerst bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie (SIDN) of je domeinnaam nog beschikbaar is. Via de domeinnaam check van SIDN kun je alleen .nl domeinnamen controleren. Wil je andere domeinnaamextensies controleren? Dat kan via een commerciële hosting provider.

Tip! Registreer je domeinnaam altijd eerst via een zogenaamde registrar (hostingprovider) bij de SIDN en daarna pas bij KVK. Door je registratie bij ons in het Handelsregister wordt je naam openbaar. Een ander zou deze dan ‘snel’ als domeinnaam kunnen registreren.
Is de perfecte domeinnaam voor je website al in gebruik? Overweeg dan deze oplossingen om alsnog die domeinnaam te gebruiken.

Check buitenlandse bedrijfsnamen

Bekijk of buitenlandse bedrijfsnamen lijken op jouw bedrijfsnaam. Als een onderneming in het buitenland dezelfde bedrijfsnaam gebruikt, maar alleen lokaal bekend is. Dan hoeft dit geen probleem te zijn. Maar is deze buitenlandse onderneming ook bekend in Nederland? Dan kan dit zeker tot problemen leiden.

Je kunt via google of andere zoekmachines vaak snel achterhalen of een bedrijfsnaam al gebruikt wordt. Vaak is de bedrijfsnaam gedeponeerd bij een merkenbureau. Ook hiervoor geldt dat je via onder andere het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kunt checken of een bedrijf zijn naam heeft gedeponeerd als bedrijfs- of merknaam.

Bescherming Handelsnaamwet

De Handelsnaamwet brengt rechten en plichten met zich mee. De eerste gebruiker van een naam wordt beschermd. Hiervoor is inschrijving in het Handelsregister géén voorwaarde. Dit staat los van elkaar. Gebruikt iemand voor zijn bedrijf als eerste een bedrijfsnaam en is deze naam niet ingeschreven in het Handelsregister? Dan kan deze naam wél bescherming krijgen vanuit de Handelsnaamwet.

Gebruikt een andere ondernemer dezelfde bedrijfsnaam en vind je dat je wordt benadeeld? Probeer het eerst onderling op te lossen of stuur meteen een sommatie (aanmaning) om de naam te wijzigen vóór een bepaalde periode. Deze aanmaning stuur je aangetekend per post én via gewone post.

Krijg je geen reactie op de sommatie? Start dan een procedure via de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of de naam bezwaarlijk is en wat de gevolgen daarvan zijn.

Bedrijfsnaam inschrijven, veranderen of toevoegen

Bij inschrijving van je onderneming, registreert KVK de naam van je bedrijf. Het is niet mogelijk om je bedrijfsnaam in te schrijven, zonder inschrijving van je onderneming in het handelsregister. Wil je je bedrijfsnaam veranderen? Of wil je een extra bedrijfsnaam toevoegen? Dan geef je dit met het wijzigingsformulier door aan ons.

Tip! Bij inschrijving van je bedrijf in het handelsregister checken wij globaal je bedrijfsnaam. Vraag de notaris bij de oprichting van een rechtspersoon met een onderneming (bijvoorbeeld een bv) om je naam te onderzoeken.

Koninklijk

Bestaat jouw bedrijf minstens 100 jaar? En wil jij Koninklijk, Royal of Hofleverancier in je naam zetten? Dan vraag je het predicaat Koninklijk of Hoflevernacier aan bij de burgemeester in je vestigingsplaats. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bedrijf is zeer belangrijk in jouw vakgebied.
 • Je bedrijf is aantoonbaar stabiel en heeft een goede financiële reputatie.
 • Je mag geen onderdeel zijn van een groter concern dat al Koninklijk is.
 • Je manifesteert je als een Nederlands bedrijf.
Wil je de naam van je bedrijf veranderen of een extra handelsnaam toevoegen? Dit geef je eenvoudig door via een webformulier.
Joop Dahlmans

Als KVK-adviseur Start en Overnemen ondersteun ik met plezier ondernemers in de (pré)start- en groeifase om hun ambities te verwezenlijken. Ik deel mijn kennis via het Startersmagazine, nieuwsbrieven, KVK.nl en de KVK Startersdag.

InspiratiePage