Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

KVK heeft een Functionaris Gegegevensbescherming (FG) aangesteld die je kan bereiken via FG@kvk.nl.

Klacht indienen

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door KVK, dan kan je bij ons een klacht indienen door dit formulier in te vullen.

Het is ook mogelijk om een melding te doen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door een andere partij dan KVK, dan raden we je aan om je te richten tot die partij en/of tot de Autoriteit Consument en Markt (voor ongewenste e-mail marketing) of de Autoriteit Persoonsgegevens (voor marketing per post of telefoon, of ander ongewenst gebruik van jouw gegevens).