Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Hieronder wordt beschreven welke rechten jij kan uitoefenen op je persoonsgegevens en in welke gevallen.

Recht van inzage

Je kan het recht hebben om van ons inzage te krijgen in de persoonsgegevens die KVK van jou verwerkt, door een verzoek tot inzage persoonsgegevens te doen.

Recht op rectificatie

Indien je persoonsgegevens niet correct zijn, kan je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen heb jij recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Of wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

Bij hoge uitzondering heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken. Dat geldt in deze gevallen:

  • Gedurende de periode die KVK nodig heeft om te controleren of jouw melding van onjuistheid van je gegevens klopt.
  • Als KVK de gegevens niet meer nodig heeft (en deze dus verwijderd moeten worden), maar je aangeeft de gegevens zelf nog nodig te hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking door KVK en in afwachting bent van een beslissing hierop.
  • Als de verwerking van gegevens onrechtmatig is, maar je niet wil dat je gegevens helemaal worden verwijderd (omdat je wil voorkomen dat je gegevens opnieuw worden verwerkt, dan staan je gegevens bijvoorbeeld in een opt-out lijst).

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten van KVK. Dit recht kun je uitoefenen via de methode die is aangegeven in de betreffende KVK-mailing.

Uitzondering persoonsgegevens Handelsregister

De persoonsgegevens in het Handelsregister zijn uitgezonderd van deze rechten. Als je je gegevens in het Handeslregister wilt inzien, kan dat via Mijn ondernemingen. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor eenmanszaken, maar op termijn is die optie voor elke inschrijving beschikbaar.

Wanneer wordt mijn verzoek behandeld? 

Na het indienen van het verzoek ontvang je binnen een maand een reactie van ons.