Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

KVK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

KVK houdt zich daarbij aan de termijnen die zijn opgesteld in het Basis Selectiedocument Kamer van Koophandel zoals vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant van 23 juni 2022. Het Basis Selectiedocument is gebaseerd op de documentatieverplichting uit de Archiefwet 1995. Over het algemeen worden er bewaartermijnen van tussen de één en tien jaar gehanteerd.

Enkel wanneer dit noodzakelijk is voor een correcte naleving van de AVG en een specifeke situatie dit vereist, wordt van de termijn in het Basis Selectiedocument afgeweken. Handelsregistergegevens worden eeuwig bewaard. Meer informatie over gehanteerde bewaartermijnen archieven van de overheid op Rijksoverheid.nl.