Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

KVK bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

KVK houdt zich daarbij aan de termijnen die zijn opgesteld in de Selectielijst van de Kamer van Koophandel zoals vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant van 19 april 2022. De Selectielijst is gebaseerd op de documentatieverplichting uit de Archiefwet 1995. Over het algemeen worden er bewaartermijnen van tussen de 1 en 10 jaar gehanteerd. Handelsregistergegevens worden eeuwig bewaard. Meer informatie over gehanteerde bewaartermijnen: archieven van de overheid