Hoe zorgen we voor de veiligheid van jouw persoonsgegevens?

KVK heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Zo hanteren wij een toegangs- en beveiligingsbeleid en sluiten wij geheimhoudingsverklaringen af met medewerkers en derden die met (gevoelige) persoonsgegevens werken.

Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met verwerkte persoonsgegevens. Hiertoe leggen onze vaste medewerkers een ambtseed af en wordt bij inhuurkrachten gewerkt met een geheimhoudingsverklaring. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taken.