Hoe staat jouw bedrijf er voor? Doorgaan of stoppen

Een onverwachte gebeurtenis kan invloed hebben op de financiële situatie van je bedrijf. Bijvoorbeeld leveringsproblemen, waardoor je een tijd minder voorraad hebt en minder kunt verkopen. Of een prijsstijging van grondstoffen en energie die je niet kunt doorbelasten. Of je bedrijf loopt schade op door brand of wateroverlast. De financiële problemen stellen je voor een keuze: doorgaan met ondernemen of stoppen. Het Stroomschema zwaar weer helpt je kiezen.

Verken je toekomst

Met de Zwaar weer routewijzer weet je waar je staat met je bedrijf

Doorloop de routewijzer

Doorgaan, kiezen of stoppen

Het stroomschema geeft een eenvoudig beeld van de werkelijkheid. Je ziet drie opties:

  1. Doorgaan
  2. Kiezen
  3. Stoppen

Onder de afbeelding lichten we de drie opties toe.

Stroomschema financiële problemen

Stroomschema financiële problemen

Bij zwaar weer kun je kiezen voor stoppen of doorgaan. Als je bedrijf levensvatbaar is, kun je kijken naar een overbrugging met financiële hulp of je business model aanpassen en financiële hulp vragen. Twijfel je aan de levensvatbaarheid? Onderzoek dan de scenario’s. Als je stopt, kun je delen van het bedrijf verkopen of kijken hoe je van je schulden af kunt komen, bijvoorbeeld met de WHOA, Wsnp, minnelijk traject of faillissement aanvragen.

1. Doorgaan

Voordat je financiële problemen kreeg, was je bedrijf winstgevend. Je verdiende er een (goede) boterham mee. En je kon aan je betalingsverplichtingen voldoen. Dat betekent dat je alle kosten kon betalen. Toen het minder ging, ben je gaan letten op je kosten. Met besparingen, inzet van privégeld of een extra lening kon je doorgaan. Misschien heb je ook je bedrijfsvoering aangepast. Zo bleef je bedrijf levensvatbaar en kun je nu met vertrouwen de toekomst in. Herken je dit? Gebruik dan het stappenplan Mijn bedrijf weer financieel gezond.

2. Kiezen

Je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf. Je staat op een kantelpunt en moet een keuze maken. Daarvoor onderzoek je verschillende scenario's: doorgaan met ondernemen of stoppen met je bedrijf? Twee situaties:

  • Je bedrijf functioneerde goed. Maar door de calamiteit sta je er nu financieel slecht voor. Je verwacht wel dat je je bedrijf klaar kunt maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld met een nieuw businessmodel en financiële hulp. Maak een plan waarmee je jouw financiële problemen aanpakt. Gebruik het stappen plan 'Naar een nieuw businessmodel'.
  • Je financiële situatie was voor de calamiteit al zwak. Nu er problemen bij komen, moet je een keuze maken: ga je door met ondernemen of kies je voor stoppen? Onderzoek hoe het financieel gaat met je bedrijf. Gebruik daarvoor het stappenplan 'Doorgaan of stoppen met je bedrijf'. Dat geeft je houvast voor je keuze.

3. Stoppen

Omdat je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf, heb je diverse scenario's onderzocht. Financieel sta je er slecht voor en ook de vooruitzichten zijn slecht. Het heeft geen zin extra schulden aan te gaan met een nieuwe lening. Hoe emotioneel en vervelend ook, stoppen is waarschijnlijk de juiste optie. Doorloop het stappenplan 'Bedrijf stoppen'. Misschien kun je (delen van je) bedrijf verkopen.

Schulden saneren

Heb je hoge schulden? Onderzoek hoe je van je schulden af kunt komen met het Stappenplan schulden. Bijvoorbeeld via het minnelijk traject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Onderzoek ook of je de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kunt gebruiken. Kun je zelf geen betalingsafspraken meer maken met schuldeisers? Dan kan de rechtbank je bedrijf failliet verklaren. Je kunt ook zelf je faillissement aanvragen. 

Hulp in crisistijd

Hoe je er ook voor staat, je kunt altijd hulp zoeken bij allerlei organisaties. Ga met hen in gesprek over je situatie. Vraag bijvoorbeeld hoe schuldenregelingen werken. Er zijn ook online tools die je meer inzicht geven in de financiële kant van je bedrijf. Of stel je vraag alvast aan de adviseurs van het KVK Adviesteam: 088 585 22 22.