Hoe staat jouw bedrijf er voor? Doorgaan of stoppen

Een onverwachte gebeurtenis kan grote invloed hebben op je bedrijf. Leveringsproblemen bijvoorbeeld, waardoor je een tijd geen of minder voorraad hebt en minder kunt verkopen. Of een extreme prijsstijging van grondstoffen en energie die je niet kunt doorbelasten. Of je bedrijf loopt schade op door brand of wateroverlast. De financiële schade stelt je voor een keuze: doorgaan met ondernemen of stoppen.

Bij schade biedt je verzekering misschien een oplossing. Bij grote calamiteiten probeert de overheid met regelingen de financiële gevolgen te verzachten. Maar misschien is dat in jouw situatie niet genoeg. Hoe ga je verder? Bepaal met het Stroomschema zwaar weer welke kleur jouw stoplicht heeft: groen, oranje of rood.

Het stroomschema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het biedt je drie opties. Onder de afbeelding lichten we de drie opties toe. Doorgaan, kiezen en stoppen.

Stroomschema financiële problemen

Stroomschema financiële problemen

Bij zwaar weer kun je kiezen voor stoppen of doorgaan. Als je bedrijf levensvatbaar is, kun je kijken naar een overbrugging met financiële hulp of je business model aanpassen en financiële hulp vragen. Twijfel je aan de levensvatbaarheid? Onderzoek dan de scenario’s. Als je stopt, kun je delen van het bedrijf verkopen of kijken hoe je van je schulden af kunt komen, bijvoorbeeld met de WHOA, Wsnp, minnelijk traject of faillissement aanvragen.

Schulden saneren

Heb je hoge schulden? Onderzoek de opties om van je schulden af te komen met het Stappenplan schulden. Bijvoorbeeld via het minnelijk traject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of de route van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Als je zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers, kan de rechtbank jouw bedrijf failliet verklaren. Je kunt ook zelf je faillissement aanvragen.

Hulp in crisistijd

Hoe je er ook voorstaat, je kunt altijd contact zoeken met een van de organisaties waarmee je kunt klankborden over jouw situatie, een schuldenregeling en meer oplossingen. 

MKB Diagnosetool

Met de MKB Diagnosetool krijg je inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf, je online zichtbaarheid en hoe je presteert binnen je sector. Je komt te weten wat de waarde is van je bedrijf en je krijgt een adviesrapport met tips op maat voor je volgende stap. Het adviesrapport kun je gebruiken in je gesprek met je boekhouder, accountant of andere financiële adviseur.

Toekomstcheck

Wil je meer inzicht in de liquiditeit van je bedrijf? Vul dan de Toekomstcheck in. Met de check weet je hoe je er financieel voor staat en wat de prognose is voor de komende twaalf maanden. Ook krijg je te zien hoe je bedrijf bestand is tegen verschillende toekomstscenario's.

1. Groen: doorgaan

Jouw stoplicht staat op groen. Dat betekent doorgaan met ondernemen. Voor de calamiteit was jouw bedrijf winstgevend. Je verdiende er een (goede) boterham mee en kon aan je betalingsverplichtingen voldoen. Door besparingen, inzet van privégeld of een aanvullende lening om de mindere periode te overbruggen, kom je door de financiële dip heen. Misschien heb je ook je bedrijfsvoering aangepast. Zo bleef je bedrijf levensvatbaar en kun je ook nu met vertrouwen de toekomst in. Houd je bedrijf financieel gezond met deze tien tips en houd je financiële inzicht scherp met de tips uit de video 'Financieel inzicht vergroten'.

2. Oranje: kiezen

Jouw stoplicht staat op oranje. Je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf. Je staat op een kantelpunt en moet een keuze maken. Daarvoor onderzoek je verschillende scenario's: doorgaan met ondernemen of stoppen met je bedrijf? Twee situaties:

  • Je bedrijf functioneerde goed, maar door de calamiteit sta je er nu financieel slecht voor. Je verwacht wel dat je je bedrijf klaar kunt maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld met een nieuw businessmodel en financiële hulp. Maak een plan waarmee je jouw financiële problemen aanpakt. Gebruik het stappen plan 'Naar een nieuw businessmodel'.
  • Jouw financiële situatie was voor de calamiteit al zwak. Door de beperkende maatregelen sta je er nu financieel nog slechter voor. Je moet een keuze maken: ga je door met ondernemen of kies je voor stoppen? Zet jouw situatie op een rij met het stappenplan 'Doorgaan of stoppen met je bedrijf'. Dat geeft je houvast voor je keuze.

Op zoek naar geld

Gebruik de stappenplannen en onderzoek of de volgende opties je voordeel opleveren.

Bijstand voor Zelfstandigen

Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kun je van je woongemeente financiële ondersteuning krijgen. Dat kan een tijdelijke aanvulling op je inkomen zijn, maar ook een lening voor bedrijfskapitaal is mogelijk.

Reguliere financiers

Je kunt gebruik maken van diverse reguliere financiers zoals de bank of familie en vrienden. Banken kunnen bij een lening aan jou een borgstelling van de overheid krijgen. Het risico voor de bank is hierdoor kleiner. Als het bij een bank niet lukt, probeer dan non-bancaire financiering zoals leasing of een business angel. Hoe beter je ervoor staat en het toekomstperspectief is, des te groter de kans dat je bij reguliere financiers een succesvolle aanvraag kan indienen.

Voucher

Een voucher, cadeaubon of tegoedbon aan je warme netwerk van klanten aanbieden kan je ook wat financiële armslag opleveren. Je kan het zien als een mini-crowdfundingcampagne. Misschien dat je zo kan testen of crowdfunding in de toekomst bij je past.

Verhuurder

In sommige gevallen is een verhuurder of pandeigenaar bereid (extra) te investeren in je bedrijf. Je kunt natuurlijk ook altijd het gesprek aangaan over huurkorting of (gedeeltelijk) huuruitstel.

3. Rood: stoppen

Omdat je twijfelt aan de levensvatbaarheid van je bedrijf, heb je diverse scenario's onderzocht. Financieel sta je er slecht voor en ook de vooruitzichten zijn slecht. Daarom kleurt jouw stoplicht rood. Het heeft geen zin extra schulden aan te gaan met een nieuwe lening. Hoe emotioneel en vervelend ook, stoppen is waarschijnlijk de juiste optie. Doorloop het stappenplan 'Bedrijf stoppen'. Misschien kun je (delen van je) bedrijf verkopen.

Video Stoppen met je bedrijf

Stoppen me je bedrijf kan op verschillende manieren. Afhankelijk van je situatie doorloop je verschillende stappen. De video vast samen welke stappen nodig zijn. Bij verkoop, als je schulden hebt en als je zelf beslist om te stoppen.

Stoppen met je bedrijf | KVK