Financiering & geldzaken

Financiering vinden voor werkkapitaal

Geld lenen om de dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen. Dat is een van de meest genoemde financieringsbehoeftes. Daarnaast hebben ondernemers geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen en huisvesting, voor herfinanciering en voor groei en overnames. Je kunt werkkapitaal op verschillende manieren financieren.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is werkkapitaal niet?

Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto's, computers of machines is géén werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf

Maar hoe kom je aan voldoende werkkapitaal? Je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping.

Externe financieringsvormen voor werkkapitaal

Je kunt verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetten. Vergeet daarbij niet de gouden balansregel: financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering die je doet. De looptijd van de financiering moet aansluiten bij de relatief korte periode waarin je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen (gebouwen, machines) die je veel langer gebruikt en met een langere looptijd financiert.

Bank

Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. Je mag tot een bepaald bedrag 'rood staan'. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte.

Crowdfunding

Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij 'de crowd': mensen die een (klein) bedrag in jouw onderneming willen investeren. Het gaat bij crowdfunding om bedragen vanaf 50.000 euro.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kun je facturen vanaf 1.000 euro bevoorschot krijgen. Het gaat om 'business to business'-transacties, dus niet om facturen aan consumenten. Steeds meer factoringbedrijven richten zich naast mkb'ers ook op zzp'ers.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt.

Pinvoorschot

Dit is een optie voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro.


Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf 5.000 euro of van 10.000 euro tot 250.000 euro en zelfs tot 1 miljoen euro. Een deel van deze kredieten noemt men ook wel flitskrediet omdat je het geld erg snel op je rekening krijgt.

Qredits Flexibel Krediet

Dit is een flexibel krediet van maximaal 25.000 euro. Je kunt het combineren met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet of hypothecair krediet.

Leasing

Met leasing financier je bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat je werkkapitaal in je bedrijf houdt. Zo hoef je niet een groot bedrag ineens te betalen en te lenen voor een auto, computer of machine. Je betaalt in maandelijkse termijnen gespreid over een langere periode.

Overige financieringsvormen

Andere financieringsvormen zijn meestal niet alleen voor het financieren van werkkapitaal. Ze zijn vaak voor financiering van andere soorten investeringen. Werkkapitaal is dan een deel van het totale financieringsbedrag. Denk bijvoorbeeld aan business angels, een kredietunie, een private debt fonds en mkb-beurzen. Wil je daar gebruik van maken? Bekijk dan het overzicht met alternatieve financieringsvormen.

Heb je een vraag over financiering of geldzaken? Neem gratis contact op met de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14

Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage