Importeren

Groenten of fruit importeren

Levensmiddelen zoals groenten en fruit moeten veilig zijn voor consumenten. Voor deze producten gelden daarom voedselveiligheidseisen. Nederland importeert veel tomaten, uien, bananen, sinaasappelen en andere groenten- en fruitsoorten uit het buitenland. Voor de import van groenten en fruit gelden verschillende regels en eisen.

Het maakt verschil of je de producten importeert uit een lidstaat EU of uit een land buiten de EU. Import uit een land buiten de EU betekent voor jou meer verplichtingen. In dit artikel lees je alle aandachtspunten bij de import van verse groenten en fruit.

Algemene eisen

De EU heeft producteisen voor groenten en fruit die bestemd zijn voor de Europese markt. Voor groenten en fruit gelden algemene eisen die op alle levensmiddelen van toepassing zijn. Zo moet je je houden aan de Europese Algemene Levensmiddelenwet. In deze wet staat dat traceerbaarheid van alle levensmiddelen bedoeld voor consumptie verplicht is in alle stadia van productie, verwerking en distributie. Als importeur moet je weten waar jouw groenten of fruit vandaan komen en aan wie je ze hebt geleverd.

In het artikel Levensmiddelen importeren lees je meer over de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Zoals wetgeving voor levensmiddelenhygiëne en de aanwezigheid van schadelijke stoffen in levensmiddelen.

Specifieke eisen

Er gelden binnen de EU maximaal toelaatbare gehalten aan verontreinigingen of bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit. Importeer je verse groenten en fruit uit landen buiten de EU dan heb je een gezondheidscertificaat ofwel fytosanitair certificaat nodig van je leverancier. Dit certificaat toont aan dat de producten vrij zijn van schadelijke organismen (ziekte en ongedierte).

De EU stelt handelsnormen vast voor groenten en fruit die je verhandelt. Deze handelsnormen bestaan uit kwaliteitseisen en aanduidingsregels. De meeste groenten en fruit moeten voldoen aan algemene handelsnormen. Voor bepaalde producten gelden specifieke handelsnormen.

Biologische groenten en fruit

Importeer je biologische groenten of fruit dan gelden aanvullende eisen, bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan normen die gelijkwaardig zijn aan de normen die gelden voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Meer informatie

De volgende instanties geven meer informatie over de geldende eisen:

Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Deze marktinformatie is ook bruikbaar voor Nederlandse importeurs, zoals de Europese producteisen voor:

Europese Commissie

Op Access2Markets, een portal van de Europese Commissie, staat informatie over importvoorschriften voor producten die je importeert van buiten de EU. Op de site vind je een video en uitleg over het gebruik. De Nederlandstalige uitleg is een machinevertaling, de Engelstalige uitleg is het meest geschikt.

NVWA

De Import Veterinair Online-tool van NVWA geeft antwoord op de vraag of invoer van levensmiddelen (waaronder groenten en fruit) in de EU mogelijk is. Ook verstrekt het systeem informatie over aanvullende eisen bij invoer van levensmiddelen in de EU.

Import uit een EU-land

Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Importeer je groenten of fruit uit een andere lidstaat? Dan betaal je geen invoerrechten. Je doet ook geen invoeraangifte bij de douane.

Btw

Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Geef dan wel jouw btw-identificatienummer aan hem door. Je berekent Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Heb je recht op btw-aftrek? Dan mag je deze btw als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Documenten

Importeer je groenten of fruit in Nederland vanuit een ander EU-land dan is een vrachtbrief (bij transport door een beroepsgoederenvervoerder) nodig. Een factuur en paklijst is tijdens het vervoer ook aan te raden. Wil je aardappelen importeren uit Polen? Let op dat deze vrij zijn van ringrot.

Import van buiten de EU

Als je groenten of fruit van buiten de EU invoert doe je aangifte bij de Nederlandse Douane en betaal je invoerrechten. Importeer je groenten- en fruitproducten uit een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft? Dan levert dit mogelijk een verlaging van invoerrechten op.

Invoeraangifte

Als je groenten of fruit in Nederland importeert uit landen buiten de EU, doe je een invoeraangifte bij de Nederlandse Douane. Meestal regelt de vervoerder of douane-expediteur dit voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten zij ook de eventueel verschuldigde invoerrechten en btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit is een identificatienummer dat verplicht is bij handelingen met de douane.

Invoerrechten

Als je groenten of fruit importeert uit een niet-EU land betaal je meestal invoerrechten. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode bij invoer, ook wel Taric-code genoemd. De douane deelt goederen in deze codes in. De juiste goederencode bepalen is lastig. De indeling hangt bijvoorbeeld af van de groente- of fruitsoort, maar soms ook van de periode en de staat waarin het binnenkomt (bijvoorbeeld vers of gekoeld). Groente heeft een goederencode die begint met 07 en fruit met 08. De goederencodes en bijbehorende invoerrechten vind je in het gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. Kom je er niet uit, bel dan met de Belastingtelefoon Douane.

Land van oorsprong

Als je bepaalde groenten of fruit importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft betaal je mogelijk minder invoerrechten. Deze producten moet je dan wel rechtstreeks vanuit het verdragsland laten vervoeren. Ook moeten de producten geoogst zijn in het verdragsland. Dit toon je aan met preferentiële oorsprongscertificaten of –verklaringen zoals EUR.1 certificaten, factuurverklaringen of andere oorsprongsdocumenten.

Welk oorsprongscertificaat- of verklaring je nodig hebt hangt af van het verdragsland. In het gebruikstarief van de douane ga je aan de hand van de goederencode van je product en het land van oorsprong na of je in aanmerking komt voor tariefpreferentie (verlaging van invoerrechten). Medewerkers van de Belastingtelefoon Douane helpen ook bij het vinden van de invoertarieven voor jouw product.

Btw

Bij invoer in Nederland betaal je Nederlandse btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst hoef je de btw niet op het moment van invoer te betalen. Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte. Dit is gunstig voor je liquiditeit.

Documenten

Importeer je uit een land buiten de EU? Dan krijg je naast de vrachtbrief, factuur, paklijst, de benodigde invoeraangifte en eventuele preferentiële oorsprongscertificaten vaak te maken met aanvullende documenten. Zoals fytosanitaire certificaten, normcontrolecertificaten en andere certificaten.

Fytosanitaire certificaten

Verse groenten en fruit moeten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. Je hebt daarom meestal een fytosanitair certificaat nodig als je deze producten importeert uit landen buiten de EU. Je leverancier regelt dit certificaat bij de aangewezen instantie in zijn land. Bij binnenkomst in Nederland verricht het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) controle op deze documenten. Daarna voeren zij eventueel een fysieke inspectie op de producten uit. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vind je ook informatie over documentcontrole en inspectie.

Een fytosanitair certificaat is niet nodig als je verse groenten of fruit importeert uit Zwitserland of Liechtenstein. Ook voor kokosnoten, bananen, ananassen, dadels en doerians die je importeert uit landen buiten de EU is geen fytosanitair certificaat nodig.

Normcontrolecertificaten

Groenten en fruit moeten voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften van de EU. Er zijn algemene handelsnormen en specifieke handelsnormen.
Het KCB voert daarom bij invoer in de EU kwaliteitscontroles uit op groenten en fruit. Een aantal landen buiten de EU werkt met gelijkwaardige handelsnormcontroles als de EU. Deze landen zijn door de EU erkend. Zendingen groenten of fruit bestemd voor de EU worden in deze erkende landen voor vertrek gecontroleerd op kwaliteit. Vervolgens geeft de controlerende autoriteit van het erkende derde land een normcontrolecertificaat af. Een normcontrolecertificaat zorgt ervoor dat de kans op inspectie in Nederland kleiner is. De erkende derde landen staan op de website van KCB (onder ‘Formulieren & Documenten).

KCB heeft ook een overzicht van groenten en fruit waarvoor fytosanitaire certificaten, inspecties en kwaliteitscontroles gelden. Klik op ‘Aangifteplichtige Groente En Fruit Import En Export’ onder 'Formulieren en Documenten'.

Andere certificaten

Soms heb je nog andere documenten nodig als je groenten en fruit importeert. Dit hangt af van het oorsprongsland of het soort product.

  • Biologische groenten en fruit: importeer je biologische producten dan is een Certificaat voor Invoer (CVI) nodig. In het Engels heet dit certificaat 'Certificate of Inspection for import of products from organic production (COI). De elektronische versie heet 'e-COI'. Om biologische producten te mogen importeren is certificering door Stichting Skal nodig.
  • Invoercertificaten: importeer je knoflook of paddenstoelenconserven? Dan gelden aparte regelingen. Als je een invoercertificaat bij RVO aanvraagt mag je deze producten, onder voorwaarden, tegen een lager tarief invoeren.
  • Weegcertificaten: voor de invoer van verse bananen met goederencode 0803 90 10 is een weegcertificaat nodig als je invoerrechten moet betalen.
Wil je gratis praktische informatie en tips over het importproces ontvangen? Meld je dan aan voor de e-mailserie ‘Succesvol starten met importeren’.
Marcel Hoebink

Als content creator help ik ondernemers bij hun importplannen. Ik schrijf over invoerrechten, incoterms, invoerregels en het importeren van specifieke producten. Mijn kennis deel ik via KVK.nl, nieuwsbrieven en social media.

InspiratiePage
Internationaal