Groenten en fruit importeren

Levensmiddelen zoals groenten en fruit moeten veilig zijn voor consumenten. Daarom zijn er eisen voor de voedselveiligheid van deze producten. Nederland haalt veel groenten en fruit uit andere landen. Zoals tomaten, uien, bananen en sinaasappels. Voor de import hiervan zijn verschillende regels en eisen.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Bij het importeren van producten van buiten de EU heb je meer verplichtingen. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je groenten of fruit importeert.

Producteisen

De EU heeft producteisen voor groenten en fruit die op de Europese markt komen. Groenten en fruit moeten voldoen aan de algemene eisen voor alle levensmiddelen. Die staan in de Europese Algemene Levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Zodat je weet waar je groenten of fruit vandaan komt en aan wie je dit leverde. Zo haal je onveilige producten snel van de markt.

In het artikel Levensmiddelen importeren lees je meer over de eisen voor alle levensmiddelen. Denk aan de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne. En aan de etiketteringsregels.

Speciale eisen 

Groenten en fruit mogen in de EU maximaal toelaatbare hoeveelheden aan verontreinigingen of bestrijdingsmiddelen hebben. Importeer je verse groenten en fruit uit landen buiten de EU? Dan heb je een gezondheidscertificaat nodig van je leverancier. Dit noem je ook wel een fytosanitair certificaat. Dit certificaat bewijst dat de producten voldoen aan de gezondheidseisen.

De EU stelt handelsnormen vast voor groenten en fruit die je verhandelt. Deze handelsnormen bestaan uit kwaliteitseisen en aanduidingen op verpakkingen en etiketten. De meeste groenten en fruit moeten voldoen aan algemene handelsnormen. Voor bepaalde producten gelden aangepaste handelsnormen.

Biologische groenten en fruit

Voor de import van biologische groenten of fruit zijn aanvullende eisen. Bijvoorbeeld certificering van je bedrijf. Biologische levensmiddelen van buiten de EU moeten voldoen aan regels die lijken op de regels voor in de EU geproduceerde biologische levensmiddelen.

Meer informatie 

De volgende organisaties geven meer informatie over de eisen voor groenten en fruit:

  • Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI). Het CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Lees de Europese producteisen voor verse groenten en fruit en voor verwerkte groenten en fruit.
  • NVWA. In de Import Veterinair Online-tool van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zie je of invoer van groenten en fruit in de EU mogelijk is. En zo ja, onder welke voorwaarden. 
  • Europese Commissie. In Access2Markets staat informatie over producteisen, importprocedures en invoerrechten voor groenten en fruit. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. De HS-codes voor groenten beginnen met 07, voor fruit met 08. 

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Import uit een EU-land

In de EU is er vrij verkeer van goederen. Importeer je groenten of fruit uit een andere lidstaat? Dan betaal je geen invoerrechten. De producten aangeven voor invoer bij de Nederlandse Douane is niet nodig. Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan de leverancier door. Je berekent 9% Nederlandse btw over je aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in dezelfde aangifte.

Documenten

Bij aankopen van groenten of fruit in de EU is een factuur, paklijst en vrachtbrief voldoende. Wil je aardappelen importeren uit Polen of Roemenië? Let op dat deze vrij zijn van ringrot. Dit bewijs je met een plantenpaspoort uit deze landen. 

Import van buiten de EU

Als je groenten of fruit importeert uit een land buiten de EU doe je een invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur deze invoeraangifte voor je. Hier vragen zij een vergoeding voor. Vaak schieten ze ook de invoerrechten en btw voor. Je hebt ook een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij activiteiten met de douane.

Invoerrechten

Je betaalt meestal invoerrechten bij import van producten van buiten de EU. De hoogte van het invoerrecht hangt af van de goederencode van het product. De douane deelt goederen in deze codes in. De juiste goederencode bepalen is lastig. De indeling hangt bijvoorbeeld af van de groente- of fruitsoort. En soms ook van de periode en de staat waarin de producten binnenkomen. Bijvoorbeeld vers of gekoeld.

Groente heeft een goederencode die begint met 07 en fruit met 08. De goederencodes en bijbehorende invoerrechten vind je in het gebruikstarief van de Belastingdienst Douane. In het artikel Wanneer moet je invoerrechten betalen en hoeveel? staat een voorbeeld hoe je invoerrechten opzoekt in het gebruikstarief. Kom je er niet uit, bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 – 01 43. 

Minder of geen invoerrechten

Importeer je groenten of fruit direct uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft? Dan betaal je misschien minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. Deze producten moeten dan wel geoogst zijn in het verdragsland. Dit bewijs je met preferentiële oorsprongscertificaten of –verklaringen zoals EUR.1 certificaten, factuurverklaringen of andere oorsprongsdocumenten.

Btw

Bij invoer van groenten of fruit in Nederland betaal je 9% Nederlandse btw. Deze btw trek je in je btw-aangifte af als voorbelasting wanneer je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer. Je verlegt de btw dan naar je btw-aangifte. Zo hou je meer geld op je rekening.

Stappenplan importeren

Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Met het Stappenplan importeren loop je in veertien stappen door het hele importproces. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Documenten

Importeer je uit een land buiten de EU? Behalve de vrachtbrief, factuur, paklijst, invoeraangifte en eventuele preferentiële oorsprongscertificaten heb je vaak extra documenten nodig. Zoals fytosanitaire certificaten, normcontrolecertificaten en andere certificaten.

Fytosanitaire certificaten

Verse groenten en fruit moeten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. Voor bijna alle groenten en fruit heb je daarom een fytosanitair certificaat nodig bij invoer. Je leverancier regelt dit gezondheidscertificaat bij de officiële organisatie in diens land. Bij binnenkomst in Nederland controleert het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) het certificaat. Daarna inspecteert het KCB eventueel de producten. De NVWA geeft ook informatie over documentcontrole en inspectie.

Heb je een importzending waarbij je een fytosanitair certificaat nodig hebt? Dan geef je de zending voordat deze de EU binnenkomt aan in CLIENT-import. Dit is een online systeem van de NVWA. Het aanmelden doe je met een GGB-PP. Dit is een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst voor plantaardige producten. De Engelse naam van dit document is Common Health Entry Document for Plant Products (CHED-PP). Je kunt voor het aanmelden een douane-expediteur inschakelen met kennis van het inklaren van groenten en fruit.

Geen fytosanitair certificaat nodig 

Een fytosanitair certificaat heb je niet nodig als je verse groenten of fruit importeert uit Zwitserland, Liechtenstein of Noord-Ierland. Ook voor kokosnoten, bananen, ananassen, dadels en doerians van buiten de EU heb je geen fytosanitair certificaat nodig.

Normcontrolecertificaten

Groenten en fruit moeten voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften van de EU. Er zijn algemene handelsnormen en speciale handelsnormen. Het KCB voert daarom bij invoer in de EU kwaliteitscontroles uit op groenten en fruit. Sommige landen buiten de EU werken met bijna dezelfde handelsnormcontroles als de EU. Deze landen zijn door de EU erkend. Officiële organisaties in deze landen controleren de zendingen groenten of fruit op kwaliteit voor vertrek naar de EU. Voldoet de zending aan de kwaliteitseisen dan geeft de controlerende organisatie een zogeheten normcontrolecertificaat af. Met een normcontrolecertificaat is de kans op inspectie in Nederland kleiner. De erkende derde landen staan op de website van KCB onder ‘Formulieren & Documenten’.

KCB heeft ook een overzicht van groenten en fruit waarvoor fytosanitaire certificaten, inspecties en kwaliteitscontroles nodig zijn. Klik op Aangifteplichtige Groente En Fruit Import En Export onder 'Formulieren en Documenten'.

Andere certificaten

Soms heb je nog andere documenten nodig als je groenten en fruit importeert. Dit hangt af van het land van oorsprong of het soort product.

  • Certificaat voor Invoer (CVI). Dit heb je nodig bij import van biologische groenten en fruit. In het Engels heet dit 'Certificate of Inspection for import of products from organic production (COI)’. De elektronische versie heet 'e-COI'. 
  • Invoercertificaten. Importeer je knoflook of paddenstoelenconserven? Hiervoor zijn aparte regelingen. Importeurs mogen jaarlijks een bepaalde hoeveelheid invoeren met verlaagd invoerrecht. Hiervoor vraag je een invoercertificaat bij RVO aan.
  • Weegcertificaten. Voor de invoer van verse bananen met goederencode 0803 90 10 is een weegcertificaat nodig als je invoerrechten moet betalen.