Onderzoek de markt voor je importproduct

Je onderbuikgevoel zegt dat een buitenlands product kans van slagen heeft op de Nederlandse markt. Je ziet het helemaal zitten en staat al in de startblokken. Voordat je het importavontuur induikt moet je weten hoe de markt eruitziet en of er behoefte is aan je product. Dit ga je na met marktonderzoek. Maar hoe pak je dat aan?

Lees hoe je marktonderzoek aanpakt, wat je moet onderzoeken en welke hulpmiddelen je hiervoor kunt gebruiken. De uitkomsten van je onderzoek verwerk je in je importplan. Daarmee breng je alle informatie in kaart. Zo weet je of je importplannen haalbaar zijn.

Bedrijf en markt in kaart brengen

Breng met een interne en externe analyse je bedrijf en de markt in kaart. Dit heet een SWOT-analyse. In de interne analyse beschrijf je de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Extern bekijk je de kansen en bedreigingen op de Nederlandse markt. Zo zie je direct waar kansen liggen voor je bedrijf en wat extra aandacht vraagt.

Ontwikkelingen in je branche

Zelf ben je volledig overtuigd van de marktkansen voor je product. Maar zijn die marktkansen er ook echt? Onderzoek eerst welke ontwikkelingen er binnen je branche zijn. Dit doe je met brancheonderzoek. Hierbij stel je jezelf onder andere de volgende vragen:

 • Is er vraag binnen de markt? Zo zoek je uit of er inderdaad behoefte is aan een nieuw product.
 • Welke aanbieders zijn al actief in je bedrijfssector en zie je meer nieuwe aanbieders komen? Zo ga je na of er voor jou nog ruimte is op de markt. Deze uitkomsten neem je mee in je concurrentieanalyse.
 • Wat is het prijsniveau? Zijn de prijzen stabiel of zag je de prijzen in de afgelopen maanden dalen of stijgen? Bereken je kostprijs bij import en bepaal dan je verkoopprijs. Zo zie je of je meekunt met de prijzen in de markt.

Onderzoek je doelgroep

Nu je weet welke ontwikkelingen er binnen je branche zijn, wil je meer weten over de klanten die je product kopen. Deze klanten vormen je doelgroep. Het hangt van je product af of dit bedrijven of consumenten zijn.

Met een doelgroepanalyse onderzoek je de omvang en wensen van je doelgroep. Neem in je onderzoek minimaal de volgende vragen mee:

 • Zijn er voldoende bedrijven of consumenten binnen je doelgroep? Zo bepaal je of er nog ruimte is voor jou als nieuwe aanbieder.
 • Hoe is je doelgroep samengesteld? Kijk bijvoorbeeld of je de leeftijd of het opleidingsniveau kunt achterhalen.
 • Hoe vaak kopen klanten een product? Het maakt verschil of je klanten eens per drie jaar bij je kopen of jaarlijks of maandelijks.

Deskresearch

Veel informatie over je doelgroep vind je vanachter je bureau. Dit heet deskresearch. Begin het onderzoek met het verzamelen van informatie die je zelf al hebt. Informatie over je huidige klanten. Bekijk hiervoor bijvoorbeeld oude offertes en facturen of je CRM-systeem.

Heb je nog geen klanten? Zoek dan uit hoe de doelgroep voor je product is opgebouwd. Als je bijvoorbeeld onderdelen voor machinefabrikanten importeert, doe dan onderzoek naar deze fabrieken. Bekijk online waar deze fabrikanten zitten en hoeveel er zijn.

Fieldresearch

Niet alle informatie staat online. Ga daarom ook op pad en doe fieldresearch. Bezoek een beurs of ga langs bij mogelijke klanten. Importeer een sample en onderzoek zelf of je toekomstige klanten behoefte aan dit product hebben. Een sample is een monster of staal van je product.

Klanten onderzoeken en beursbezoek

Willeke Borman is directeur van Fuego dat AED-apparaten en BHV-materialen importeert. “Wij werken in een vrij gesloten markt. Om precies te weten wat er sp eelt en waar ruimte is in de markt, gebruiken we onderzoeken van verschillende klanten en onze partner, De Nederlandse Hartstichting. Ook bezoeken we regelmatig internationale beurzen.”

Concurrentieanalyse

In je brancheonderzoek zocht je uit welke andere aanbieders actief zijn op de markt. Deze gegevens onderzoek je verder in je concurrentieanalyse. De uitkomsten neem je mee in je SWOT-analyse. Denk aan vragen als:

 • Bestaan er al soortgelijke producten in de markt? Wat maakt jouw product beter of misschien slechter? Kijk goed naar je concurrenten en onderscheid je van de rest.
 • Welke sterke en zwakke punten hebben je concurrenten? Deze punten vergelijk je met je eigen sterke en zwakke punten.

Landen en importregels

Met de verzamelde informatie schat je in of je plan kans van slagen heeft en vervolg je jouw onderzoek. Als je nog geen leverancier hebt, ga je op zoek naar een buitenlandse leverancier. Daarnaast onderzoek je de importregels. Kijk ook goed naar de arbeids- en milieuomstandigheden bij je leverancier. Als je in Nederland levert aan grotere bedrijven moet je weten hoe je product gemaakt wordt en door wie.

Bij importeren zijn er verschillen tussen import vanuit landen binnen en buiten de EU. Bij import van producten buiten de EU gelden meer wetten en regels. Dan heb je meer uitzoekwerk. Neem dit alvast mee in je marktonderzoek.

Landen

Houd bij het bepalen van het importland de cultuurverschillen in je achterhoofd. Daarnaast kun je letten op:

 • Taal. Spreken en schrijven in de Engelse taal lukt in de meeste gevallen. Soms is het handig dat je de taal van je leverancier beheerst. Duitse leveranciers stellen het bijvoorbeeld op prijs als je de Duitse taal beheerst.
 • Transportkosten. Een langere afstand betekent vaak hogere kosten. Kosten verschillen ook per vervoermiddel.
 • Snelheid van leveren. Een importzending vanuit China is langer onderweg dan wanneer je producten in Duitsland inkoopt.
 • Aantal leveranciers. Voorkom leveringsproblemen en ga direct op zoek naar meerdere leveranciers. Zo ben je minder afhankelijk van één partner en spreid je het risico.

Importregels

Europese producteisen

Marcel en Chantal van Dam zijn de eigenaren van Wicotex, leverancier van geïmporteerde tafelbekleding, deurgordijnen en raamfolie. “Deze producten moeten aan Europese producteisen voldoen. Dit tonen onze leveranciers bijvoorbeeld aan met een OEKO-TEX certificaat. Zo weten wij dat de producten geen schadelijke chemicaliën bevatten en veilig zijn voor consumenten.”

Bronnen en tools

Voor het verzamelen van informatie over je branche, doelgroep, concurrenten, landen en importregels kun je verschillende bronnen en tools gebruiken.

Bronnen

 • Op Ondernemersplein vind je informatie per branche over wetten, vergunningen, trends en brancheorganisaties.
 • Retail Insiders heeft sectorinformatie speciaal voor retailers.
 • Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vind je sociaalwetenschappelijke onderzoeksrapporten. Deze informatie kan interessant zijn als je doelgroep uit consumenten bestaat.
 • Demografische gegevens en bestedingspatronen vind je bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Bij het CBS vind je ook cijfers over internationale handel, bijvoorbeeld over de invoer- en uitvoerwaarde op land- en productniveau.
 • Bekijk de websites van je concurrenten. Eventueel aanvullende bedrijfsgegevens vraag je op in het Handelsregister.
 • Marktinformatie van het Centrum ter Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI). Het CBI informeert bedrijven uit ontwikkelingslanden over kansen en eisen voor hun producten op de Europese markt, waaronder Nederland.
 • In het Handboek VGEM op de website van de douane vind je een overzicht van producten die vaak vergunning- of certificaatplichtig zijn.

Tools

 • Met de KVK Bedrijventeller weet je snel hoeveel bedrijven er in een branche of bepaald gebied zitten.
 • Met de Locatiescan ga je na hoeveel andere ondernemers er in je buurt gevestigd zijn.
 • In de Access2Markets-database van de Europese Commissie vind je informatie over productvoorschriften, invoerprocedures en invoertarieven op productniveau. Voor het zoeken heb je de HS-code van je product nodig.
 • Met de tool Handelsstatistieken van Trade Map krijg je statistieken over onder andere de internationale vraag naar producten en overzichten van importerende bedrijven.
 • Met het hulpmiddel intracommunautaire verwerving van de Belastingdienst bepaal je wat je met de btw moet doen bij inkopen binnen de EU.

Ook banken en sommige brancheorganisaties delen op hun website nuttige marktinformatie.

Zelf doen of uitbesteden

Voeg alle onderzoeksgegevens samen tot één marktonderzoek. Het uitzoeken kost tijd en misschien geld. Bespaar hier niet op. Door het marktonderzoek weet je of je plannen haalbaar zijn en voorkom je onnodige investeringen. Toont je onderzoek aan dat er inderdaad kansen zijn, dan kun je gaan importeren.

Het uitvoeren van het marktonderzoek kun je zelf doen of tegen betaling uitbesteden aan een marktonderzoeksbureau. Sommige bureaus zijn gespecialiseerd in bepaalde branches of onderzoeksmethoden.