Meer succes met je financieringsaanvraag

Hoe het afloopt met je financieringsaanvraag kun je vooraf inschatten. Je maakt meer kans op een positief antwoord als je weet waar financiers op letten. Je leest hier welke aandachtspunten belangrijk zijn bij een kredietaanvraag. En hoe je kunt bijsturen.

Aandachtspunten bij je kredietaanvraag

Redenen voor afwijzing van een kredietaanvraag zijn onvoldoende rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en te weinig onderpand.

Vergelijk jouw situatie met zes eisen van financiers en ontdek wat je kunt doen als je op een bepaald punt minder goed scoort. Zo kun je je kredietaanvraag beter voorbereiden en heb je meer kans op een positief antwoord.

1. Onderpand

Een financier loopt minder risico bij het geven van een krediet als je een zakelijk onderpand inzet. Dat onderpand stel je dan beschikbaar voor de financier. Als je de rente en aflossing van het krediet niet meer kunt betalen, verkoopt de financier het onderpand. Zakelijke onderpanden zijn bijvoorbeeld een bedrijfspand, de inventaris, machines, de voorraad of debiteuren. Elk onderpand heeft voor een financier een andere waarde. De waarde van je bedrijfspand telt bijvoorbeeld voor 70% mee als onderpand. Bij je inventaris is dat 35% van de waarde.

De waarde van al je onderpanden bepaalt hoeveel je kunt lenen. Hoe hoger de waarde het onderpand of de onderpanden die tegenover de lening staan, des te lager is het risico voor de financier. En des te hoger is het bedrag dat je kunt lenen. Bij een lager risico voor de financier is ook de rente lager.

Gedwongen verkoop onderpand

De waarde die financiers toekennen aan een onderpand is lager dan de waarde die je er als ondernemer zelf aan geeft. Dat komt omdat een onderpand bij gedwongen verkoop minder oplevert dan bij vrijwillige verkoop. Een financier kan niet wachten op de best mogelijke prijs als hij snel een voorraad producten moet verkopen.

Weinig onderpand

Heb je weinig onderpand? Fintechfinanciers eisen minder onderpand bij financiering.

2. Rentabiliteit

De rentabiliteit van je onderneming is een manier om te bepalen hoeveel winst je maakt. Je vergelijkt hierbij de winst met het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen. De vergelijking maakt ook duidelijk of je bedrijf kan overleven. Een rentabiliteit tussen de 5% en 10% vinden financiers redelijk. Je kunt de rentabiliteit verbeteren als je de kostprijs, kosten en verkoopprijs aanpast.

Wat doen bij lage rentabiliteit?

Is je rentabiliteit minder hoog? Dan kun je bijvoorbeeld aandelen van een besloten vennootschap (bv) verkopen. Familie en vrienden, business angels en andere zakelijke investeerders kunnen aandelen in je onderneming kopen. Heb je eenmanszaak of vof? Dan kun je als alternatief een lening of krediet vragen aan familie of vrienden.

3. Solvabiliteit

Solvabiliteit is de verhouding van je eigen vermogen vergeleken met het totale vermogen van de onderneming. Het percentage dat daaruit komt geeft aan of je bedrijf schulden op lange termijn kan betalen. Financiers vinden dat een solvabiliteit tussen de 25% en 40% moet liggen. Is dat niet het geval? Dan verbeter je je solvabiliteit door bijvoorbeeld debiteurenbeheer, voorraadoptimalisatie of dividendverlaging.

Financiering bij minder solvabiliteit

Bij minder solvabiliteit kun je met je kredietaanvraag aankloppen bij fintechfinanciers. Of je kunt aandelen verkopen als je een besloten vennootschap (bv) hebt. Familie en vrienden, business angels en andere zakelijke investeerders kunnen deze dan kopen. Heb je eenmanszaak of vof? Dan kun je naast fintech een lening of krediet vragen aan familie of vrienden.

4. Liquiditeit

Je liquiditeit laat zien of je op korte termijn je rekeningen kunt betalen. Liquiditeit is ook een indicatie voor de levensvatbaarheid van je bedrijf. Je berekent je liquiditeit via kengetallen. Een ander onderdeel van je liquiditeit is de kasstroom of cashflow. Dit is het saldo van inkomsten en uitgaven tijdens een periode. Als je cashflow negatief is, verbeter je die door beheer van debiteuren, crediteuren en voorraad.

Is je liquiditeit minder hoog? Dan kun je bijvoorbeeld aandelen van een besloten vennootschap (bv) verkopen. Familie en vrienden, business angels en andere zakelijke investeerders kunnen aandelen in je onderneming kopen. Heb je eenmanszaak of vof? Dan kun je als alternatief een lening van familie of vrienden vragen.

5. Kwaliteiten team en ondernemer

De meeste financiers willen weten hoe jij en jouw team functioneren voordat ze een kredietaanvraag goedkeuren. Heeft jouw team nog niet alle expertise die nodig is in huis? Werk dan samen met externe experts. Fintechfinanciers kijken hier minder naar.

6. Een complete financieringsaanvraag

Lever alle gevraagde documenten voor je kredietaanvraag zoals in één keer aan. Bijvoorbeeld de jaarrekening, investeringsbegroting en bankafschriften. Dan neemt een financier je aanvraag snel in behandeling en heb je meer kans om het krediet te krijgen.

Kredietaanvraag met voldoende punten

Scoor je op alle aandachtspunten positief? Dan maak je zowel bij banken als bij niet-bancaire financiers een goede kans op financiering. Financiers geven eigen punten en voorrang aan de criteria. Vraag hier vooraf naar bij een financier. Dan weet je beter of een financieringsaanvraag zin heeft.

Tip: Wil je een deel van je krediet via familie en vrienden regelen? Doe dit dan voordat je een andere financieringsaanvraag doet. Want dan is het duidelijk dat ook anderen vertrouwen in je hebben.

Wat je verder nog moet weten

Voordat je een financieringsaanvraag indient, kun je via het Selecteer je financieringsvorm: een stroomschema een financieringsvorm zoeken die bij jouw situatie past.

Hulp inroepen vergroot je kansen bij een kredietaanvraag. Met de juiste adviseurs en een goede financiële onderbouwing zijn je kansen om financiering te krijgen groter. Deze adviseurs helpen je op weg. Heb je vragen over financiering regelen? Bel dan de adviseurs van de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14.

Video: Financiering regelen

Bekijk ook  de video Financiering regelen. De video legt uit hoe je aan financiering voor je bedrijf komt en welke stappen je daarvoor moet zetten.

Financiering regelen