Inschrijven vof

Volg onderstaande stappen om je nieuwe vennootschap onder firma (vof) in te schrijven.

1.    Vul de gegevens voor je vof in

Vul het digitale inschrijfformulier volledig in.

Let op: vul bij het veld "Uw naam" geen leestekens of diakrieten (tekens zoals een trema of accent) in. Door een technisch probleem kan de inschrijving dan niet voltooid worden. Een KVK-medewerker kan later nog je naam aanpassen. 

Ligt je startdatum langer dan 2 maanden in het verleden?

Dan moet je bewijzen dat je vanaf de opgegeven startdatum bedrijfsactiviteiten hebt uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld documenten mee naar je afspraak waaruit blijkt dat je investeringen hebt gedaan of opdrachten hebt uitgevoerd. 

Privacy

We registreren de gegevens van jouw vof in het Handelsregister en verschillende klantsystemen. Lees meer over privacy.

Start inschrijving vof

2.    Schrijf de UBO’s van je nieuwe organisatie in

UBO's (ultimate beneficial owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Deze moet je inschrijven wanneer je een nieuwe vof begint. Bepaal eerst wie de UBO's van je organisatie zijn. Vul daarna formulier 32 in en neem het mee naar je afspraak. 

Vul formulier 32 in

3.    Maak een afspraak

Heb je de formulieren bij 1 en 2 ingevuld? Maak dan een afspraak bij een KVK-kantoor. 

Let op: alle vennoten moeten persoonlijk langskomen om zich te legitimeren. Tijdens de afspraak controleren we de legitimatiebewijzen en de ingevulde formulieren. 

Maak een afspraak met DigiD

Kosten

Uitzonderingen

1.    De vennoten van de vof zijn (gedeeltelijk) niet-natuurlijke personen

Als alle vennoten van een vof niet-natuurlijke personen zijn (dus geen personen van vlees en bloed), dan hoef je niet langs te komen. Stuur de volgende documenten per post op:

  • Formulier 2: 'inschrijving vennootschap onder firma / commanditaire vennootschap'
  • Formulier 10: 'inschrijving vennoot'
  • Formulier 32: 'inschrijving UBO voor een cv, vof, maatschap, EESV of rederij' 

Op het formulier staat wie het mag ondertekenen en welke bewijsstukken je moet meesturen.

Bestaat de vof uit zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen? Dan hoeft de niet-natuurlijke vennoot niet langs te komen. De natuurlijke vennoot, die wel op kantoor langskomt om de inschrijving te voltooien, neemt de volgende documenten mee:

  • Formulier 10: 'inschrijving vennoot'. Vul deze in met de gegevens van de niet-natuurlijke vennoot
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die heeft getekend voor de niet-natuurlijke vennoot.

2.   Je wijzigt van rechtsvorm

Heb je een eenmanszaak en wil je daar een nieuwe vof van maken? Check eenmanszaak wordt vof voor meer informatie.