Distributeur of handelsagent, wie kies je?

Distributeurs en handelsagenten zijn de schakels tussen jou en je buitenlandse afnemer. Deze lokale partners helpen je met het bewerken van een buitenlandse markt. Voordat je beslist met wie je in zee gaat, moet je weten wat het verschil is, hoe je een betrouwbare vertegenwoordiger vindt en welke afspraken je vast moet leggen.

Waarom schakel je een handelsagent of distributeur in? Beiden zijn zelfstandig ondernemer, hebben een klantenbestand, beheersen de taal en verzorgen je lokale verkoop en marketing. Zo bereik jij je afnemer sneller en heb je voor het bewerken van een buitenlandse markt nauwelijks extra personeel nodig.

Verschil

Een distributeur handelt voor eigen rekening en risico. Een handelsagent handelt namens jou en heeft minder vrijheid voor het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld de prijs. Er zijn meer verschillen.

DistributeurHandelsagent
Houdt voorraad, is eigenaar van de goederen, verkoopt lokaal en factureert.Houdt geen voorraad, is geen eigenaar van de goederen, bemiddelt alleen.
Bepaalt eigen winstmarge.Ontvangt commissie over alle verkopen.
Jij levert aan je distributeur.Jij levert rechtstreeks aan je klant.
Je hebt een laag debiteuren risico, want je factureert aan je distributeur.Je hebt een hoog debiteurenrisico, want je factureert aan je klant.
Je kent je afnemers niet en bouwt geen relatie op.Je kent je afnemers en bouwt een relatie op.
Samen stel je een contract op, geen bescherming vanuit de wetgeving.Goodwillvergoeding bij stopzetten samenwerking, vanuit EU-wetgeving geregeld.

 

Keuze maken

Wanneer je een eigen merk hebt, houd je graag grip op je prijs, merkbeleving, klantenkring en verkoopkanaal. Dit zie je vaak terug in de kledingbranche en bij producten in luxere segmenten zoals tassen of schoenen. Je kiest dan al snel voor een agent. Jij draagt zelf het volledige debiteurenrisico.

Verkoop je producten waarbij dit minder belangrijk is of wil je voor je lokale buitenlandse markt direct voorraad hebben, dan past een distributeur beter. Distributeurs leveren toegevoegde waarde doordat ze voor eigen rekening en risico verkopen. Ze ondersteunen je met service of onderhoud en zitten dicht bij de eindgebruiker waardoor je snel kunt leveren.

Geschikte partner

Nadat je kiest voor een distributeur of handelsagent ga je op zoek naar een geschikte partner. Soms ontvang je spontaan een verzoek tot samenwerken uit het buitenland. Deze wederverkoper wil je bedrijf graag vertegenwoordigen en belooft hoge omzetten. Ga hier niet te snel op in, want je weet niet zeker of deze partij betrouwbaar is. Misschien wil dit bedrijf je producten juist uit de markt weren, omdat een soortgelijk product van een andere aanbieder al in het assortiment zit. Dit product wordt dan actief aangeboden en jouw product blijft in het schap liggen. Door dit verzoek weet je wel dat er vraag naar je product is in het betreffende land. Dit biedt kansen op nieuwe afzetmogelijkheden. Ga zelf actief op zoek naar een betrouwbare zakenpartner.

Ondersteuning overheid

RVO heeft in bijna alle landen contacten via ambassades, consulaten of Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Zij kennen de markt en de mogelijkheden. Samen met jou gaat RVO via Zakenpartnersupport Op Maat actief op zoek naar geschikte partners.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) is een professioneel netwerk van meer dan 600 organisaties in 70 landen. In hun digitale databank staan profielen van ondernemers die willen samenwerken. Als Nederlandse ondernemer geef je bij het registreren aan dat je buitenlandse agenten of distributeurs zoekt. EEN ondersteunt je bij het vinden van de juiste match.

Selectie

Zie lokale partners als verlengstuk van je bedrijf. Wanneer zo’n partner verkeerd handelt of onvoldoende verkoopt, heeft dit invloed op de goede naam van je bedrijf en je bedrijfsresultaten. Ga daarom met meerdere kandidaten in gesprek. Stel vooraf eisen op waaraan je toekomstige partner moet voldoen. Denk aan productkennis, klantenbestand en netwerk, het aantal werknemers binnen het bedrijf en het assortiment. Zorg dat je product het assortiment aanvult en niet beconcurreert. En controleer of er voldoende mensen zijn voor de verkoop, service en aftersales van je product.

Met deze lijst in de hand ga je in gesprek met meerdere partijen. Neem ook een kijkje in het bedrijf zelf. De wederverkoper die het beste voldoet, krijgt ‘de baan’. Vertrouw ook op je onderbuikgevoel. Het contact moet op papier goed zijn, en ook goed voelen.

Afspraken

Of je nu met een agent of distributeur in zee gaat, leg jullie gezamenlijke afspraken vast. Geen verplichting, wel een dringend advies.

Distributieovereenkomst

Met je distributeur ga je een distributieovereenkomst aan waarin je onderlinge afspraken vastlegt. Bijvoorbeeld over het houden van een minimale voorraad, de looptijd van de overeenkomst en het verlenen van service en garantie.

Agentuurovereenkomst

Met je agent sluit je een contract af waarin je samen afspraken vastlegt. Bijvoorbeeld over de marketinginzet, het non-concurrentiebeding, de hoogte van de commissie en wanneer je commissie uitbetaalt.

Door het opnemen van een ‘delcrederebeding’ in je contract krijg je nog meer betrokkenheid van je agent. Naar Nederlands recht is je handelsagent door dit beding aansprakelijk als een klant niet of niet op tijd aan je betaalt. Zo zijn jullie samen verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer en kijkt je agent beter naar de financiële positie van klanten bij het afsluiten van een order. Wanneer er geen contract is, valt je agent terug op de Europese richtlijn voor zelfstandige handelsagenten.

Modelcontracten

Brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI) en de International Chamber of Commerce Nederland (ICC) hebben modelcontracten. Pas een voorbeeldcontract op je persoonlijke situatie aan.

Goede start

De basis staat, je distributeur of agent heeft een overeenkomst met je. Laat nu de eerste omzet maar komen. Bied je lokale partner hiervoor een goede start. Dit doe je bijvoorbeeld door het overdragen van technische specificaties. Lokale problemen kan je partner daarna zelf oplossen. Geef een verkooptraining, toegespitst op de Unique Selling Points (USP’s) van je product. Ondersteun je partner op beurzen, verzorg technische handleidingen, flyers, teksten op de website in de juiste taal en zorg dat je jouw partners op je eigen bedrijfswebsite noemt.

Houd regelmatig contact, zo bouw je samen een band op. Je partners hebben meerdere leveranciers en verdelen hun aandacht. Je doel is dat ze net iets harder voor jou lopen dan voor andere leveranciers. Dit gebeurt alleen wanneer jullie relatie goed is. Vraag bijvoorbeeld per kwartaal hoeveel offertes er zijn uitgebracht en wat wel of niet goed gaat. En of extra ondersteuning gewenst is.

Toekomst

Als je wilt uitbreiden en naar meerdere landen gaat exporteren, groeit je netwerk met distributeurs of handelsagenten mee. Wanneer je succesvol wordt, is het aansturen en begeleiden van lokale partners een dagtaak op zich.