Visserijproducten importeren, koop bij een erkend bedrijf

Voor de import van vis, visproducten of schaal- en schelpdieren zijn speciale regels. Zo mag je deze producten alleen kopen bij erkende bedrijven. Visserijproducten moeten voldoen aan Europese voedselveiligheidseisen. Importeren van visserijproducten uit een land buiten de EU mag alleen met een verplichte keuring.

Vraag Maar Raak: starten met import

Ga met andere importeurs in gesprek en krijg praktische tips.

Meld je aan

Wil je zalm, tonijn, garnalen of andere visserijproducten importeren? In dit artikel lees je alle regels. Voor visserijproducten uit EU-landen en van buiten de EU.

Erkende bedrijven in EU

Importeer je visserijproducten uit een EU-land? Dan moet je leverancier een erkend bedrijf zijn. Dit betekent dat het bedrijf voldoet aan de Europese hygiëneregels. Alleen bedrijven met een erkenning van de lokale overheid mogen levensmiddelen produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren in de EU. Alleen bedrijven met een erkenning van de lokale overheid mogen levensmiddelen produceren, bereiden, opslaan, verhandelen of transporteren in de EU. Ook als importeur heb je voor deze activiteiten erkenning nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bekijk de overzichten van erkende bedrijven per EU-land.

Erkende landen en bedrijven buiten EU

Visserijproducten uit landen buiten de EU mag je alleen invoeren uit door de EU erkende landen. Officiële organisaties in deze landen controleren of vaartuigen en bedrijven in hun land voldoen aan de voedselveiligheidseisen van de EU.  

De Europese Commissie heeft een lijst met goedgekeurde fabrieksvaartuigen, koelhuizen en verwerkingsbedrijven in erkende landen buiten de EU.  Zo controleer je of je leverancier op deze lijst staat: 

 • Kies het land.
 • Kies bij 'Chapter' voor ‘Voedsel’.
 • Kies bij ‘Section voor ‘Live bivalve molluscs (LBM)’. Dit zijn levende tweekleppige weekdieren. Of voor ‘Fishery Products (FFP)'. Dit zijn visserijproducten.
 • Klik op 'Zoeken'

Zie je geen enkel bedrijf staan? Dan is er een invoerverbod voor deze producten vanuit het gekozen land. Geeft de zoekopdracht een resultaat? Klik dan rechts op het oogje (view). Je ziet dan een overzicht van bedrijven die vanuit dat land de gekozen producten mogen leveren aan de EU.

Bedreigde vissoorten

De Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES) regelt de wereldwijde handel in beschermde dier- en plantensoorten. Voor sommige vissoorten heeft CITES de handel en import verboden. In andere gevallen heb je een vergunning- of certificaatplicht. Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en afgeleide producten hiervan.

Producteisen

Visserijproducten moeten voldoen aan de eisen van de Europese algemene levensmiddelenwet. In deze wet is speciale aandacht voor traceerbaarheid. Zodat je weet waar je producten vandaan komen en aan wie je ze leverde. Zo haal je onveilige producten snel van de markt. Informeer de NVWA als blijkt dat je producten onveilig zijn.

Levensmiddelenhygiëne

Als je visserijproducten produceert, vervoert of opslaat heb je een voedselveiligheidsplan nodig. Dit staat in de Europese wet voor levensmiddelenhygiëne. In dit plan vertel je hoe je bedrijf veilig omgaat met levensmiddelen en volgens de HACCP-principes werkt. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het HACCP-systeem maakt duidelijk wat er fout kan gaan en hoe je dit voorkomt.

Voedselverontreiniging

In visserijproducten zitten soms chemische stoffen en micro-organismen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Deze stoffen heten contaminanten. Een Europese wet regelt dat verontreinigingen in levensmiddelen beperkt blijven tot maximaal aanvaardbare hoeveelheden. 

Etikettering

Voor het op de markt brengen van voorverpakte levensmiddelen voor consumenten zijn  wettelijke etiketteringseisen. Denk aan ingrediënten noemen en een houdbaarheidsdatum. 

Voor voorverpakte en niet-voorverpakte visserij- en aquacultuurproducten zijn extra etiketteringseisen. Zo moet op het etiket de juiste handelsbenaming van de vis staan. In Access2Markets vind je informatie over de etikettering van visserijproducten.

Nationale wetgeving

EU-lidstaten zetten de Europese wetgeving vaak om in nationale wetgeving. Hieronder staan verschillende nationale wetten, besluiten en regelingen voor visserijproducten.

Productaansprakelijkheid

Importeer je visserijproducten uit landen buiten de Europese Economische Ruimte ( EER)? Of koop je visserijproducten in de EER en verkoop je deze onder een eigen merknaam? Dan ben je aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de producten. Zorg dat je visserijproducten aan de eisen voldoen. Je kunt je tegen productaansprakelijkheid verzekeren.

Meer over producteisen

De volgende organisaties geven meer informatie over producteisen:

 • Centrum ter Bevordering van Import uit ontwikkelingslanden (CBI).
  Het CBI helpt exporteurs uit ontwikkelingslanden met exporteren naar de Europese markt. Lees de Europese producteisen voor visserijproducten.
 • Europese Commissie (EC).
  In Access2Markets van de EC staan de producteisen, invoerrechten en importprocedures voor visserijproducten. In onderstaande video krijg je uitleg hoe je dit systeem gebruikt. Je hebt de productnaam of de HS-code van je product nodig. De HS-code is een goederencode die de douane gebruikt voor het indelen van producten. Wil je verse, gekoelde of bevroren vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren importeren? Hiervan beginnen de HS-codes met 03. Vul in dat geval in het veld ‘Productnaam of HS-code’ 03 in. De HS-codes voor ‘bereidingen en conserven van vis’ beginnen met 16, voor ‘afval van vis’ met 05 en voor ‘visvetten en oliën’ met 15.

Alle regels bij import weten? Gebruik Access2Markets

Importeren uit EU-landen

In de EU is vrij verkeer van goederen. Je betaalt geen invoerrechten als je visserijproducten importeert uit een ander EU-land. De producten aangeven bij de douane is niet nodig. Je leverancier in het andere EU-land brengt meestal 0% btw in rekening. Je geeft je btw-identificatienummer aan je leverancier door. Je berekent 9% Nederlandse btw over de aankoop en geeft deze op in je btw-aangifte. Daarna mag je deze btw meestal als voorbelasting aftrekken in diezelfde aangifte.

Stappenplan importeren

Als je wilt importeren maak je met je buitenlandse leverancier afspraken over zaken als het transport en de betaling. Succesvol starten met importeren lukt met voldoende kennis van het importproces. Het Stappenplan importeren helpt je hierbij. Van marktonderzoek tot het sluiten van een contract.

Importeren uit land buiten de EU

Als je visserijproducten importeert uit een land buiten de EU doe je invoeraangifte bij de douane. Meestal regelt je vervoerder of douane-expediteur dit voor je. Hiervoor vragen zij een vergoeding. Vaak schieten ze ook mogelijke invoerrechten en invoer-btw voor. Verder heb je een EORI-nummer nodig. Dit identificatienummer gebruik je bij activiteiten met de douane.

Invoerrechten

Meestal betaal je invoerrechten bij import van producten uit een land buiten de EU. Soms betaal je minder of geen invoerrechten. Dit heet tariefpreferentie. Je krijgt tariefpreferentie als je bepaalde visserijproducten direct importeert uit landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft.

De visserijproducten moeten dan van preferentiële oorsprong zijn uit het verdragsland. Dit betekent dat de vis helemaal van oorsprong is uit het verdragsland. Of dat de vis uit een ander land komt maar voldoende is bewerkt in het verdragsland. Je bewijst de preferentiële oorsprong van de producten met een preferentieel oorsprongscertificaat of -verklaring. Bijvoorbeeld een EUR.1 certificaat, factuurverklaring of Attest van Oorsprong. Welk document nodig is hangt af van het verdragsland.

Verder is er een vrijstelling van invoerrechten voor visserijproducten, gewonnen in de kustwateren van een niet-EU land door in de EU geregistreerde schepen.

Niet-preferentieel tariefcontingent

Voor sommige visserijproducten is er een ‘niet-preferentieel tariefcontingent’. Dit betekent dat de EU een maximale invoerhoeveelheid bepaalt voor een bepaalde periode. Binnen deze hoeveelheid kun je deze visserijproducten met een lager invoerrecht invoeren. Deze verlaging krijg je alleen voor visserijproducten die bestemd zijn voor de verwerkende industrie. Je hebt een vergunning ‘bijzondere bestemming’ nodig als je gebruik wil maken van het tariefcontingent. Is de maximale hoeveelheid binnen het tariefcontingent bereikt, of heb je geen vergunning? Dan betaal je het normale tarief van invoerrechten. Om welke visserijproducten het gaat en welke voorwaarden er verder zijn, lees je in de Europese verordening 2023/2720

Goederencodes visserijproducten

Behalve in Access2Markets staan tarieven van invoerrechten ook in het Gebruikstarief van de douane. Klik in het Gebruikstarief op het tabblad ‘nomenclatuur – raadplegen via nomenclatuur'.

Voor het bepalen van het invoerrecht van je visserijproduct heb je een tiencijferige goederencode nodig. Een andere naam voor deze goederencode is Taric-code. De meeste visserijproducten hebben goederencodes die beginnen met:

 • 03 (klik op het mapje bij code I, vervolgens op het mapje bij hoofdstuk 3). Hieronder vallen vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren.
 • 16 (klik op het mapje bij code IV, vervolgens op het mapje bij hoofdstuk 16, en vervolgens op):
  - 1603: Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren.
  - 1604: Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit.
  - 1605: Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren.
 • 05 (klik op het mapje bij code I, vervolgens op het mapje bij hoofdstuk 5). Daar vind je onder andere afval van vis.
 • 15 (klik op het mapje bij code III, vervolgens op het mapje bij hoofdstuk 15). Daar vind je onder andere visvetten en oliën.

In het Gebruikstarief vind je uitleg over de producten die onder de verschillende codes vallen:

Je berekent de invoerrechten over de douanewaarde. Dit is de aankoopprijs plus de vervoers- en eventuele verzekeringskosten tot aan de grens of haven van binnenkomst in de EU.

Kun je de goederencode en het invoerrecht voor je product niet vinden? Bel dan met de DouaneTelefoon, 0800 01 43.

Btw

Bij invoer van visserijproducten in Nederland betaal je 9% Nederlandse invoer-btw. Deze btw mag je in je btw-aangifte aftrekken als voorbelasting als je recht hebt op btw-aftrek. Importeer je regelmatig uit landen buiten de EU? Met een vergunning artikel 23 van de Belastingdienst betaal je de btw niet op het moment van invoer.  Je mag de btw dan verleggen naar je btw-aangifte.

Keuring van visserijproducten

Visserijproducten uit landen buiten de EU mag je alleen invoeren via erkende grenscontroleposten. Daar vindt de veterinaire keuring plaats. Met deze controle houdt de EU visserijproducten tegen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Dit voorkomt het verspreiden van visziekten. Je meldt je zending vooraf aan met een Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst (GGB-P).

In Nederland doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met de douane de veterinaire controle. Er vindt controle plaats op de aanwezige documenten zoals het gezondheidscertificaat. Hierop volgt mogelijk een keuring van de producten zelf. NVWA brengt hiervoor kosten in rekening. Een veterinaire keuring is niet nodig als je vis importeert uit IJsland, Noorwegen, Groenland of de Faeröer Eilanden.

Importdocumenten

Als je producten importeert heb je importdocumenten nodig. Zoals de factuur van je leverancier en een vervoersdocument. Bij import van de meeste visserijproducten uit niet-EU landen zijn extra documenten nodig. Bijvoorbeeld gezondheidscertificaten en vangstcertificaten.

Gezondheidscertificaten

Keuringsinstanties in de erkende niet-EU landen geven deze certificaten af voor exportzendingen van visserijproducten naar de EU. Hiermee verklaren zij dat de producten gezond zijn en vrij van schadelijke organismen. De buitenlandse exporteur (je leverancier) vraagt het gezondheidscertificaat aan bij de keuringsinstantie in diens land.

Vangstcertificaten

Voor invoer van de meeste visserijproducten afkomstig uit erkende niet-EU landen heb je een vangstcertificaat nodig. Daarmee bewijs je dat de visserijproducten niet komen van illegale, niet-gemelde en ongereguleerde visserij (IUU-visserij). Het land waar het bij de vangst betrokken vaartuig is geregistreerd, de vlaggenstaat, geeft het vangstcertificaat af. De certificaten worden meegeleverd met visserijproducten in de hele toeleveringsketen zodat controles mogelijk blijven. Vraag je buitenlandse leverancier om het vangstcertificaat.

Je zoekt met de goederencode in het Gebruikstarief op of een vangstcertificaat voor je visserijproduct nodig is. Een vangstcertificaat is bijvoorbeeld niet nodig voor siervissen, zoetwatervissen, aquacultuurproducten verkregen uit pootvis of larven en een aantal weekdieren.

Inklaringsbedrijven voor visserijproducten

Er zijn douane-expediteurs en logistieke dienstverleners die ervaring hebben met visserijproducten inklaren. Zij hebben kennis van het veterinaire keuringsproces en de benodigde documenten. Je vindt ze onder andere via Google. Vul als zoekterm ‘douane expediteur visproducten’ in.