Inzicht in de financiële situatie van een onderneming

Jaarrekeningen geven inzicht in de financiële situatie van een onderneming en zijn een belangrijke bron om debiteurenrisico's in te kunnen schatten.

Tips bij het bekijken van de financiële situatie

  • Controleer of de onderneming de jaarrekening ieder jaar en steeds in dezelfde periode deponeert (zie Deponeringen).
  • Als een rechtspersoon gebruik maakt van groepsvrijstelling, vraag dan de jaarcijfers op van de groepsmaatschappij.
  • Is de jaarrekening nog niet gedeponeerd, kijk dan of er een enig aandeelhouder is (zie Concernrelaties) die ook een rechtspersoon is. Deze kan namelijk wel een jaarrekening gedeponeerd hebben. 
  • Controleer of de rechtspersoon met wie u zaken doet, de werkmaatschappij of de holding is. Kijk vervolgens wie de jaarrekening deponeert.

Kengetallen

Met de gegevens in de jaarrekening berekent de Kamer van Koophandel kengetallen. Deze getallen geven een beeld van de financiële positie van een onderneming. De kengetallen kunt u opvragen via de Standaard jaarrekening.

Liquiditeit: Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van de onderneming om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld of de onderneming zijn crediteuren op tijd kan betalen.

Solvabiliteit: Solvabiliteit is de verhouding tussen eigen geld en geleend geld. Het zegt iets over de lange termijn, bijvoorbeeld of de onderneming aan het einde van het jaar alle schulden kan afbetalen.

Rentabiliteit: Rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen opbrengst en het vermogen waarmee die opbrengst verkregen is.

Er zijn meerdere rekenmodules per kengetal. Deze vindt u in de handleiding jaarrekening. Hoe u de jaarcijfers en kengetallen moet interpreteren, hangt mede af van de branche waarin de onderneming opereert. Daarnaast geven de cijfers nooit een garantie over de huidige financiële positie van een onderneming.