KVK Export Nieuwe Markten tool

Exporteren draagt bij aan de groei van je onderneming. Maar de wereld is groot. Welke landen bieden de meeste kansen voor jouw product? Verschillende factoren spelen een rol wanneer je landen verkent. En voor de juiste keuze van (nieuwe) exportmarkten.
Selecteer jouw exportmarkt

Selecteer jouw exportmarkt

De KVK Export Nieuwe Markten tool helpt je bij het selecteren van exportmarkten. Het geeft een eerste inzicht in de voor jou meest interessante exportlanden. De tool werkt eenvoudig: selecteer de meest relevante indicatoren en maak gebruik van de wegingsfactor. Aan de rechterzijde vind je een blauwe “+” button. Klik daarop en je vind alle indicatoren. Is een indicator van groot belang? Verschuif dan de blauwe knop naar boven. De tool geeft uiteindelijk een overzicht van landen en behaalde scores. Hoe hoger de score, hoe interessanter het land voor jou als exportmarkt. Beperk je tot één of hooguit een paar markten. Exporteren naar een nieuwe exportmarkt kost meer tijd en aandacht dan je bestaande thuismarkt.

Belangrijke aanvullende factoren

Naast de indicatoren in de KVK Export Nieuwe Markten Tool spelen de volgende 3 factoren ook een rol. Zeker wanneer jouw kansrijke exportmarkten zich buiten de Europese Unie (EU) bevinden:

 1. Invoerverboden
  Sommige landen hebben een importverbod op producten. Een land laat bijvoorbeeld alleen auto’s na een bepaald bouwjaar toe. Of er is sprake van een boycot. Denk bijvoorbeeld aan de huidige boycot van Rusland op Europese landbouwproducten. Kies je voor een exportmarkt in de EU? Dan geldt vrij verkeer van goederen en zijn er minder belemmeringen. Soms zijn er aanvullende nationale voorschriften. Bijvoorbeeld dat de etikettering op voedingsmiddelen is vermeld in de taal van die lidstaat.

 2. Invoerrechten en andere lokale heffingen
  Binnen de Europese Unie betaal je geen invoerrechten. Maar ga je exporteren naar afnemers buiten de EU dan is de kans groot dat jouw klant heffingen (zoals invoerrechten) betaalt in zijn land. Het tarief van invoerrecht verschilt per product en per land. Hoge tarieven zorgen ervoor dat jouw product (te) duur wordt.

  Tip: de EU heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten gesloten. Daardoor hoeft een importeur uit een overeenkomstland meestal geen of minder invoerrechten te betalen. Voorwaarde is dan wel dat jouw producten geheel verkregen of voldoende bewerkt zijn in de EU.

 3. Producteisen
  Landen stellen veiligheidseisen aan producten. Je product moet veilig zijn voor mensen, dieren en milieu. Als voorbeeld kent de EU de CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product aan de standaardeisen van de EU voldoet. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat het voldoet aan de eisen van landen daarbuiten. Netspanning, stopcontacten en stekkers zijn wereldwijd ook niet uniform. Ga na of jouw product geschikt is volgens de regels van het doelland. Pas het aan als dat niet zo is.

NL Exporteert app

Wil je meer kennis opdoen over één of meerdere exportmarkten? Een handige tool is de NL Exporteert app. De app biedt per land veel nuttige informatie zoals actuele wet- en regelgeving, marktkansen, markrapporten en do’s and don’ts.

Meer bronnen voor marktinformatie

Ook onderstaande bronnen helpen jou bij het verzamelen van informatie over exportmarkten:

InfoPage