Selecteer je financieringsvorm

Ondanks de aantrekkende economie is financiering verkrijgen voor ondernemers een probleem. Je vergroot de kans op financiering als je vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij jouw keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, de soort investering, het risico en de looptijd. Bij 'meer informatie' onderaan de pagina vind je een toelichting op de genoemde financieringsvormen.

Welke criteria zijn belangrijk?

Let bij het selecteren van passende financiering op de volgende criteria:

 • Het bedrag dat je nodig hebt (hoeveel geld?).
 • De soort investering (waarvoor heb je het geld nodig?).
 • Welk risico wil de financier aangaan?
 • Welke looptijd wil je aangaan? (duur van de financiering en termijn van terugbetalen).

Ook spelen prijs, mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden en persoonlijke voorkeur een rol. Deze meer subjectieve criteria laten we hier buiten beschouwing. Om de criteria beter te kunnen toepassen, volgt eerst een korte uitleg over eigen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen financier je met spaargeld of door aandelen in je onderneming uit te geven, als je een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm hebt. Bij een bv zijn dan externe aandeelhouders mede-eigenaar van jouw onderneming. Je verkoopt dan een deel van je bedrijf. Financiers, die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen bestaat uit schulden die je binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Subsidies en overheidsregelingen

Naast bovenstaande financieringsvormen zijn er subsidies en overheidsregelingen. Die ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Video

Bekijk voor meer uitleg over de keuze van je financieringsvorm de KVK-video 'Zo bepaal je de juiste financieringsvorm'.

Aan de slag met de criteria

1. Hoogte van het bedrag*

 • Tot 50.000 euro: bank, microkrediet, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, een lening bij familie of vrienden, factoring of online krediet.
 • Van 50.000 tot 250.000 euro: MKB-krediet, bank, Bbz (gevestigd ondernemer), crowdfunding, kredietunie, business angels, familie en vrienden, via een Regionale OntwikkelingsMaatschappij, factoring of online krediet.
 • Van 250.000 tot 500.000 - 750.000 euro: bank, crowdfunding, business angels, een Venture Capital fonds, Seed-fonds of een private debt fonds.
 • Vanaf 500.000 - 750.000 tot 1 miljoen euro: bank en een private debt fonds geschikt.
 • Vanaf 1 miljoen euro: MKB-beurzen NPEX (tot 10 miljoen euro) en Nxchange, participatiemaatschappijen, bank en een private debt fonds.
 • Vanaf 5 miljoen euro: wend je tot een effectenbeurs, bank en private debt fonds.

* De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan men van de bandbreedte afwijken.

2. Waarin ga je investeren?

 • Werkkapitaal: bank, Bbz, kredietunie, pin voorschot, online krediet, Qredits, factoring, business angels.
 • Bedrijfsmiddelen: leasing, bank, Bbz, crowdfunding, Qredits, kredietunies, business angels.
 • Innovatie en productontwikkeling: subsidies en overheidsregelingen, ROM, business angels, venture capital fonds.

3. Wat is het risico voor de financier?

 • Risicomijdend: leverancierskrediet, crowdfunding, kredietunie, leasing, factoring, microkrediet, MKB-krediet, bank. Bbz.
 • Beperkt risicodragend: familie en vrienden.
 • Hoog risico: eigen inbreng, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, private debt fonds, ROM.

4. Wat is de looptijd van de financiering?

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal): rekening-courant bank, flexibel krediet (Qredits), factoring, leverancierskrediet, pinvoorschot, onlinekrediet.
 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing): bank, BBZ, kredietunie, leasing, familie en vrienden, private debt fonds, business angels.
 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed): bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders.

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of de financieringsmix combineer je meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Tips

Webinar

Bekijk het webinar 'Welke financiering past bij mijn bedrijf?' (15,42 min).

Crowdfunding Scan

Doe nu de Crowdfunding Scan en ontdek direct of deze financieringsvorm bij jou past.

Overzicht

Download de KVK Wegwijzer Slimmer Financieren voor een overzicht van diverse financieringsvormen en handige links.

Meer informatie

Financieringsvormen

Subsidies en overheidsregelingen

Financieel plan maken

Heeft deze informatie je geholpen?