Financiering & geldzaken

Selecteer je financieringsvorm

Je vergroot de kans op financiering als je vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij jouw keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, de soort investering, het risico en de looptijd.

Welke criteria zijn belangrijk?

Let bij het selecteren van passende financiering op de volgende criteria:

 • Het bedrag dat je nodig hebt (hoeveel geld?).
 • De soort investering (waarvoor heb je het geld nodig?).
 • Welk risico wil de financier aangaan?
 • Welke looptijd wil je aangaan? (duur van de financiering en termijn van terugbetalen).

Ook spelen prijs, mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden en persoonlijke voorkeur een rol. Deze meer subjectieve criteria laten we hier buiten beschouwing. Om de criteria beter te kunnen toepassen, volgt eerst een korte uitleg over eigen en vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen financier je met spaargeld of door aandelen in je onderneming uit te geven, als je een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm hebt. Bij een bv zijn dan externe aandeelhouders mede-eigenaar van jouw onderneming. Je verkoopt dan een deel van je bedrijf. Financiers, die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen bestaat uit schulden die je binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk. Voorbeelden van kort vreemd vermogen zijn rekening-courantkrediet bij een bank, factoring en leverancierskrediet.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Subsidies en overheidsregelingen

Naast bovenstaande financieringsvormen zijn er subsidies en overheidsregelingen. Die ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Aan de slag met de criteria

1. Hoogte van het bedrag*

 • Tot 50.000 euro
  Bank, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, familie of vrienden, factoring, leasing, leverancierskrediet, microkrediet, online krediet.

 • Van 50.000 tot 250.000 euro
  Bank, Bbz (gevestigd ondernemer), business angel, crowdfunding, factoring, familie of vrienden, kredietunie, leasing, leverancierskrediet, MKB-krediet, online krediet, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

 • Van 250.000 tot 1 miljoen euro
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, online krediet, private debt fonds, Venture Capital fonds.

 • Van 1 miljoen tot 2,5 miljoen euro
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, leasing, mkb-beurs, online krediet, private debt fonds.

 • Vanaf 2,5 miljoen euro
  Bank, leasing, mkb-beurs, participatiemaatschappij, private debt fonds.

 • Vanaf 5 miljoen euro
  Bank, effectenbeurs, leasing, mkb-beurs, private debt fonds.

* De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan men van de bandbreedte afwijken.

2. Waarin ga je investeren?

 • Werkkapitaal
  Bank, business angel, crowdfunding, factoring, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, online krediet, private debt fonds.

 • Bedrijfsmiddelen
  Bank, business angel, leasing, crowdfunding, kredietunie, microkrediet, mkb-beurs, MKB-krediet, private debt fonds.

 • Innovatie en productontwikkeling
  Business angel, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), subsidies en overheidsregelingen, venture capital fonds.

3. Wat is de risicohouding van de financier?

 • Risicomijdend
  Bank, crowdfunding, factoring, kredietunie, leasing, leverancierskrediet, microkrediet, MKB-krediet.

 • Beperkt risicodragend
  Familie en vrienden.

 • Risicodragend
  Business angel, mkb-beurs, eigen inbreng, participatiemaatschappij, private debt fonds, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

4. Wat is de looptijd van de financiering?

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal)
  Factoring, flexibel krediet, leverancierskrediet, online krediet, rekening-courant, voorschot pinautomaat.

 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing)
  Bank, business angel, familie en vrienden, kredietunie, leasing, mkb-beurs, MKB-krediet, microkrediet, online krediet, private debt fonds.

 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed)
  Bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders.

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of de financieringsmix combineer je meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Aanvraag voorbereiden

Gebruik als hulpmiddel bij het voorbereiden van je financieringsaanvraag een ondernemingsplan, jaarcijfers en het Business Model Canvas. Hulp vergroot je kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing is een ’ja’ op je financieringsaanvraag binnen handbereik. Deze adviseurs helpen jou op weg.

Vergroot je succes

Bekijk de criteria van financiers voordat je een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf je bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven als je minder scoort op een criterium.

Op zoek naar geld en weten hoe je dit aanpakt? Gebruik de KVK Gids voor bedrijfsfinanciering om beter voorbereid bij de juiste financier aan te kloppen.
Bert Wams

Als KVK-adviseur Financiering & Geldzaken ben ik gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Ik deel trends via blogs en social media.

InspiratiePage