Financiering & geldzaken

Selecteer je financieringsvorm

Ondanks de aantrekkende economie is financiering verkrijgen voor ondernemers een probleem. Je vergroot de kans op financiering als je vooraf een passende financieringsvorm selecteert. Houd bij jouw keuze rekening met een aantal criteria zoals de hoogte van het bedrag, de soort investering, het risico en de looptijd.

Welke criteria zijn belangrijk?

Let bij het selecteren van passende financiering op de volgende criteria:

 • Het bedrag dat je nodig hebt (hoeveel geld?).
 • De soort investering (waarvoor heb je het geld nodig?).
 • Welk risico wil de financier aangaan?
 • Welke looptijd wil je aangaan? (duur van de financiering en termijn van terugbetalen).

Ook spelen prijs, mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden en persoonlijke voorkeur een rol. Deze meer subjectieve criteria laten we hier buiten beschouwing. Om de criteria beter te kunnen toepassen, volgt eerst een korte uitleg over eigen en vreemd vermogen. Voor een korte uitleg kun je ook het webinar 'Welke financiering past bij mijn bedrijf?' (15,42 min) bekijken.

Eigen vermogen

Eigen vermogen financier je met spaargeld of door aandelen in je onderneming uit te geven, als je een besloten vennootschap (bv) als rechtsvorm hebt. Bij een bv zijn dan externe aandeelhouders mede-eigenaar van jouw onderneming. Je verkoopt dan een deel van je bedrijf. Financiers, die aandelen kunnen kopen in jouw onderneming zijn: familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van je bedrijf aan externe financiers. Vreemd vermogen bestaat uit kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen bestaat uit schulden die je binnen een jaar terugbetaalt. Kort vreemd vermogen is vooral nodig voor het bekostigen van werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk.

Lang vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen bestaat uit schulden met een terugbetalingstermijn langer dan één jaar. Lang vreemd vermogen is nodig om bedrijfsmiddelen te kopen. Die heb je nodig om producten te maken of diensten te leveren. Denk aan machines, computers, inventaris of vastgoed. Er zijn veel financiers, die vreemd vermogen verstrekken, zoals: familie en vrienden, business angels, banken, Qredits, crowdfunding, participatiemaatschappijen, leasemaatschappijen, factoringmaatschappijen, kredietunies, beurzen, private debt fondsen, leveranciers en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Subsidies en overheidsregelingen

Naast bovenstaande financieringsvormen zijn er subsidies en overheidsregelingen. Die ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Aan de slag met de criteria

1. Hoogte van het bedrag*

 • Tot 50.000 euro
  Bank, microkrediet, Bbz (startend ondernemer), crowdfunding, een lening bij familie of vrienden, factoring of online krediet.

 • Van 50.000 tot 250.000 euro
  MKB-krediet, bank, Bbz (gevestigd ondernemer), crowdfunding, kredietunie, business angels, familie en vrienden, via een Regionale OntwikkelingsMaatschappij, factoring of online krediet.

 • Van 250.000 tot 500.000 - 750.000 euro
  Bank, crowdfunding, business angels, een Venture Capital fonds, Seed-fonds of een private debt fonds.

 • Vanaf 500.000 - 750.000 tot 1 miljoen euro
  Bank en een private debt fonds geschikt.

 • Vanaf 1 miljoen euro
  MKB-beurzen NPEX (tot 10 miljoen euro) en Nxchange, participatiemaatschappijen, bank en een private debt fonds.

 • Vanaf 5 miljoen euro
  Wend je tot een effectenbeurs, bank en private debt fonds.

* De bedragen zijn indicaties. In de praktijk kan men van de bandbreedte afwijken.

2. Waarin ga je investeren?

 • Werkkapitaal
  Bank, Bbz, kredietunie, pin voorschot, online krediet, Qredits, factoring, business angels.

 • Bedrijfsmiddelen
  Leasing, bank, Bbz, crowdfunding, Qredits, kredietunies, business angels.

 • Innovatie en productontwikkeling
  Subsidies en overheidsregelingen, ROM, business angels, venture capital fonds.

3. Wat is het risico voor de financier?

 • Risicomijdend
  Leverancierskrediet, crowdfunding, kredietunie, leasing, factoring, microkrediet, MKB-krediet, bank. Bbz.

 • Beperkt risicodragend
  Familie en vrienden.

 • Hoog risico
  Eigen inbreng, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, private debt fonds, ROM.

4. Wat is de looptijd van de financiering?

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal)
  Rekening-courant bank, flexibel krediet (Qredits), factoring, leverancierskrediet, pinvoorschot, onlinekrediet.

 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing)
  Bank, BBZ, kredietunie, leasing, familie en vrienden, private debt fonds, business angels.

 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed)
  Bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders.

Stapelfinanciering of financieringsmix

Bij stapelfinanciering of de financieringsmix combineer je meerdere financieringsvormen om tot een totaalbedrag te komen. En je koppelt de juiste financieringsvorm aan het soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Voor een overzicht van diverse financieringsvormen en handige links, download je de KVK Wegwijzer Slimmer Financieren.
Bert Wams
Bert Wams

KVK-adviseur Financiering & Geldzaken, gespecialiseerd in alternatieve, niet bancaire financiering: crowdfunding, business angels, bootstrapping, kredietunies en overheidsregelingen. Deelt trends via blogs en social media.

InspiratiePage